Posledná kontrola : 02/01/2023

Obnovenie vodičského preukazu v inej krajine EÚ

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ a platnosť vášho vodičského preukazu EÚ sa skončí, budete si tam musieť obnoviť, ak tam máte miesto obvyklého pobytu.

Bez ohľadu na typ vodičského preukazu, ktorý máte (starý alebo nový formát), nový vodičský preukaz dostanete v štandardnom formáte (plastovú kartu vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou). Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti v porovnaní s predchádzajúcim preukazom, a bude podliehať všetkým obmedzeniam/podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

Ak bol váš vodičský preukaz pozastavený, obmedzený, odobratý alebo zrušený v členskom štáte EÚ, ktorý ho vystavil, nebudete si ho môcť obnoviť.

Upozornenie

Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vášho vodičského preukazu, musíte požiadať o jeho nahradenie vodičským preukazom v príslušnej krajine. Prečítajte si, čo robiť, ak dôjde k strate alebo odcudzeniu vodičského preukazu počas cestovania v zahraničí.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Informácie o formálnych náležitostiach nevyhnutných na obnovenie vodičského preukazu alebo náhradu strateného vodičského preukazu v krajine, kde žijete:

Výber štátu

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: