Ultima verificare: 07/07/2022

TVA-ul pentru serviciile digitale (sistemul M1SS)

Mini-ghișeul unic (M1SS) pentru TVA este un sistem opțional care vă permite să declarați într-o singură țară din UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) TVA-ul datorat în mod normal în mai multe state membre.

Dacă furnizați la nivel transfrontalier servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune sau servicii digitale către persoane neimpozabile, puteți fi eligibil pentru acest sistem. Printre serviciile acoperite de sistemul M1SS se numără:

Datorită M1SS, nu trebuie să vă înregistrați pe lângă autoritățile fiscale din fiecare țară a UE în care vindeți. În schimb, puteți să vă înregistrați, să declarați și să plătiți TVA-ul într-un singur loc. Trebuie să aplicați normele sistemului M1SS clienților din toate țările UE în care furnizați servicii.

În cadrul sistemului M1SS funcționează două regimuri:

Alegeți o opțiune pentru a afla ce sistem ar putea funcționa în cazul dumneavoastră.

Notă: Puteți beneficia și de normele simplificate în materie de TVA aplicabile cifrelor de afaceri anuale reduse , fără să fie nevoie să vă înregistrați în sistemul M1SS. Aflați dacă sunteți eligibil.

Întreprinderea dumneavoastră

Regimul UE

Puteți utiliza regimul UE când furnizați servicii transfrontaliere digitale sau de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune către consumatori din toate țările UE, cu excepția:

Țările UE în care furnizați servicii poartă numele de state membre de consum.

Selectarea statului membru de identificare

Trebuie să desemnați un stat membru de identificare. Este vorba despre țara din UE în care aveți sediul principal.

Înregistrarea

Puteți să vă înregistrați on-line folosind portalul dedicat al statului membru de identificare.

Alegeţi ţara

Odată primite și validate, datele dumneavoastră de înregistrare vor fi stocate într-o bază de date și transmise de statul dumneavoastră membru de identificare tuturor celorlalte țări din UE.

Când devine activă înregistrarea?

Dacă nu există o altă indicație din partea dumneavoastră, înregistrarea devine efectivă în prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care solicitați înregistrarea.

De exemplu, dacă cererea dumneavoastră de înregistrare în sistemul M1SS este acceptată la data de 20 iulie (adică în cursul trimestrului al treilea), înregistrarea devine efectivă la data de 1 octombrie (la începutul trimestrului al patrulea).

Activarea mai rapidă a înregistrării

Puteți solicita înregistrarea în sistem înainte de începerea trimestrului următor. În acest caz, trebuie să informați statul membru de identificare înainte de data de 10 a lunii care urmează după prima furnizare de servicii.

De exemplu, dacă prestați deja servicii la 5 martie și doriți să includeți serviciile furnizate în sistemul M1SS începând de la această dată, trebuie să informați statul membru de identificare că intenționați să vă înregistrați în sistem înainte de 10 aprilie. Astfel, toate serviciile pe care le veți presta începând cu 5 martie vor fi acoperite de sistem.

Retragerea din sistem

Dacă doriți să vă retrageți din sistemul M1SS, trebuie să informați statul membru de identificare cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic. Trimestrele caracteristice sunt:

Odată acceptată cererea dumneavoastră, veți primi o notificare prin e-mail și nu veți mai putea să vă înregistrați din nou timp de 6 luni.

Excluderea din sistem

Veți fi exclus din sistem dacă:

Excluderea temporară (perioada de carantină)

Vi se poate retrage dreptul de a folosi unul sau ambele regimuri ale sistemului M1SS pe o durată limitată (așa numita perioadă de carantină), dacă:

Reguli în materie de TVA

Trebuie să utilizați același număr de TVA pe care îl folosiți pentru declarațiile de TVA la nivel național și să percepeți TVA la cota aplicabilă în țara de reședință a clienților.

Trebuie să aplicați aceleași norme în materie de facturare ca și statul dumneavoastră de identificare (în majoritatea țărilor nu este necesară o factură atunci când se furnizează servicii în baza sistemului M1SS). Acest lucru este valabil și pentru furnizarea de servicii din statele membre de stabilire.

Toate furnizările de servicii care nu intră în sfera sistemului M1SS trebuie să fie contabilizate utilizând regulile fiscale normale aplicabile vânzărilor pe piața internă.

Declarațiile de TVA

Trebuie să transmiteți pe cale electronică declarațiile de TVA trimestriale detaliate în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărei perioade de declarare. Informațiile pe care le transmiteți sunt apoi transferate securizat din statul dumneavoastră de identificare către statul de consum relevant.

Avertisment

Aceste declarații de TVA se depun în plus față de declarațiile de TVA obișnuite de la nivel național.

Aflați care sunt cotele de TVA

Pentru a afla care sunt cotele de TVA aplicabile prestării de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune ori de servicii furnizate pe cale electronică, accesați baza de date pentru comunicarea informațiilor fiscale en .

Evidența operațiunilor

Trebuie să păstrați evidența activităților dumneavoastră timp de 10 ani de la sfârșitul anului în care a fost furnizat serviciul și, dacă vi se cere acest lucru, să fiți în măsură să furnizați fără întârziere copii digitale.

Evidențele trebuie să includă următoarele informații:

Mai multe informații despre sistem sunt disponibile pe portalul M1SS privind TVA-ul en și în ghidurile en relevante.

Regimul UE

Puteți utiliza regimul UE când furnizați servicii transfrontaliere digitale sau de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune către consumatori din toate țările UE, cu excepția:

Țările UE în care furnizați servicii poartă numele de state membre de consum.

Selectarea statului membru de identificare

Trebuie să desemnați un stat membru de identificare.

Poate fi orice țară din UE în care aveți o sucursală (state membre de stabilire).

Nu puteți schimba statul membru de identificare pentru anul calendaristic în curs și pentru următorii doi, decât dacă nu mai îndepliniți condițiile, de exemplu dacă nu mai aveți o sucursală în statul membru de identificare. În acest caz, puteți schimba statul membru de identificare, înlocuindu-l cu altă țară din UE în care dețineți o sucursală.

Schimbarea se poate face în aceeași zi, dar trebuie să anunțați fostul și viitorul stat de identificare, înainte de data de 10 a lunii care urmează după cea în cursul căreia ați efectuat modificarea.

Înregistrarea

Puteți să vă înregistrați on-line folosind portalul dedicat al statului membru de identificare.

Alegeţi ţara

Odată primite și validate, datele dumneavoastră de înregistrare vor fi stocate într-o bază de date și transmise de statul dumneavoastră membru de identificare tuturor celorlalte țări din UE.

Când devine activă înregistrarea?

Dacă nu există o altă indicație din partea dumneavoastră, înregistrarea devine efectivă în prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care solicitați înregistrarea.

De exemplu, dacă cererea dumneavoastră de înregistrare în sistemul M1SS este acceptată la data de 20 iulie (adică în cursul trimestrului al treilea), înregistrarea devine efectivă la data de 1 octombrie (la începutul trimestrului al patrulea).

Activarea mai rapidă a înregistrării

Puteți solicita înregistrarea în sistem înainte de începerea trimestrului următor. În acest caz, trebuie să informați statul membru de identificare înainte de data de 10 a lunii care urmează după prima furnizare de servicii.

De exemplu, dacă prestați deja servicii la 5 martie și doriți să includeți serviciile furnizate în sistemul M1SS începând de la această dată, trebuie să informați statul membru de identificare că intenționați să vă înregistrați în sistem înainte de 10 aprilie. Astfel, toate serviciile pe care le veți presta începând cu 5 martie vor fi acoperite de sistem.

Retragerea din sistem

Dacă doriți să vă retrageți din sistemul M1SS, trebuie să informați statul membru de identificare cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic. Trimestrele caracteristice sunt:

Odată acceptată cererea dumneavoastră, veți primi o notificare prin e-mail și nu veți mai putea să vă înregistrați din nou timp de 6 luni.

Excluderea din sistem

Veți fi exclus din sistem dacă:

Excluderea temporară (perioada de carantină)

Vi se poate retrage dreptul de a folosi unul sau ambele regimuri ale sistemului M1SS pe o durată limitată (așa numita perioadă de carantină), dacă:

Reguli în materie de TVA

Trebuie să utilizați același număr de TVA pe care îl folosiți pentru declarațiile de TVA la nivel național și să percepeți TVA la cota aplicabilă în țara de reședință a clienților.

Trebuie să aplicați aceleași norme în materie de facturare ca și statul dumneavoastră de identificare (în majoritatea țărilor nu este necesară o factură atunci când se furnizează servicii în baza sistemului M1SS). Acest lucru este valabil și pentru furnizarea de servicii din statele membre de stabilire.

Toate furnizările de servicii care nu intră în sfera sistemului M1SS trebuie să fie contabilizate utilizând regulile fiscale normale aplicabile vânzărilor pe piața internă.

Declarațiile de TVA

Trebuie să transmiteți pe cale electronică declarațiile de TVA trimestriale detaliate în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărei perioade de declarare. Informațiile pe care le transmiteți sunt apoi transferate securizat din statul dumneavoastră de identificare către statul de consum relevant.

Avertisment

Aceste declarații de TVA se depun în plus față de declarațiile de TVA obișnuite de la nivel național.

Aflați care sunt cotele de TVA

Pentru a afla care sunt cotele de TVA aplicabile prestării de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune ori de servicii furnizate pe cale electronică, accesați baza de date pentru comunicarea informațiilor fiscale en .

Evidența operațiunilor

Trebuie să păstrați evidența activităților dumneavoastră timp de 10 ani de la sfârșitul anului în care a fost furnizat serviciul și, dacă vi se cere acest lucru, să fiți în măsură să furnizați fără întârziere copii digitale.

Evidențele trebuie să includă următoarele informații:

Mai multe informații despre sistem sunt disponibile pe portalul M1SS privind TVA-ul en și în ghidurile en relevante.

Regimul non-UE

Puteți utiliza regimul non-UE când furnizați servicii transfrontaliere digitale sau de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune către consumatori din toate țările UE, inclusiv țara UE selectată drept stat membru de identificare:

Țările UE în care furnizați servicii poartă numele de state membre de consum.

Selectarea statului membru de identificare

Trebuie să desemnați un stat membru de identificare. Puteți selecta orice țară din UE.

Dacă doriți, puteți schimba statul membru de identificare la o dată ulterioară. Puteți selecta orice țară din UE.

Pentru a face schimbarea, va trebui să anulați înregistrarea în actualul stat membru de identificare și să vă înregistrați în statul ales.

Înregistrarea

Puteți să vă înregistrați on-line folosind portalul dedicat al statului membru de identificare.

Alegeţi ţara

Odată primite și validate, datele dumneavoastră de înregistrare vor fi stocate într-o bază de date și transmise de statul dumneavoastră membru de identificare tuturor celorlalte țări din UE.

Când devine activă înregistrarea?

Dacă nu există o altă indicație din partea dumneavoastră, înregistrarea devine efectivă în prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care solicitați înregistrarea.

De exemplu, dacă cererea dumneavoastră de înregistrare în sistemul M1SS este acceptată la data de 20 iulie (adică în cursul trimestrului al treilea), înregistrarea devine efectivă la data de 1 octombrie (la începutul trimestrului al patrulea).

Activarea mai rapidă a înregistrării

Puteți solicita înregistrarea în sistem înainte de începerea trimestrului următor. În acest caz, trebuie să informați statul membru de identificare înainte de data de 10 a lunii care urmează după prima furnizare de servicii.

De exemplu, dacă prestați deja servicii la 5 martie și doriți să includeți serviciile furnizate în sistemul M1SS începând de la această dată, trebuie să informați statul membru de identificare că intenționați să vă înregistrați în sistem înainte de 10 aprilie. Astfel, toate serviciile pe care le veți presta începând cu 5 martie vor fi acoperite de sistem.

Retragerea din sistem

Dacă doriți să vă retrageți din sistemul M1SS, trebuie să informați statul membru de identificare cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic. Trimestrele caracteristice sunt:

Odată acceptată cererea dumneavoastră, veți primi o notificare prin e-mail și nu veți mai putea să vă înregistrați din nou timp de 6 luni.

Excluderea din sistem

Veți fi exclus din sistem dacă:

Excluderea temporară (perioada de carantină)

Vi se poate retrage dreptul de a folosi unul sau ambele regimuri ale sistemului M1SS pe o durată limitată (așa numita perioadă de carantină), dacă:

Reguli în materie de TVA

Țara UE pe care ați desemnat-o drept stat membru de identificare vă va aloca un număr de TVA și va trebui să percepeți TVA la cota aplicabilă în țara UE în care locuiesc clienții.

Trebuie să aplicați aceleași norme în materie de facturare ca și statul dumneavoastră de identificare (în majoritatea țărilor nu este necesară o factură atunci când se furnizează servicii în baza sistemului M1SS).

Declarațiile de TVA

Trebuie să transmiteți pe cale electronică declarațiile de TVA trimestriale detaliate în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărei perioade de declarare. Informațiile pe care le transmiteți sunt apoi transferate securizat din statul dumneavoastră de identificare către statul de consum relevant.

Avertisment

Aceste declarații de TVA se depun în plus față de declarațiile de TVA obișnuite de la nivel național.

Aflați care sunt cotele de TVA

Pentru a afla care sunt cotele de TVA aplicabile prestării de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune ori de servicii furnizate pe cale electronică, accesați baza de date pentru comunicarea informațiilor fiscale en .

Evidența operațiunilor

Trebuie să păstrați evidența activităților dumneavoastră timp de 10 ani de la sfârșitul anului în care a fost furnizat serviciul și, dacă vi se cere acest lucru, să fiți în măsură să furnizați fără întârziere copii digitale.

Evidențele trebuie să includă următoarele informații:

Mai multe informații despre sistem sunt disponibile pe portalul M1SS privind TVA-ul en și în ghidurile en relevante.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: