Întreprinderi
Ultima verificare: 26/07/2022

Valabilitatea asigurării auto în UE

Valabilitatea asigurării obligatorii și facultative

Când înmatriculați o mașină în altă țară din UE, aveți nevoie de o asigurare auto de răspundere civilă. Această asigurare obligatorie este valabilă în toate țările din UE. Ea vă acoperă în cazul în care sunteți implicat într-un accident care provoacă daune asupra proprietății altcuiva sau vătămarea altor persoane decât conducătorul auto. Nu acoperă și alte costuri (de exemplu, costurile de reparare a propriului autovehicul).

Puteți să încheiați și o poliță de asigurare facultativă, care acoperă și alte riscuri, de exemplu, rănirea conducătorului auto, deteriorarea propriului automobil, furtul vehiculului/conținutului acestuia, acte de vandalism, asistență juridică.

Nu există norme la nivelul UE privind asigurarea auto facultativă. Verificați termenii și condițiile cu asiguratorul dumneavoastră, înainte de a pleca în străinătate. Asiguratorii pot aplica norme diferite de la o țară la alta. Astfel, asigurarea dumneavoastră poate avea limită de timp (de exemplu, o lună în străinătate) sau de distanță (de exemplu, 150 km de la frontiera țării de origine) sau ar putea exclude unele țări în cazul anumitor tipuri de riscuri (cum ar fi furturile).

Asigurarea auto în țara gazdă

Trebuie să vă înmatriculați mașina în țara în care locuiți în mod normal. Nu sunteți obligat să vă înmatriculați mașina în țara gazdă dacă puteți dovedi că vă aflați acolo doar temporar, de exemplu, în calitate de student.

Pentru a o înmatricula, veți avea nevoie de dovada că dețineți o asigurare auto.

Autoritățile de înmatriculare ar trebui să recunoască valabilitatea polițelor emise de orice firmă de asigurări, atâta timp cât aceasta:

Avertisment

Dacă vă mutați în altă țară din UE și trebuie să vă reînmatriculați mașina, contactați asiguratorul dumneavoastră pentru a afla dacă polița pe care o dețineți este valabilă în țara în care vă mutați.

În principiu, puteți, de asemenea, să vă asigurați mașina într-o țară din UE diferită de țara de reședință. Însă nu uitați să verificați dacă firma de asigurări oferă servicii internaționale.

Caz real

Asigurarea din țara mea de origine este valabilă în străinătate?

Lazlo se mută din Slovenia în Irlanda. Dorește să își ia și mașina, pentru care a încheiat o poliță de asigurare în Slovenia.

Odată ajuns în Irlanda, va trebui să își înmatriculeze autoturismul pe lângă autoritățile irlandeze și să se intereseze dacă poate conduce folosind asigurarea slovenă. Dacă autoritățile nu permit acest lucru, Lazlo va trebui să încheie o asigurare în Irlanda.

Mai multe despre reglementările naționale privind asigurarea auto:

Alegeţi ţara

Comisia Europeană nu răspunde de conținutul site-urilor externe.

Încheierea unei noi polițe de asigurare în străinătate

Dacă polița pe care o dețineți nu este valabilă în țara în care vă mutați, sau dacă expiră odată cu înmatricularea mașinii în țara respectivă, contactați biroul/centrul național de informare cu privire la Cartea Verde pentru a afla care sunt firmele de asigurări auto active în țara respectivă.

Primele de asigurare și istoricul de daunalitate

Primele de asigurare auto diferă de la o țară la alta, în principal din cauza diferențelor existente între legislațiile naționale în ceea ce privește contractele, evaluările de risc și sistemele de compensare sau de gestionare a cererilor internaționale complexe și costisitoare.

În unele țări din UE istoricul de daunalitate poate avea efect asupra primelor de asigurare. Este vorba despre un mecanism de bonusuri și penalizări, așa-numitul sistem bonus-malus. Dacă nu declarați niciun incident în cursul anului, asiguratorul dumneavoastră vă poate oferi o reducere la reînnoirea contractului. În caz contrar, vi se poate cere să plătiți mai mult.

Aveți dreptul în orice moment să-i solicitați asiguratorului să vă furnizeze un istoric de daunalitate pentru ultimii cinci ani. Acesta trebuie să vi-l trimită în termen de 15 zile.

Atenție! În momentul în care încheiați o nouă poliță în altă țară din UE, firma asiguratoare nu este obligată să vă ia în considerare istoricul de daunalitate (sau orice reduceri pentru care ați fi putut fi eligibil) atunci când vă calculează prima de asigurare.

Avertisment

Există însă și firme de asigurări care vă vor lua în calcul antecedentele, așa că nu ezitați să comparați ofertele.

Caz real

Deși nu am avut accidente în țara de origine, asiguratorul din țara în care m-am mutat mi-a stabilit o primă de asigurare mai mare. De ce?

Rosa s-a mutat de curând din Italia în Franța. Întrucât nu avusese niciun accident în ultimii 10 ani, asiguratorul italian îi stabilise o primă de asigurare relativ ieftină.

În Franța, Rosa a fost surprinsă să constate că asiguratorii de la care a solicitat oferte nu îi luau în considerare istoricul de daunalitate. A căutat în continuare și, în cele din urmă, a găsit o firmă dispusă să ia în calcul acest istoric, obținând astfel o ofertă mai avantajoasă.

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: