Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 02/02/2018

Neplánovaná zdravotná starostlivosť: platby a náhrada výdavkov

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

S európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)

Ak počas návštevy inej krajiny EÚ potrebujete lekárske ošetrenie, predloženie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) vám môže zjednodušiť proces platby a náhrady výdavkov.

S preukazom EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť a náhradu vzniknutých výdavkov za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádzate. Ak je ošetrenie bezplatné pre miestnych obyvateľov, nemusíte platiť ani vy. Ak za ošetrenie musíte zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov vnútroštátnu inštitúciu a získať ju priamo počas vášho pobytu v danej krajine alebo o náhradu požiadať vašu zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Vaše výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine ošetrenia. Získate teda náhradu celej sumy ošetrenia alebo budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré znášajú pacienti podľa pravidiel platných v krajine, kde došlo k ošetreniu. Vaša poisťovňa môže prípadne rozhodnúť o náhrade celých nákladov podľa svojich vlastných pravidiel.

V každej krajine EÚ nájdete aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vám poskytne podrobnejšie informácie o náhrade výdavkov.

Príklad

Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v navštevovanej krajine

Anna je poistená v rámci povinného systému zdravotného poistenia v členskom štáte A a niekoľko mesiacov sa zdržuje v členskom štáte B, kde dokončuje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydaný v krajine A. Anna je tehotná a rodiť bude počas pobytu v krajine B. Tehotenstvo a pôrod sa považujú za naliehavú lekársku starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho EPZP a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajine B.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v krajine B, ako keby v nej bola poistená. To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v krajine B bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu. Ak osoby v danej krajine musia za ošetrenie platiť a potom žiadať o náhradu výdavkov, na Annu sa budú vzťahovať rovnaké pravidlá. Mala by požiadať o náhradu výdavkov v krajine B, kde jej ošetrenie preplatia v rovnakej výške ako domácim poistencom. Krajina B potom požiada o refundáciu príslušnú poisťovňu v krajine A, kde je Anna poistená.

Ak by však jediným cieľom Anninho pobytu v krajine B bolo porodiť tam, európsky preukaz zdravotného poistenia by jej nemuseli uznať: Pôrod v zahraničí by si mala naopak naplánovať ešte pred odchodom do krajiny B, aby mala vopred istotu o tom, ktoré náklady jej poisťovňa preplatí.

Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v súkromnej nemocnici, ktorá nepatrí do systému EPZP), je možné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť. Po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu výdavkov. To platí pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podmienky však budú odlišné:

  • nahradia sa iba výdavky za ošetrenie, na ktoré by ste mali nárok aj doma,
  • vrátia sa vám však iba výdavky do výšky, ktorá zodpovedá nákladom za dané ošetrenie vo vašej domovskej krajine, čo môže byť menej, než ste zaplatili za ošetrenie.

Ak potrebujete naliehavé ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže pomôcť zaslaním faxu alebo emailu s potvrdením vášho zdravotného poistenia, aby ste nemuseli platiť vopred.

Ak máte pochybnosti o vašich nárokoch a chcete si ich pred ošetrením overiť, každá krajina EÚ má aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vás informuje, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Ak cestujete do zahraničia z dôvodu plánovaného lekárskeho ošetrenia, vzťahujú sa na vás odlišné pravidlá.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo