Podnikanie
Posledná kontrola: 12/02/2020

Obnovenie vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Týka sa vás brexit?

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ a platnosť vášho vodičského preukazu EÚ sa skončí, budete si ho musieť obnoviť v tejto krajine, ak tam máte miesto obvyklého pobytu (miesto, v ktorom žijete aspoň 185 dní počas kalendárneho roka, a to z dôvodu osobných alebo pracovných väzieb.).

Bez ohľadu na typ vodičského preukazu, ktorý máte (starý alebo nový formát), nový vodičský preukaz dostanete v štandardnom formáte (plastovú kartu vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou). Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti v porovnaní s predchádzajúcim preukazom, a bude podliehať všetkým obmedzeniam/podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

Ak bol váš vodičský preukaz pozastavený, obmedzený, odobratý alebo zrušený v členskom štáte EÚ, ktorý ho vystavil, nebudete si ho môcť obnoviť.

Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vášho vodičského preukazu, musíte požiadať o jeho nahradenie vodičským preukazom v príslušnej krajine. Prečítajte si, čo robiť, ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vodičského preukazu počas cestovania v zahraničí.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Žijete v zahraničí a potrebujete si obnoviť vodičský preukaz alebo požiadať o náhradu strateného? Prečítajte si o formalitách, ktoré sa uplatňujú v krajine, v ktorej žijete:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovensko *sk
  • Slovinskosiensl
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: