Podnikanie
Posledná kontrola : 08/12/2022

Neplánovaná zdravotná starostlivosť: platby a náhrada výdavkov

S európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)

Ak počas návštevy inej krajiny EÚ potrebujete lekárske ošetrenie, predloženie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP)Otvoriť ako externý odkaz vám môže zjednodušiť procesy platby a náhrady výdavkov.

S preukazom EPZP máte nárok na zdravotnú starostlivosť a náhradu vzniknutých výdavkov za rovnakých podmienok ako občania krajiny, v ktorej sa nachádzate. Ak je ošetrenie, ktoré potrebujete, bezplatné pre miestnych obyvateľov, nemusíte platiť ani vy. Ak za ošetrenie musíte zaplatiť, môžete požiadať o náhradu výdavkov vnútroštátnu inštitúciu a získať ju priamo počas vášho pobytu v danej krajine alebo o náhradu môžete požiadať vašu zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Vaše výdavky budú nahradené podľa pravidiel a sadzieb platných v krajine ošetrenia. Znamená to, že buď získate náhradu celej sumy ošetrenia, alebo budete musieť zaplatiť poplatky, ktoré znášajú pacienti podľa pravidiel platných v krajine, kde došlo k ošetreniu. Vaša poisťovňa môže prípadne rozhodnúť o náhrade celých nákladov podľa svojich vlastných pravidiel. Je dobré vedieť, že obyvatelia krajín s vysokými poplatkami pacientov majú pomerne často doplnkové súkromné poistenie na krytie svojich rizík.

V každej krajine EÚ nájdete aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vám poskytne podrobnejšie informácie o náhrade výdavkov. V niekoľkých jednoduchých krokoch vám pomôžeme nájsť národné kontaktné miesto pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v požadovanej krajine.

Príklad

Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v navštevovanej krajine

Anna je poistená v rámci povinného systému zdravotného poistenia vo Francúzsku a niekoľko mesiacov sa zdržiava v Belgicku, kde dokončuje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydaný vo Francúzsku. Anna je tehotná a rodiť bude počas pobytu v Belgicku. Tehotenstvo a pôrod sa považujú za naliehavú lekársku starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho EPZP a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v Belgicku.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v Belgicku, ako keby tam bola poistená. To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v Belgicku bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu. Ak sa v danej krajine musí za ošetrenie platiť a potom žiadať o náhradu výdavkov, na Annu sa budú vzťahovať rovnaké pravidlá. Mala by požiadať o náhradu výdavkov v Belgicku, kde jej ošetrenie preplatia v rovnakej výške ako domácim poistencom. Belgicko potom požiada o refundáciu príslušnú poisťovňu vo Francúzsku, kde je Anna poistená.

Alternatívne môže Anna požiadať o náhradu výdavkov aj svoju zdravotnú poisťovňu, keď sa vráti do Francúzska.

Ak by však jediným cieľom Anninho pobytu v Belgicku bolo porodiť tam, európsky preukaz zdravotného poistenia by jej nemuseli uznať: naplánovať pôrod v zahraničí by si mala naopak ešte pred odchodom do Belgicka. Takto si môže byť istá, ktoré náklady budú pokryté.

Bez európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ak ho nemôžete použiť (napríklad v súkromnej nemocnici, ktorá nepatrí do systému EPZP), je možné, že budete musieť za ošetrenie zaplatiť. V niektorých krajinách môžete byť bez EPZP považovaní za súkromného pacienta a môžu vám byť účtované súkromné ceny aj vo verejných zariadeniach. Po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu výdavkov. To platí pre verejných aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podmienky však budú odlišné:

Ak potrebujete naliehavé ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže byť nápomocná tak, že vám zašle fax alebo e-mail s dočasným náhradným potvrdením. Potvrdenie by sa malo vydať aj v prípade straty alebo odcudzenia EPZP, keď ste už v zahraničí.

Ak máte pochybnosti o svojich právach a chcete si ich pred ošetrením overiť, každá krajina EÚ má aspoň jedno národné kontaktné miesto, ktoré vás môže informovať, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom maximálnom rozsahu.

Ak cestujete do zahraničia špeciálne na účely lekárskeho ošetrenia, vzťahujú sa na vás odlišné pravidlá.

Pozri tiež

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: