Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 11/07/2018

Produkty poistenia

Poisťovne môžu ponúkať svoje produkty v rámci celej tak, že sa usadia v ďalších štátoch Únie alebo svoje služby poskytujú cezhranične priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov.

Máte preto možnosť vyhľadať si na európskom trhu najvýhodnejšie poistné produkty (životné poistenie, poistenie domácnosti, poistku na auto atď.).

Týka sa to len privátneho poistenia a súkromných zamestnaneckých dôchodkových fondov, nie však vašich práv na sociálne zabezpečenie a zákonných dôchodkových práv naviazaných na počet odpracovaných rokov.

Keď nakupujete od poisťovateľa z iného štátu EÚ, vymieňajú si orgány zodpovedné za reguláciu poisťovníctva v dotknutom a vašom štáte informácie o:

 • úrovni rizika obsiahnutého v poistnom produkte, ktorý nakupujete;
 • finančnej situácii poisťovateľa;
 • o typoch rizika, ktoré je poisťovateľ oprávnený poisťovať v štáte, kde pôsobí.

Väčšina poistných produktov sa predáva cez poistných sprostredkovateľov (brokerov, poistných agentov). Títo vám pred podpisom každej zmluvy musia poskytnúť určité základné informácie o tom:

 • aký je ich vzťah s poisťovňami a
 • či vystupujú v pozícii agenta alebo brokera.

Takisto musia jasne v písomnej forme zdokumentovať:

 • vaše požiadavky na poistenie a vaše potreby;
 • zdôvodnenie každého odporúčania poistného produktu, ktorý vám ponúkli.

Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či navrhovaný poistný produkt vyhovuje vašim potrebám.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  Pomoc a poradenstvo

  Požiadajte o pomoc a poradenstvo európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineEnglish