Podnikanie
Posledná kontrola : 16/11/2022

Príprava plánovaného lekárskeho ošetrenia v zahraničí

V určitých prípadoch máte právo naplánovať si lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ, ako napríklad konzultácie so špecialistom, operáciu alebo liečbu konkrétneho ochorenia, a požiadať vašu zdravotnú poisťovňu o preplatenie vašich nákladov.

Existujú dva spôsoby, ako si naplánovať lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ:

Možnosť 1 – za pomoci formulára S2

Prostredníctvom formulára S2 vám vaša zdravotná poisťovňa hradí náklady na ošetrenie v inej krajine EÚ priamo.
Ak si zvolíte túto možnosť, máte prístup len k verejne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pred odchodom do zahraničia budete vždy musieť požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o predchádzajúce povolenie (známe ako formulár S2). Vaša zdravotná poisťovňa je povinná udeliť vám predchádzajúce povolenie, ak je liečba, o ktorú žiadate, zahrnutá do vášho zdravotného poistenia, ale vo vašej krajine vám ju nemôžu poskytnúť v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená. 

Ak ste získali formulár S2, náklady súvisiace s vašim ošetrením sa uhradia v súlade s pravidlami krajiny, v ktorej ste boli ošetrený(-á). To sa bude riešiť prostredníctvom príslušných inštitúcií vo vašej domovskej krajine, ako aj v krajine, v ktorej vám bolo poskytnuté ošetrenie. V zásade za ošetrenie nebudete musieť platiť. 

Upozornenie

Ak osoby, ktoré sú poistené v krajine, v ktorej je vám poskytované lekárske ošetrenie, musia za túto konkrétnu liečbu platiť, budete musieť za ňu zaplatiť aj vy a následne vám budú náklady preplatené v súlade s podmienkami a sadzbami náhrad v danej krajine.

Možnosť 2 – žiadosť o náhradu nákladov po ošetrení

Za plánované lekárske ošetrenie môžete takisto zaplatiť sám/sama a po návrate domov si môžete nechať preplatiť niektoré alebo všetky vaše náklady. Tento systém sa vzťahuje na verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ.


Náklady vám budú preplatené podľa sadzieb náhrad uplatňovaných na rovnaké ošetrenie v krajine, v ktorej ste poistený. Ak ste poistený v krajine, v ktorej systém náhrad neexistuje, potom vám vaša zdravotná poisťovňa poskytne náhradu, ktorá bude vychádzať z nákladov na takéto ošetrenie v národnom systéme zdravotnej starostlivosti

Upozornenie

V závislosti od typu liečby, ktorú potrebujete, a pravidiel vo vašej krajine budete možno potrebovať aj predchádzajúce povolenie od vašej zdravotnej poisťovne. Na ten účel sa používa formulár pre predchádzajúce povolenie platný na vnútroštátnej úrovni. Mnohé krajiny EÚ vyžadujú predchádzajúce povolenie v prípade starostlivosti, ktorá zahŕňa prenocovanie v nemocnici alebo drahé zdravotnícke vybavenie. Na konzultácie s lekárom sa predchádzajúce povolenie nevyžaduje.

Obráťte sa na svoju zdravotnú poisťovňu alebo národné kontaktné miesto a informujte sa, či potrebujete predchádzajúce povolenie. Odkazy na zoznamy liečebných postupov, ktoré podliehajú predchádzajúcemu povoleniu vo vašej krajine, nájdete na týchto stránkach. Predchádzajúce povolenie vám musí byť poskytnuté, ak by ste doma museli na ošetrenie čakať príliš dlho. Vaša zdravotná poisťovňa má pri posudzovaní vašej žiadosti takisto povinnosť posúdiť, či je možné vydať vám formulár S2.

Možnosť č. 1 s formulárom S2 bude pre vás zvyčajne výhodnejšia, ak osoby, ktoré sú poistené v krajine, v ktorej vám poskytujú ošetrenie, nemusia platiť za rovnaké ošetrenie alebo ak sú pravidlá preplácania vo vašej domovskej krajine výhodnejšie ako pravidlá v krajine, v ktorej sa ošetrenie poskytuje. V druhom prípade budete mať nárok na dorovnanie nákladov od vašej zdravotnej poisťovne. Ak však potrebujete súkromnú zdravotnú starostlivosť, prichádza do úvahy len možnosť č. 2.

Prečítajte si viac o výdavkoch na vaše plánované lekárske ošetrenie a ich preplácaní.

Príklad

Pred samotnou prípravou ošetrenia v zahraničí sa obráťte na vaše národné kontaktné miesto a zdravotnú poisťovňu

Aurélie žije vo Francúzsku. Potrebuje podstúpiť chirurgický zákrok. Špecializovaná klinika, kde by zákrok mohla podstúpiť, je v Luxembursku, kde žijú aj jej rodičia. Aurélie našla vhodného špecialistu v štátnej nemocnici v blízkosti domu jej rodičov. Nie je si však istá, ako má postupovať.

Rozhodla sa teda obrátiť na národné kontaktné miesto vo Francúzsku a svoju miestnu zdravotnú poisťovňu, kde jej poskytli všetky potrebné informácie na predloženie žiadosti o predchádzajúce povolenie. Aurélie vyplnila požadované tlačivo. Až keď dostane povolenie, môže si ošetrenie dohodnúť priamo s luxemburskou nemocnicou.

Ako si naplánovať ošetrenie v zahraničí, ak nepotrebujete predchádzajúce povolenie od vašej zdravotnej poisťovne

1. Overte si, na čo sa vzťahuje vaše zdravotné poistenie

2. Nájdite si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Budete si musieť nájsť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnicu, zdravotnícke zariadenie atď.), ktorý ponúka potrebný typ ošetrenia v inej krajine EÚ. Máte tieto možnosti:

Majte na pamäti, že systémy zdravotnej starostlivosti v iných krajinách EÚ nemusia fungovať rovnako ako systém zdravotnej starostlivosti vo vašej domovskej krajine. Okrem toho sa môže stať, že sa pri plánovanej zdravotnej starostlivosti bez formulára S2 v inej krajine EÚ bude s vami zaobchádzať ako so súkromným pacientom a budú vám účtované súkromné ceny, zatiaľ čo preplácanie vašich výdavkov bude vždy na úrovni verejných cien vo vašej krajine. To znamená, že akýkoľvek rozdiel v nákladoch si budete musieť hradiť sám/sama.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: