Posledná kontrola: 03/06/2022

Založenie e-shopu

Spracúvanie online platieb

Platby predstavujú významnú časť procesu online predaja, pričom môže ísť o platby kreditnými alebo debetnými kartami, bankové prevody, predplatené karty alebo iné prostriedky.

Dobrý poskytovateľ platobných služieb vám ponúkne bezpečné platobné prostredie a jednotné rozhranie pre platobné metódy, ktoré sa rozhodnete používať, a umožní vám podnikať aj v zahraničí.

Pri vstupe na nové trhy je dôležité pozrieť sa na platobné metódy, ktoré sú akceptované v danej lokalite. V rámci možností sa snažte nerobiť rozdiely na základe polohy a poskytujte možnosti platby, na ktoré sú zákazníci najviac zvyknutí.

Výber správnych platobných metód pre váš podnik

Pri výbere konkrétnych platobných metód sú kľúčové tieto faktory:

Uistite sa, že platobné metódy, ktoré si vyberiete, sú priame, intuitívne na použitie a umožňujú vašim zákazníkom rýchle uskutočnenie transakcie. Alternatívne spôsoby platby sú aj online platobné účty, predplatené karty, online bankové prevody, bankové prevody v reálnom čase prostredníctvom internetbankingu alebo dokonca elektronické poukazy na hotovostnom základe.

Ponuka alternatívnych spôsobov platby má niekoľko výhod:

Výber poskytovateľa platobných služieb

Môžete si vybrať z troch hlavných platobných služieb. Váš výber bude závisieť od toho, aký typ zákazníkov máte, čo predávate a na akých územiach:

Využívanie jediného poskytovateľa platobných služieb

Poskytovateľ platobných služieb riadi tok informácií (napríklad informácie o transakciách) a poskytuje platobnú bránu pre jednu alebo viacero online platobným metód, v prípade ktorých koná ako sprostredkovateľ.

Ak chcete podnikať v zahraničí, budete potrebovať poskytovateľa platobných služieb, ktorý odblokuje platobné metódy v iných krajinách a podporuje menu, v ktorej chcete prijímať platby.

Ak ste malý obchodník a pôsobíte v rôznych krajinách s rozdielnymi národnými preferenciami, najlepšie je využívať jediného poskytovateľa platobných služieb. Poskytovatelia platobných služieb majú odborné znalosti o domácich trhoch a spolupracujú s väčšinou tradičných a alternatívnych online platobných systémov v Európe.

Poskytovatelia platobných služieb sa riadia osobitným súborom pravidiel a predpisov. Musia byť zaregistrovaní v domovskom členskom štáte a v rámci Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Oprávnenosť poskytovateľa platobných služieb, s ktorým sa rozhodnete spolupracovať, si môžete overiť v  národných registroch en .

Služby s hostingom alebo integrované služby?

Podobne ako pri zakladaní všeobecného webového sídla sa aj pri nastavovaní platobnej brány pre váš e-shop môžete rozhodnúť buď pre stránku s hostingom od vášho poskytovateľa platobných služieb, alebo pre integrované platobné riešenie:

Spolupráca s poskytovateľom platobných služieb takisto zaručuje, že sú zavedené bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečných a chránených platieb, napríklad dostatočné overenie totožnosti zákazníka pri platbách, ako aj opatrenia na predchádzanie podvodom s platbami.

Všetci poskytovatelia platobných služieb účtujú poplatky za jednotlivé transakcie. Transakčné náklady môžu predstavovať fixnú sadzbu za transakciu a/alebo percento z hodnoty objemu transakcie. Tento transakčný poplatok nemôžete zákazníkovi účtovať bez toho, aby ste ho na to počas procesu platby vyslovene upozornili, ani poplatok nesmiete zvýšiť nad rámec toho, čo služba stojí vás.

Dodržiavanie práv zákazníkov

Dohoda o platbe predstavuje zmluvu so zákazníkom. Uistite sa, že si plníte tieto povinnosti:

Upozornenie

Dbajte na to, že ak spolupracujete s poskytovateľom platobných služieb, v prípade neoprávnených platobných transakcií a chýb pri fakturácii alebo spracovaní je poskytovateľ povinný okamžite vrátiť vašim zákazníkom peniaze za neoprávnené transakcie.

Po potvrdení platby zákazníkom nezabudnite odoslať e-mail s informáciou, že transakcia bola dokončená. V závislosti od typu platby a zmluvy v elektronickom obchode možno budete musieť poskytnúť rozličné informácie.

Prejdite do našej časti o zákazníkoch a prečítajte si viac o právach vašich zákazníkov.

Plnenie daňových povinností a povinností súvisiacich s DPH

S online predajom súvisia aj daňové povinnosti a povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa toho, komu, kde a aké tovary alebo služby predávate, resp. dodávate, platia odlišné pravidlá. Uistite sa, že uplatňujete pravidlá krajiny, kde je splatná DPH, ako aj správnu sadzbu (môžu sa uplatňovať štandardné, znížené alebo dokonca nulové sadzby).

Nezabudnite si overiť, či by ste nemali platiť . Prečítajte si viac o  daňových povinnostiach súvisiacich s vaším online podnikaním.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: