Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare: 17/03/2022

Impozitele datorate de societățile-mamă și de filiale

Repartizarea profiturilor în context transfrontalier

Dacă aveți o societate-mamă într-o țară din UE și filiale în alta, puteți elimina posibilele probleme fiscale (de exemplu, dubla impozitare) legate de repartizarea profiturilor între aceste societăți.

Acest lucru se aplică dacă:

Scutiri de la impozitul cu reținere la sursă

Impozitul cu reținere la sursă pe profiturile societăților se poate percepe înainte de depunerea unei declarații fiscale integrale (ulterior, se pot face rambursări sau se pot percepe sume suplimentare). În cazul societăților-mamă și al filialelor acestora, repartizarea profiturilor poate fi scutită de plata impozitului cu reținere la sursă. Acest lucru este valabil în ambele sensuri:

Scutirea se aplică atât în țara în care este stabilită filiala, cât și în țara de origine a societății-mamă, dacă ambele țări fac parte din UE.

Eliminarea dublei impozitări

Dubla impozitare (perceperea simultană de taxe în mai multe țări) apare ca urmare a neaplicării corecte a normelor privind impozitarea. Pentru a evita dubla impozitare a profiturilor repartizate,

Împrumuturile hibride - dubla neimpozitare

Dubla neimpozitare poate apărea dacă plățile asociate împrumuturilor hibride transfrontaliere (instrumente financiare care, având caracteristici atât de datorie, cât și de capital, sunt definite în mod diferit de statele membre) sunt tratate ca:

Pentru a se evita acest lucru:

Ce tipuri de societăți sunt vizate de aceste norme?

În unele cazuri, statele membre au libertatea de a decide ce societăți sunt acoperite de aceste norme. Pentru informații suplimentare, consultați anexa la directivă, accesând linkul din secțiunea de referințe.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: