Viața și călătoriile în UE
Ultima verificare : 10/09/2018

TVA-ul pentru serviciile digitale (sistemul M1SS)

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Mini-ghișeul unic (sistemul M1SS) vă permite să prestați următoarele servicii în interiorul Uniunii fără să trebuiască să vă înregistrați în scopuri de TVA în fiecare dintre țările UE în care le prestați:

Puteți beneficia de acest sistem chiar dacă aveți sediul în afara UE, pentru că acesta înglobează două regimuri: regimul pentru întreprinderi stabilite în UE ( regimul UE) și cel pentru întreprinderi stabilite în afara UE ( regimul non-UE).

Regimul UE
 

Regimul UE se adresează întreprinderilor cu sediul în UE.

Statul membru de identificare

Pentru a fi inclus în acest regim, trebuie să alegeți un stat membru de identificare. Acesta ar trebui să fie țara din UE în care aveți sediul principal.

Dacă sediul principal este situat în afara UE și aveți sucursale pe teritoriul UE, puteți alege ca stat de identificare una din țările UE în care ați deschis o sucursală.

Vânzările efectuate în statul de identificare nu pot fi incluse în sistemul M1SS. Acestora li se aplică regimul obișnuit de impozitare valabil pentru vânzările pe plan național.

Statul membru de consum

Țările UE în care furnizați servicii poartă numele de state membre de consum.

Pentru serviciile prestate într-o țară, regulile aplicabile privind facturarea, contabilitatea de casă, degrevarea pentru creanțe nerecuperabile etc. sunt cele din țara respectivă.

Statul membru de stabilire

Dacă întreprinderea dumneavoastră are sucursale în alte țări din UE, aceste țări sunt considerate state membre de stabilire. Serviciile prestate de aceste sucursale într-un stat membru de consum trebuie incluse în declarația specială de TVA M1SS.

Nu pot fi incluse în regimul UE serviciile prestate în statele membre de stabilire. Acestora li se aplică regimul obișnuit de impozitare valabil pentru vânzările pe plan național.

Regimul non-UE
 

Regimul non-UE se adresează întreprinderilor cu sediul în afara UE.

Statul membru de identificare

Pentru a fi inclus în acest regim, trebuie să alegeți un stat membru de identificare. Puteți selecta orice țară din UE.

Statul membru de consum

Țările UE în care furnizați servicii poartă numele de state membre de consum. Această categorie poate include și țara pe care ați ales-o ca stat membru de identificare.

Pentru serviciile prestate într-o țară, regulile aplicabile privind facturarea, contabilitatea de casă, degrevarea pentru creanțe nerecuperabile etc. sunt cele din țara respectivă.

Nu puteți utiliza regimul non-UE dacă întreprinderea dumneavoastră este stabilită în afara UE, dar este înregistrată sau trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în UE, întrucât efectuează anumite vânzări pe teritoriul Uniunii. În acest caz, va trebui să vă înregistrați în scopuri de TVA și să faceți declarații de TVA în fiecare țară din UE în care prestați servicii. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, situația se va schimba și vi se va permite să utilizați regimul non-UE.

Înregistrarea

Nu sunteți obligat să vă înregistrați în sistemul M1SS, dar înregistrarea vă permite să prestați anumite servicii în interiorul UE fără să vă înregistrați în scopuri de TVA în fiecare dintre țările în care le prestați.

Dacă vă înregistrați, trebuie să respectați normele sistemului pentru toate țările UE în care furnizați servicii. Nu puteți alege să includeți doar unele state membre.

Puteți să vă înregistrați on-line (atât în regimul UE, cât și în cel non-UE), folosind portalul dedicat al statului membru de identificare.

După recepționare și validare, datele pe care le introduceți vor fi stocate într-o bază de date și transmise țărilor UE relevante.

În mod normal, înregistrarea începe în prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care solicitați înregistrarea. De exemplu, dacă depuneți cererea la data de 20 iulie, veți fi înregistrat în M1SS începând cu 1 octombrie. Dacă este cazul, puteți devansa această dată, atâta timp cât informați statul membru de identificare înainte de a 10-a zi din luna următoare. De exemplu, dacă prestați deja un serviciu la 5 martie, trebuie să informați statul membru de identificare că doriți să vă înregistrați în sistem înainte de 10 aprilie. Astfel, toate serviciile pe care le veți presta începând cu 5 martie vor fi acoperite de sistem.

Radierea

Dacă doriți să vă retrageți din sistemul M1SS, trebuie să comunicați acest lucru statului membru de identificare, cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic. Trimestrele calendaristice sunt următoarele: ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie, octombrie-decembrie. Veți primi o notificare electronică în momentul în care cererea de radiere este acceptată. Din acel moment, nu mai puteți utiliza sistemul M1SS în niciun stat membru timp de 6 luni.

Schimbarea statului membru de identificare

Dacă doriți, puteți schimba statul membru de identificare. În cadrul regimului UE, noul stat de identificare trebuie să fie unul din statele de stabilire deja desemnate. În cadrul regimului non-UE, noul stat de identificare poate fi orice țară din UE.

Schimbarea se poate face în aceeași zi, dar trebuie să anunțați fostul și viitorul stat de identificare înainte de a 10-a zi a lunii care urmează celei în cursul căreia ați efectuat modificarea.

Excluderea din sistem

Veți fi exclus din sistem dacă:

Perioada de carantină

Vi se poate retrage temporar dreptul de a folosi unul sau ambele regimuri ale sistemului M1SS (așa numită perioadă de carantină) dacă:

Numărul de TVA

Regimul UE

Utilizați același număr TVA folosit în prezent pentru declarațiile de TVA la nivel național

Regimul non-UE

Țara UE pe care ați ales-o ca stat membru de identificare vă va aloca un număr TVA.

Declarații de TVA

Trebuie să depuneți trimestrial declarații de TVA detaliate, on-line. Depunerea se face în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărei perioade de declarare (trimestru calendaristic). Nu puteți depune o declarație de TVA pentru o perioadă de declarare înainte de încheierea perioadei respective. Informațiile pe care le transmiteți sunt apoi transferate securizat din statul dvs. de identificare către statul de consum relevant.

Aceste declarații de TVA se depun în plus față de declarațiile de TVA obișnuite de la nivel național.

Aflați care sunt cotele de TVA

Pentru a afla care sunt cotele de TVA aplicabile prestării de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune ori de servicii furnizate pe cale electronică, accesați baza de date pentru comunicarea informațiilor fiscaleen.

Evidența operațiunilor

Trebuie să țineți evidența activităților acoperite de sistemul M1SS și să puteți pune în orice moment la dispoziție aceste evidențe, on-line. Păstrați declarațiile de TVA timp de 10 ani de la sfârșitul anului în care ați prestat serviciul.

Evidențele trebuie să includă următoarele informații:

Sistemul este explicat în detaliu pe portalul M1SS pentru TVAen.

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: