: 08/04/2019

Cezhraničná DPH

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak má váš podnik sídlo v EÚ, vzťahujú sa na vás rôzne povinnosti týkajúce sa DPH v závislosti od toho, z akej krajiny nakupujete alebo do akej krajiny predávate svoj tovar alebo služby.

Ak napríklad predávate výrobok podniku, ktorý je na účely DPH zaregistrovaný v EÚ, ale pôsobí v inej krajine EÚ, z tohto predaja neúčtujete DPH. Ak ten istý výrobok predávate konečnému spotrebiteľovi v rámci EÚ, je možné, že budete musieť účtovať DPH podľa sadzby platnej v jeho krajine.

Prečítajte si viac o pravidlách, ktoré sa na vás vzťahujú, na základe výberu z možností uvedených nižšie.

 

Chcem sa dozvedieť viac o cezhraničnej DPH

 

 

 

Predaj tovaru podnikom so sídlom v inej krajine EÚ

Ak predávate tovar podniku, ktorý má platné identifikačné číslo DPH EÚ, a tento tovar sa má poslať do inej krajiny EÚ, DPH neúčtujete.

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Ak váš zákazník nemá platné IČ DPH EÚ, mali by ste zvyčajne účtovať DPH z predaja. V tomto prípade by sa uplatnila sadzba dane platná vo vašej krajine.

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

 

Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi v inej krajine EÚ

Ak predávate a posielate tovar spotrebiteľom v inej krajine EÚ, zvyčajne sa vyžaduje, aby ste sa v tejto krajine zaregistrovali a účtovali DPH podľa sadzby, ktorá sa v tejto krajine uplatňuje. Výnimku tvoria prípady, keď celková hodnota predaja v danej krajine neprekročí za príslušný daňový rok stanovený limit.

Stropy pre DPH pri predaji do krajín EÚ

(Posledná aktualizácia tabuľky: apríl 2018)

Členský štát Osobitný režim predaja na diaľku
  Národná mena Ekvivalent v EUR*
Rakúsko

35 000 EUR

 
Belgicko 35 000 EUR  
Bulharsko 70 000 BGN 35 791 EUR
Cyprus 35 000 EUR  
Česká republika 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Nemecko 100 000 EUR  
Dánsko 280 000 DKK 37 595 EUR
Estónsko 35 000 EUR  
Grécko 35 000 EUR  
Španielsko 35 000 EUR  
Fínsko 35 000 EUR  
Francúzsko 35 000 EUR  
Chorvátsko 270 000 HRK 36 291 EUR
Maďarsko   35 000 EUR
Írsko 35 000 EUR  
Taliansko 35 000 EUR  
Litva 35 000 EUR  
Luxembursko 100 000 EUR  
Lotyšsko 35 000 EUR  
Malta 35 000 EUR  
Holandsko 100 000 EUR  
Poľsko 160 000 PLN 37 859 EUR
Portugalsko 35 000 EUR  
Rumunsko 118 000 RON 25 305 EUR
Švédsko 320 000 SEK 31 390 EUR
Slovensko 35 000 EUR  
Slovinsko 35 000 EUR  
Spojené kráľovstvo 70 000 GBP 80 197 EUR
*Referenčné výmenné kurzy eura uverejnené Európskou centrálnou bankou 23. marca 2018 (s výnimkou Rumunska, kde sú prahové hodnoty vyjadrené v RON založené na hodnotách v EUR pre osobitné režimy podľa menového kurzu k dátumu pristúpenia, t. j. 1.1.2007)

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

Okrem toho na predaj spotrebných výrobkov alebo nových dopravných prostriedkov, ako sú automobily, lode alebo lietadlá, sa uplatňujú osobitné pravidlá.

 

Predaj služieb podnikom so sídlom v inej krajine EÚ

Ak predávate služby podnikom so sídlom v inej krajine EÚ, zvyčajne sa nevyžaduje, aby ste svojim zákazníkom účtovali DPH. Vaši zákazníci zaplatia DPH za prijaté služby podľa príslušných sadzieb vo svojej krajine (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

 

Predaj služieb konečnému spotrebiteľovi v inej krajine EÚ

Zvyčajne musíte svojim zákazníkom účtovať DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, s výnimkou služieb televízneho a rozhlasového vysielania, telekomunikačných a elektronických služieben, ktoré vždy podliehajú platbe DPH v krajine spotrebiteľa (v ktorej má súkromná osoba trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je nezdaniteľná osoba usadená).

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

 

Nákup tovaru z inej krajiny EÚ

Ak kúpite alebo prevezmete tovar na obchodné účely z inej krajiny EÚ, musíte v súvislosti s transakciou zaplatiť DPH a podať o nej daňové priznanie, ako keby ste daný tovar predávali vy sami. V tomto prípade sa uplatní sadzba platná vo vašej krajine.

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

 

Nákup služieb z inej krajiny EÚ

Pri nákupe a prevzatí služieb na obchodné účely z inej krajiny EÚ musíte v súvislosti s transakciou zaplatiť DPH a podať o nej daňové priznanie, ako keby ste dané služby predávali vy sami. V tomto prípade sa uplatní sadzba platná vo vašej krajine (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

Z týchto pravidiel však existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrdeen.

Pravidlá v oblasti DPH sa musia uplatňovať v celej EÚ. Neuplatňujú sa však na týchto územiach, ktoré sú súčasťou členských štátov alebo sú s nimi prepojené.

Osobitné územia

 • Alandské ostrovy
 • Francúzske zámorské departementyfr
 • územie Büsingen
 • ostrov Helgoland
 • Mount Athos
 • Campione d'Italia
 • talianske vody jazera Lugano
 • Livigno
 • Kanárske ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla
 • Normanské ostrovy
 • Gibraltár

Pravidlá EÚ týkajúce sa DPH sa na druhej strane uplatňujú na týchto územiach mimo EÚ:

 • Monako
 • Ostrov Man
 • základne Spojeného kráľovstva na Cypre

 

Predaj tovaru zákazníkom mimo EÚ

Na tovar predávaný zákazníkom mimo EÚ sa DPH neúčtuje. Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

 

Predaj služieb zákazníkom mimo EÚ

Pri poskytovaní služieb zákazníkom mimo EÚ sa DPH zvyčajne neúčtuje. Ak sa však služba poskytne v inej krajine EÚ, táto krajina môže rozhodnúť o účtovaní DPH.

Vždy si však môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili za súvisiace výdavky, ako napr. za tovar alebo služby nakúpené výlučne na účely uskutočnenia uvedeného predaja.

 

Nákup tovaru z krajín mimo EÚ

Pri nákupe tovaru na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, sa DPH musí všeobecne zaplatiť v mieste dovozudefren.

Ak váš predaj podlieha DPH, zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

 

Nákup služieb z krajín mimo EÚ

Ak prijímate služby na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, mali by ste zvyčajne zaplatiť DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, ako keby ste boli sami dodávateľom daných služieb (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Zvyčajne si túto sumu môžete neskôr odpočítať pri podávaní daňového priznania k DPH.

 

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: