Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 15/03/2019

Nodokļi mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Pārrobežu peļņas sadale

Ja mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi atrodas katrs savā ES valstī, ir iespējams novērst iespējamās nodokļu problēmas (piemēram, nodokļu dubulto uzlikšanu), kad runa ir par pārrobežu peļņas sadali starp šiem uzņēmumiem.

Priekšnoteikumi:

Atbrīvojumi no ieturamā nodokļa

Ieturamo nodokli var piemērot uzņēmuma peļņai pirms pilnas nodokļu deklarācijas iesniegšanas (pēc tam var saņemt atpakaļ pārmaksāto daļu vai var nākties maksāt papildus). Mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem sadalāmo peļņu var atbrīvot no ieturamā nodokļa. Tas darbojas abpusēji:

Tā notiek gan meitasuzņēmuma, gan mātesuzņēmuma valstī, ja tās abas ir Eiropas Savienības dalībvalstis.

Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana

Nodokļu dubultā uzlikšana (kad nodokli vienlaikus pieprasa vairāk nekā viena valsts) var notikt, ja nav pareizi izpildīti nodokļu noteikumi. Lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas, sadalot peļņu, jums būtu:

Hibrīdaizdevumi – nodokļu dubultā neuzlikšana

Nodokļu dubultā neuzlikšana var rasties saistībā ar pārrobežu hibrīdaizdevuma maksājumiem:

Lai to novērstu:

Uz kādiem uzņēmumu veidiem attiecas šie noteikumi?

Dažos gadījumos ES valstis pašas var izlemt, uz kādiem uzņēmumiem attiecas šie noteikumi. Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar direktīvas pielikumu, kas sniegts zemāk pie atsauces dokumentiem.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: