Pēdējā pārbaude: 12/09/2022

Pārrobežu PVN

Jūsu uzņēmums atrodas ES? Jūsu pienākumi PVN jomā ir atšķirīgi atkarībā no tā, vai jūsu darbība attiecas uz precēm vai pakalpojumiem, un no valsts, kurā pārdodat vai pērkat savus produktus vai pakalpojumus.

Piemēram, ja pārdodat kādu produktu uzņēmumam, kas PVN sakarībā ir reģistrēts ES un darbojas citā ES valstī, šim pārdevumam PVN nav jāpieskaita. Ja tas pats produkts tiek pārdots galīgajiem patērētājiem ES, iespējams, ka jums ir jāiekasē PVN pēc likmes, kas ir piemērojama viņu valstī.

Uzziniet vairāk par noteikumiem, kuri uz jums attiecas, skatot variantus tepat tālāk.

Es vēlos uzzināt vairāk par pārrobežu PVN

Preču pārdošana uzņēmumiem citā ES valstī

Pārdodat preces citam uzņēmumam un šīs preces tiek nosūtītas uz citu ES valsti? Jums nav jāiekasē PVN, ja klientam ir Eiropas Savienībā derīgs PVN reģistrācijas numurs.

Varat atskaitīt PVN, ko esat samaksājis ar šiem pārdevumiem saistītu izdevumu sakarībā.

Ja klientam nav ES derīga PVN reģistrācijas numura, jums principā ir jāiekasē PVN par pārdevumu pēc likmes, ko piemēro jūsu valstī.

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Preču pārdošana galīgajiem patērētājiem citā ES valstī

Uz tālpārdošanu klientiem Eiropas Savienībā attiecas PVN robežvērtība 10 000 EUR apmērā. Telesakaru, apraides un elektronisko pakalpojumu tirdzniecībai un preču tālpārdošanai Eiropas Savienībā par summām, kas nepārsniedz iepriekš minēto, var piemērot PVN tajā ES valstī, kurā nodokļa maksātājs ir reģistrēts.

Ja nodarbojaties ar tirdzniecību tiešsaistē, tai skaitā tiešsaistes tirdzniecības vietās un platformās, pietiek būt reģistrētam vienā ES valstī, lai deklarētu un maksātu PVN par preču tālpārdošanu un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu klientiem visā ES.

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Turklāt specifiski noteikumi ir piemērojami akcīzes produktu pārdevumiem vai jaunu transportlīdzekļu, piem., automašīnu, laivu vai lidmašīnu, pārdevumiem.

Pakalpojumu pārdošana uzņēmumiem citā ES valstī

Ja pārdodat pakalpojumus uzņēmumam, kas PVN sakarībā ir reģistrēts citā ES valstī, parasti jums nav jāiekasē PVN no saviem klientiem. Jūsu klienti maksās PVN par saņemtajiem pakalpojumiem pēc likmes, kas ir piemērojama viņu valstī (izmantojot apgrieztās maksāšanas procedūru).

Varat atskaitīt PVN, ko esat samaksājis ar šiem pārdevumiem saistītu izdevumu sakarībā, piem., par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti speciāli šo pārdevumu īstenošanai.

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Pakalpojumu pārdošana galīgajiem patērētājiem citā ES valstī

Parasti jums no saviem klientiem ir jāiekasē PVN pēc likmes, kas ir piemērojama jūsu valstī, izņemot telesakaru, apraides un elektroniskos pakalpojumus, kuriem arī turpmāk nodokli iekasē atkarībā no klienta piederības valsts (valsts, kur privātpersona pastāvīgi vai parasti dzīvo, vai valsts, kur ir reģistrēta ar nodokli neapliekama persona).

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Preču iegāde tiešsaistē citā ES valstī

Ja iepērkat un saņemat preces sava uzņēmuma vajadzībām citā ES dalībvalstī, jums par darījumu jāmaksā PVN tā, it kā jūs pats būtu pārdevis šīs preces, pēc likmes, kas piemērojam jūsu valstī.

Parasti varat atskaitīt šo summu pēc tam, kad iesniedzat savu PVN deklarāciju.

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Pakalpojumu iegāde citā ES valstī

Ja pērkat un saņemat pakalpojumus uzņēmuma vajadzībām citā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis), jums par darījumu jāmaksā PVN tā, it kā jūs pats būtu pārdevis šos pakalpojumus, pēc likmes, kas piemērojam jūsu valstī (izmantojot apgrieztās maksāšanas procedūru).

Parasti varat atskaitīt šo summu pēc tam, kad iesniedzat savu PVN deklarāciju.

Uzmanību

Uzmanību: ir vairāki svarīgi šo pamatnoteikumu izņēmumi de en fr .

Noteikumi PVN jomā ir piemērojami visā ES, izņemot vairākas teritorijas, kas pieder dalībvalstīm vai ir ar tām saistītas.

Īpašās teritorijas

 • Ālandu Salas
 • Francijas aizjūras departamenti fr
 • Bīzingenas teritorija
 • Helgolandes sala
 • Atosa kalns
 • Kampione (Itālija)
 • Lugāno ezera Itālijas ūdeņi
 • Livinjo
 • Kanāriju salas
 • Seūta
 • Melilja

Ņemiet vērā, ka noteikumi PVN jomā ir piemērojami vairākām ārpussavienības teritorijām

 • Monako

Preču pārdošana klientiem ārpus ES

Ja pārdodat preces klientiem, kas atrodas ārpus ES, jums nav jāiekasē PVN. Varat atskaitīt PVN, ko esat samaksājis ar šiem pārdevumiem saistītu izdevumu sakarībā, piemēram, par precēm un pakalpojumiem, kurus iegādājāt tieši šo pārdevumu īstenošanai.

Pakalpojumu pārdošana klientiem ārpus ES

Ja sniedzat pakalpojumus klientiem ārpus ES, parasti jums nav jāiekasē PVN. Tomēr, ja pakalpojumu izmanto citā ES valstī, šī valsts var nolemt iekasēt PVN.

Varat atskaitīt PVN, ko esat samaksājis ar šiem pārdevumiem saistītu izdevumu sakarībā, piemēram, par precēm un pakalpojumiem, kurus iegādājāt tieši šo pārdevumu īstenošanai.

Preču iegāde no ārpussavienības valstīm

Ja iepērkat preces sava uzņēmuma vajadzībām no piegādātāja, kas atrodas ārpus ES, parasti ir tā, ka jums jāmaksā PVN importēšanas punktā de en fr . Atidaryti kaip išorės nuorodą

Ja veicat pārdevumus, kam piemērojami PVN, parasti varat atskaitīt šo summu pēc tam, kad iesniedzat savu PVN deklarāciju.

Pakalpojumu iegāde no ārpussavienības valstīm

Ja saņemat pakalpojumus sava uzņēmuma vajadzībām no pakalpojumus sniedzēja, kas reģistrēts ārpussavienības valstī, parasti jums jāmaksā PVN pēc likmes, kas piemērojama jūsu valstī tā, it kā jūs pats būtu sniedzis šo pakalpojumu (izmantojot apgrieztās maksāšanas procedūru).

Principā varat atskaitīt šo summu pēc tam, kad iesniedzat savu PVN deklarāciju.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: