Podnikanie
Posledná kontrola : 12/05/2022

Neplánovaná zdravotná starostlivosť: platby a náhrada výdavkov

S európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)

Ak počas návštevy inej krajiny EÚ potrebujete lekárske ošetrenie, predloženie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) vám môže zjednodušiť proces platby a náhrady výdavkov.

S preukazom EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť a náhradu vzniknutých výdavkov za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádzate. Ak je ošetrenie bezplatné pre miestnych obyvateľov, nemusíte platiť ani vy. Ak za ošetrenie musíte zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov vnútroštátnu inštitúciu a získať ju priamo počas vášho pobytu v danej krajine alebo o náhradu požiadať vašu zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Vaše výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine ošetrenia. Získate teda náhradu celej sumy ošetrenia alebo budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré znášajú pacienti podľa pravidiel platných v krajine, kde došlo k ošetreniu. Vaša poisťovňa môže prípadne rozhodnúť o náhrade celých nákladov podľa svojich vlastných pravidiel.

V každej krajine EÚ nájdete aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vám poskytne podrobnejšie informácie o náhrade výdavkov.

Príklad

Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v navštevovanej krajine

Anna je poistená v rámci povinného systému zdravotného poistenia vo Francúzsku a niekoľko mesiacov sa zdržuje v Belgicku, kde dokončuje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydaný vo Francúzsku. Anna je tehotná a rodiť bude počas pobytu v Belgicku. Tehotenstvo a pôrod sa považujú za naliehavú lekársku starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho EPZP a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v Belgicku.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v Belgicku, ako keby tam bola poistená. To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v Belgicku bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu. Ak sa v danej krajine musí za ošetrenie platiť a potom žiadať o náhradu výdavkov, na Annu sa budú vzťahovať rovnaké pravidlá. Mala by požiadať o náhradu výdavkov v Belgicku, kde jej ošetrenie preplatia v rovnakej výške ako domácim poistencom. Belgicko potom požiada o refundáciu príslušnú poisťovňu v o Francúzsku, kde je Anna poistená.

Ak by však jediným cieľom Anninho pobytu v Belgicku bolo porodiť tam, európsky preukaz zdravotného poistenia by jej nemuseli uznať: Pôrod v zahraničí by si mala naopak naplánovať ešte pred odchodom do Belgicka, aby mala vopred istotu o tom, ktoré náklady jej poisťovňa preplatí.

Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v súkromnej nemocnici, ktorá nepatrí do systému EPZP), je možné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť. Po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu výdavkov. To platí pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podmienky však budú odlišné:

Ak potrebujete naliehavé ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže pomôcť zaslaním faxu alebo emailu s potvrdením vášho zdravotného poistenia, aby ste nemuseli platiť vopred.

Ak máte pochybnosti o vašich nárokoch a chcete si ich pred ošetrením overiť, každá krajina EÚ má aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vás informuje, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Ak cestujete do zahraničia z dôvodu plánovaného lekárskeho ošetrenia, vzťahujú sa na vás odlišné pravidlá.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: