Posledná kontrola: 12/09/2022

Cezhraničná DPH

Ak má váš podnik sídlo v EÚ, vzťahujú sa na vás rôzne povinnosti týkajúce sa DPH v závislosti od toho, z akej krajiny nakupujete alebo do akej krajiny predávate svoj tovar alebo služby.

Ak napríklad predávate výrobok podniku, ktorý je na účely DPH zaregistrovaný v EÚ, ale pôsobí v inej krajine EÚ, z tohto predaja neúčtujete DPH. Ak ten istý výrobok predávate konečnému spotrebiteľovi v rámci EÚ, je možné, že budete musieť účtovať DPH podľa sadzby platnej v jeho krajine.

Prečítajte si viac o pravidlách, ktoré sa na vás vzťahujú, na základe výberu z možností uvedených nižšie.

Chcem sa dozvedieť viac o cezhraničnej DPH

Predaj tovaru podnikom so sídlom v inej krajine EÚ

Ak predávate tovar podniku, ktorý má platné identifikačné číslo DPH EÚ, a tento tovar sa má poslať do inej krajiny EÚ, DPH neúčtujete.

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Ak váš zákazník nemá platné IČ DPH EÚ, mali by ste zvyčajne účtovať DPH z predaja. V tomto prípade by sa uplatnila sadzba dane platná vo vašej krajine.

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi v inej krajine EÚ

Prahová hodnota pre DPH vo výške 10 000 EUR sa uplatňuje na predaj na diaľku pre zákazníkov v EÚ. Pod touto sumou môžu telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby, ako aj predaj tovaru na diaľku v EÚ podliehať DPH v krajine EÚ, v ktorej je zdaniteľná osoba usadená.

Ak ste online predávajúci, a to aj na online trhoch a platformách, na účely priznania a platby DPH, pokiaľ ide o akýkoľvek predaj tovaru na diaľku a cezhraničné poskytovanie služieb zákazníkom v EÚ, sa môžete zaregistrovať v jednej krajine EÚ.

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Okrem toho na predaj spotrebných výrobkov alebo nových dopravných prostriedkov, ako sú automobily, lode alebo lietadlá, sa uplatňujú osobitné pravidlá.

Predaj služieb podnikom so sídlom v inej krajine EÚ

Ak predávate služby podnikom so sídlom v inej krajine EÚ, zvyčajne sa nevyžaduje, aby ste svojim zákazníkom účtovali DPH. Vaši zákazníci zaplatia DPH za prijaté služby podľa príslušných sadzieb vo svojej krajine (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Predaj služieb konečnému spotrebiteľovi v inej krajine EÚ

Zvyčajne musíte svojim zákazníkom účtovať DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, s výnimkou služieb televízneho a rozhlasového vysielania, telekomunikačných a elektronických služieb, ktoré vždy podliehajú platbe DPH v krajine spotrebiteľa (v ktorej má súkromná osoba trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je nezdaniteľná osoba usadená).

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Nákup tovaru z inej krajiny EÚ

Ak kúpite alebo prevezmete tovar na obchodné účely z inej krajiny EÚ, musíte v súvislosti s transakciou zaplatiť DPH a podať o nej daňové priznanie, ako keby ste daný tovar predávali vy sami. V tomto prípade sa uplatní sadzba platná vo vašej krajine.

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Nákup služieb z inej krajiny EÚ

Pri nákupe a prevzatí služieb na obchodné účely z inej krajiny EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) musíte v súvislosti s transakciou zaplatiť DPH a podať o nej daňové priznanie, ako keby ste dané služby predávali vy sami. V tomto prípade sa uplatní sadzba platná vo vašej krajine (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Upozornenie

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiek de en fr .

Pravidlá v oblasti DPH sa musia uplatňovať v celej EÚ. Neuplatňujú sa však na týchto územiach, ktoré sú súčasťou členských štátov alebo sú s nimi prepojené.

Osobitné územia

 • Alandské ostrovy
 • Francúzske zámorské departementy fr
 • územie Büsingen
 • ostrov Helgoland
 • Mount Athos
 • Campione d'Italia
 • talianske vody jazera Lugano
 • Livigno
 • Kanárske ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla

Pravidlá EÚ týkajúce sa DPH sa na druhej strane uplatňujú na týchto územiach mimo EÚ:

 • Monako

Predaj tovaru zákazníkom mimo EÚ

Na tovar predávaný zákazníkom mimo EÚ sa DPH neúčtuje. Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Predaj služieb zákazníkom mimo EÚ

Pri poskytovaní služieb zákazníkom mimo EÚ sa DPH zvyčajne neúčtuje. Ak sa však služba poskytne v inej krajine EÚ, táto krajina môže rozhodnúť o účtovaní DPH.

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Nákup tovaru z krajín mimo EÚ

Pri nákupe tovaru na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, sa DPH musí všeobecne zaplatiť v mieste dovozu de en fr . Otvoriť ako externý odkaz

Ak váš predaj podlieha DPH, zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Nákup služieb z krajín mimo EÚ

Ak prijímate služby na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, mali by ste zvyčajne zaplatiť DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, ako keby ste boli sami dodávateľom daných služieb (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: