Posledná kontrola : 11/07/2018

Produkty poistenia

Poisťovne môžu ponúkať svoje produkty v rámci celej tak, že sa usadia v ďalších štátoch Únie alebo svoje služby poskytujú cezhranične priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov.

Máte preto možnosť vyhľadať si na európskom trhu najvýhodnejšie poistné produkty (životné poistenie, poistenie domácnosti, poistku na auto atď.).

Týka sa to len privátneho poistenia a súkromných zamestnaneckých dôchodkových fondov, nie však vašich práv na sociálne zabezpečenie a zákonných dôchodkových práv naviazaných na počet odpracovaných rokov.

Keď nakupujete od poisťovateľa z iného štátu EÚ, vymieňajú si orgány zodpovedné za reguláciu poisťovníctva v dotknutom a vašom štáte informácie o:

Väčšina poistných produktov sa predáva cez poistných sprostredkovateľov (brokerov, poistných agentov). Títo vám pred podpisom každej zmluvy musia poskytnúť určité základné informácie o tom:

Takisto musia jasne v písomnej forme zdokumentovať:

Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či navrhovaný poistný produkt vyhovuje vašim potrebám.

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: