Podnikanie
Posledná kontrola: 23/09/2021

Príprava plánovaného lekárskeho ošetrenia v zahraničí

V inej krajine EÚ máte právo na lekárske ošetrenie, ako je konzultácia u špecialistu, chirurgický zákrok alebo liečba určitého ochorenia, za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako obyvatelia danej krajiny.

Niektoré krajiny však môžu obmedziť prístup k určitým typom zdravotnej starostlivosti v zahraničí (napr. nemocničná liečba alebo vysokošpecializovaná a drahá liečba). Zvyčajne takisto musíte v súvislosti s plánovaným lekárskym ošetrením v zahraničí požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o predchádzajúce povolenie.

V závislosti od typu liečby a vnútroštátnych pravidiel vašej domovskej krajiny budete mať prípadne nárok na čiastočnú alebo úplnú náhradu vašich výdavkov. Prečítajte si viac o náhrade výdavkov na vaše plánované lekárske ošetrenie.

Ako si naplánovať ošetrenie v zahraničí

1. Skontrolujte si podmienky vášho zdravotného poistenia

Pred tým, ako vycestujete do zahraničia na účely lekárskeho ošetrenia, si musíte overiť:

2. Nájdite si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Budete si musieť nájsť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnicu, zdravotnícke zariadenie atď.), ktorý ponúka potrebný typ ošetrenia v inej krajine EÚ. Máte tieto možnosti:

Majte na pamäti, že systémy zdravotnej starostlivosti v iných krajinách EÚ nemusia fungovať rovnako ako systém zdravotnej starostlivosti vo vašej domovskej krajine.

Príklad

Pred samotnou prípravou ošetrenia v zahraničí sa obráťte na vaše národné kontaktné miesto a zdravotnú poisťovňu

Aurélie žije vo Francúzsku. Potrebuje podstúpiť chirurgický zákrok a našla si špecializovanú kliniku v Luxembursku, kde žijú jej rodičia. Aurélie našla vhodného špecialistu v štátnej nemocnici v blízkosti domu jej rodičov. Nie je si však istá, ako má postupovať.

Obrátila sa teda na národné kontaktné miesto vo Francúzsku a svoju miestnu zdravotnú poisťovňu, kde jej poskytli všetky potrebné informácie na predloženie žiadosti o predchádzajúce povolenie. Aurélie vyplnila požadované tlačivo. Ak dostane povolenie, môže si ošetrenie dohodnúť priamo s luxemburskou nemocnicou.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Týka sa vás brexit?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: