Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare: 30/01/2019

Pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

În cazul în care compania dumneavoastră vinde două sau mau multe tipuri de servicii de călătorie, de exemplu transport combinat cu cazare, închiriere de autovehicule sau, în anumite condiții, alte servicii turistice, aveți o serie de obligații în temeiul normelor UE privind pachetele de servicii de călătorie. Aceste norme vizează pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

Pachetele de servicii de călătorie

Pachetele de servicii de călătorie acoperă toate vânzările care includ două sau mai multe tipuri de servicii de călătorie pentru aceeași deplasare/vacanță, servicii rezervate în baza unui singur contract încheiat cu un singur furnizor. Pachetele de servicii de călătorie includ și vânzările de servicii oferite de furnizori diferiți, în baza unor contracte separate, atâta timp cât se îndeplinește una din următoarele condiții:

O combinație între un serviciu de călătorie, cum ar fi cazarea și alt serviciu turistic (tur ghidat sau intrare la un concert) poate fi considerată pachet de servicii de călătorie dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o parte esențială din călătorie.

Informațiile pe care trebuie să le furnizați clienților

Înainte de a încheia contractul referitor la pachetul de servicii de călătorie trebuie să vă asigurați că îi furnizați clientului toate informațiile esențiale, printre care:

De asemenea, trebuie să îi furnizați clientului un link către formularul standard cu informații, în care i se explică faptul că i s-a oferit un pachet de servicii de călătorie și care include principalele drepturi de care beneficiază.

Modificarea clauzelor contractuale - de exemplu, majorările de prețuri

Dacă organizatorul este avertizat într-un interval de timp rezonabil, clientul care a achiziționat un pachet de servicii de călătorie îl poate transfera către o altă persoană, deși acest lucru poate genera costuri suplimentare.

Protecția consumatorilor (servicii alternative, despăgubiri, rambursări)

Ca organizator, aveți responsabilitatea de a garanta buna funcționare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachet. Dacă un serviciu de călătorie nu poate fi asigurat după cum s-a convenit, organizatorul trebuie să le ofere alternative clienților, fără a le percepe costuri suplimentare. De asemenea, trebuie să plătească despăgubiri dacă serviciile de călătorie nu se ridică la standardele convenite.

În unele țări din UE, în funcție de locul în care au fost prestate serviciile de călătorie incluse în pachet, răspunderea le revine atât organizatorilor, cât și comercianților cu amănuntul.

Servicii de călătorie asociate

Serviciile de călătorie asociate sunt servicii de călătorie care au fost achiziționate de la furnizori diferiți, în baza unor contracte separate, dar care sunt interconectate. În astfel de cazuri, un comerciant facilitează rezervarea serviciilor ulterioare, acestea fiind achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe.

Noțiunea de „servicii de călătorie asociate" se referă doar la combinațiile dintre servicii de călătorie care nu constituie un pachet, în sensul descris mai sus. În cazul serviciilor de călătorie asociate, furnizorul facilitează:

Combinația dintre un serviciu de călătorie, cum ar fi cazarea și un alt serviciu turistic (tur ghidat sau intrarea la un concert) poate fi inclusă în categoria „servicii de călătorie asociate" dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o caracteristică esențială a acesteia.

Trebuie să îi furnizați clientului un link către formularul cu informații standard, în care i se explică faptul că i s-a oferit un serviciu de călătorie asociat și care include principalele drepturi de care beneficiază.

Pachetele de tip „click-through"

Pachetele de tip „click-through" - rezervări on-line (zboruri, cazare) făcute de un client în puncte de vânzare diferite - sunt incluse în categoria „pachete", atâta timp cât furnizorul primului serviciu transmite numele clientului, adresa de e-mail și detaliile plății către un al doilea furnizor, iar cel de-al doilea contract este încheiat în termen de 24 de ore de la încheierea primului.

Dacă nu există transfer al datelor clientului între furnizori, aceste rezervări sunt considerate servicii de călătorie asociate.

Răspunderea pentru erorile de rezervare și dreptul la măsuri reparatorii

Aceste norme vizează pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

Compania este considerată răspunzătoare dacă pe durata procesului de rezervare se produce vreuna din situațiile următoare:

Compania nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare care le sunt imputabile clienților sau care sunt cauzate de circumstanțe inevitabile ori extraordinare.

Compania are dreptul de a solicita măsuri reparatorii din partea terților care au avut un rol în ceea ce privește generarea acestei situații, în urma căreia compania a trebuit să plătească despăgubiri, să reducă prețul sau să își asume alte obligații.

Protecția în caz de insolvabilitate

Aceste norme vizează pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

Compania are dreptul la protecție în caz de insolvabilitate în țara UE în care își are sediul. Astfel, în caz de faliment, garantul (un fond de garantare a călătoriilor, o companie de asigurări sau orice alt mecanism furnizat în țara UE relevantă) poate să ramburseze plățile efectuate de clienți și, dacă este nevoie, să îi repatrieze pe turiști în cazul în care transportul este inclus în pachet.

Teme conexe

Pentru consumatori și angajați

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: