At leve og rejse
Senest tjekket: 07/07/2022

Moms på digitale tjenester (MOSS-ordningen)

Momsordningen mini-one-stop-shop (MOSS) er en frivillig ordning, der giver dig mulighed for at betale moms — som normalt skal betales i flere EU-lande — i kun ét EU-land (I dette tilfælde alle 27 EU-lande).

Du kan deltage i ordningen, hvis du udbyder telekommunikation på tværs af grænser, TV- og radiospredningstjenester eller digitale tjenester til ikke-momspligtige personer. De tjenester, der er omfattet af MOSS-ordningen, er bl.a.:

Med MOSS skal du ikke registreres hos skattemyndighederne i hvert af de EU-lande, du sælger til. Du kan i stedet lade dig momsregistrere, indgive momsangivelser og foretage betalinger på ét samlet sted. Du skal anvende reglerne i MOSS-ordningen på dine kunder i alle de EU-lande, du leverer til.

Der er 2 forskellige MOSS-ordninger:

Vælg en mulighed for at se, hvilken ordning du kan deltage i.

Bemærk: Du kan også drage fordel af forenklede momsregler ved lav årlig omsætning , uden at du skal registreres i MOSS. Find ud af, om du/din virksomhed opfylder kravene til deltagelse.

Din virksomhed

EU-ordningen

Du kan deltage i EU-ordningen, når du leverer telekommunikation på tværs af grænser, TV- og radiospredningstjenester eller digitale tjenester til forbrugere i alle EU-lande, undtagen:

De EU-lande, som du leverer tjenester til, kaldes forbrugsmedlemslande.

Angivelse af dit identifikationsmedlemsland

Du skal angive et identifikationsmedlemsland. Det er det EU-land, hvor din virksomhed er etableret (hvor hovedsædet ligger).

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online via portalen for dit identifikationsmedlemsland.

Vælg land

Når dine tilmeldingsoplysninger er modtaget og godkendt, bliver de lagret i en database og videresendt af dit identifikationsmedlemsland til alle andre EU-lande.

Hvornår aktiveres din tilmelding?

Medmindre du angiver andet, aktiveres din tilmelding fra den første dag i det kalenderkvartal, der følger efter indsendelsen af din ansøgning om deltagelse i ordningen.

Hvis din ansøgning om deltagelse i MOSS-ordningen f.eks. godkendes pr. 20. juli (i løbet af 3. kvartal), aktiveres din tilmelding pr. 1. oktober (i starten af 4. kvartal.)

Aktivér din tilmelding tidligere

Du kan ansøge om deltagelse i ordningen inden starten på det næste kvartal. I så fald skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland inden den 10. i den måned, der ligger efter din første levering af de pågældende tjenester.

Hvis du f.eks. allerede handler den 5. marts og ønsker, at de leverede tjenester skal omfattes af MOSS-ordningen fra denne dato, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland for ansøge om at blive tilmeldt inden den 10. april. I så fald vil alle de tjenester, du leverer fra og med den 5. marts, være omfattet af ordningen.

Afmelding

Hvis du vil afmelde dig ordningen, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland. Det skal ske senest 15 dage før udløbet af kalenderkvartalet. Kalenderkvartalerne løber fra:

Du vil blive kontaktet elektronisk, når din ansøgning er blevet godkendt, og du vil ikke kunne tilmelde dig ordningen igen inden for de efterfølgende 6 måneder.

Udelukkelse fra ordningen

Du vil blive udelukket fra ordningen, hvis du

Midlertidig udelukkelse (karantæneperiode)

Du kan i visse tilfælde blive udelukket fra en eller begge MOSS-ordninger i en begrænset periode (kaldet karantæneperioden), bl.a.:

Momsregler

Du skal bruge det samme momsregistreringsnummer, som du i øjeblikket bruger til indenlandske momsangivelser, og opkræve moms til de satser, der gælder i de EU-lande, hvor dine kunder opholder sig,

Du skal anvende de samme regler for fakturering, som gælder i dit identifikationsmedlemsland (de fleste lande kræver ingen faktura, når der leveres tjenester, som er omfattet af MOSS-ordningen). Det gælder også, når der leveres tjenester fra etableringsmedlemsstater.

Alle leveringer, som ikke er omfattet af MOSS-ordningen, er underlagt de normale beskatningsregler for hjemmemarkedssalg.

Momsangivelser

Du skal for hvert kvartal indsende detaljerede momsangivelser online inden for 20 dage efter udløbet af hver indberetningsperiode. Dit identifikationsmedlemsland videresender derefter de indsendte oplysninger på en sikker måde til det relevante forbrugsmedlemsland.

Advarsel

Disse momsangivelser laves ud over din almindelige indenlandske momsangivelse.

Tjek momssatser

Du kan tjekke momssatserne for telekommunikations-, TV- og radiospredningstjenester og tjenester, der leveres elektronisk, ved hjælp af skatteinformationsdatabasen for kommunikation en .

Registrering

Du skal registrere dine aktiviteter i 10 år fra udgangen af det år, hvor den pågældende tjeneste blev leveret, og du skal straks udlevere digitale kopier, hvis der anmodes herom.

Du skal gemme følgende oplysninger i dine registre:

Du kan finde flere oplysninger om MOSS-ordningen på MOSS-portalen en og detaljerede oplysninger i vejledningerne en .

EU-ordningen

Du kan deltage i EU-ordningen, når du leverer telekommunikation på tværs af grænser, TV- og radiospredningstjenester eller digitale tjenester til forbrugere i alle EU-lande, undtagen:

De EU-lande, som du leverer tjenester til, kaldes forbrugsmedlemslande.

Angivelse af dit identifikationsmedlemsland

Du skal angive et identifikationsmedlemsland.

Det kan være et hvilket som helst EU-land, hvor du har etableret en filial (etableringsmedlemsland).

Du kan ikke ændre dit identifikationsmedlemsland i indeværende og de 2 følgende kalenderår, medmindre du ikke længere opfylder betingelserne, f.eks. hvis du ikke længere har en filial i dit identifikationsmedlemsland. I så fald kan du ændre dit identifikationsmedlemsland til et hvilket som helst EU-land, hvor du stadig har en etableret filial.

Du kan foretage ændringen samme dag, men du skal informere både det gamle og det nye identifikationsmedlemsland om ændringen. Det skal ske inden den 10. i den måned, der ligger efter ændringen.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online via portalen for dit identifikationsmedlemsland.

Vælg land

Når dine tilmeldingsoplysninger er modtaget og godkendt, bliver de lagret i en database og videresendt af dit identifikationsmedlemsland til alle andre EU-lande.

Hvornår aktiveres din tilmelding?

Medmindre du angiver andet, aktiveres din tilmelding fra den første dag i det kalenderkvartal, der følger efter indsendelsen af din ansøgning om deltagelse i ordningen.

Hvis din ansøgning om deltagelse i MOSS-ordningen f.eks. godkendes pr. 20. juli (i løbet af 3. kvartal), aktiveres din tilmelding pr. 1. oktober (i starten af 4. kvartal.)

Aktivér din tilmelding tidligere

Du kan ansøge om deltagelse i ordningen inden starten på det næste kvartal. I så fald skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland inden den 10. i den måned, der ligger efter din første levering af de pågældende tjenester.

Hvis du f.eks. allerede handler den 5. marts og ønsker, at de leverede tjenester skal omfattes af MOSS-ordningen fra denne dato, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland for ansøge om at blive tilmeldt inden den 10. april. I så fald vil alle de tjenester, du leverer fra og med den 5. marts, være omfattet af ordningen.

Afmelding

Hvis du vil afmelde dig ordningen, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland. Det skal ske senest 15 dage før udløbet af kalenderkvartalet. Kalenderkvartalerne løber fra:

Du vil blive kontaktet elektronisk, når din ansøgning er blevet godkendt, og du vil ikke kunne tilmelde dig ordningen igen inden for de efterfølgende 6 måneder.

Udelukkelse fra ordningen

Du vil blive udelukket fra ordningen, hvis du

Midlertidig udelukkelse (karantæneperiode)

Du kan i visse tilfælde blive udelukket fra en eller begge MOSS-ordninger i en begrænset periode (kaldet karantæneperioden), bl.a.:

Momsregler

Du skal bruge det samme momsregistreringsnummer, som du i øjeblikket bruger til indenlandske momsangivelser, og opkræve moms til de satser, der gælder i de EU-lande, hvor dine kunder opholder sig,

Du skal anvende de samme regler for fakturering, som gælder i dit identifikationsmedlemsland (de fleste lande kræver ingen faktura, når der leveres tjenester, som er omfattet af MOSS-ordningen). Det gælder også, når der leveres tjenester fra etableringsmedlemsstater.

Alle leveringer, som ikke er omfattet af MOSS-ordningen, er underlagt de normale beskatningsregler for hjemmemarkedssalg.

Momsangivelser

Du skal for hvert kvartal indsende detaljerede momsangivelser online inden for 20 dage efter udløbet af hver indberetningsperiode. Dit identifikationsmedlemsland videresender derefter de indsendte oplysninger på en sikker måde til det relevante forbrugsmedlemsland.

Advarsel

Disse momsangivelser laves ud over din almindelige indenlandske momsangivelse.

Tjek momssatser

Du kan tjekke momssatserne for telekommunikations-, TV- og radiospredningstjenester og tjenester, der leveres elektronisk, ved hjælp af skatteinformationsdatabasen for kommunikation en .

Registrering

Du skal registrere dine aktiviteter i 10 år fra udgangen af det år, hvor den pågældende tjeneste blev leveret, og du skal straks udlevere digitale kopier, hvis der anmodes herom.

Du skal gemme følgende oplysninger i dine registre:

Du kan finde flere oplysninger om MOSS-ordningen på MOSS-portalen en og detaljerede oplysninger i vejledningerne en .

Ikke-EU-ordningen

Du kan deltage i EU-ordningen, når du leverer telekommunikation på tværs af grænser, TV- og radiospredningstjenester eller digitale tjenester til forbrugere i alle EU-lande (inkl. det EU-land, du har valgt som dit identifikationsmedlemsland).

De EU-lande, som du leverer tjenester til, kaldes forbrugsmedlemslande.

Angivelse af dit identifikationsmedlemsland

Du skal angive et identifikationsmedlemsland. Det kan være et hvilket som helst EU-land efter ønske.

Du kan ændre dit identifikationsmedlemsland på et senere tidspunkt efter ønske. Det kan være et hvilket som helst EU-land efter ønske.

For at foretage ændringen, skal du afmelde dig i dit nuværende identifikationsmedlemsland og registreres i det identifikationsmedlemsland, du lige har valgt.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online via portalen for dit identifikationsmedlemsland.

Vælg land

Når dine tilmeldingsoplysninger er modtaget og godkendt, bliver de lagret i en database og videresendt af dit identifikationsmedlemsland til alle andre EU-lande.

Hvornår aktiveres din tilmelding?

Medmindre du angiver andet, aktiveres din tilmelding fra den første dag i det kalenderkvartal, der følger efter indsendelsen af din ansøgning om deltagelse i ordningen.

Hvis din ansøgning om deltagelse i MOSS-ordningen f.eks. godkendes pr. 20. juli (i løbet af 3. kvartal), aktiveres din tilmelding pr. 1. oktober (i starten af 4. kvartal.)

Aktivér din tilmelding tidligere

Du kan ansøge om deltagelse i ordningen inden starten på det næste kvartal. I så fald skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland inden den 10. i den måned, der ligger efter din første levering af de pågældende tjenester.

Hvis du f.eks. allerede handler den 5. marts og ønsker, at de leverede tjenester skal omfattes af MOSS-ordningen fra denne dato, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland for ansøge om at blive tilmeldt inden den 10. april. I så fald vil alle de tjenester, du leverer fra og med den 5. marts, være omfattet af ordningen.

Afmelding

Hvis du vil afmelde dig ordningen, skal du kontakte dit identifikationsmedlemsland. Det skal ske senest 15 dage før udløbet af kalenderkvartalet. Kalenderkvartalerne løber fra:

Du vil blive kontaktet elektronisk, når din ansøgning er blevet godkendt, og du vil ikke kunne tilmelde dig ordningen igen inden for de efterfølgende 6 måneder.

Udelukkelse fra ordningen

Du vil blive udelukket fra ordningen, hvis du

Midlertidig udelukkelse (karantæneperiode)

Du kan i visse tilfælde blive udelukket fra en eller begge MOSS-ordninger i en begrænset periode (kaldet karantæneperioden), bl.a.:

Momsregler

Du vil blive tildelt et momsregistreringsnummer af det EU-land, du har valgt som dit identifikationsmedlemsland. Du skal opkræve moms til den sats, der gælder i de EU-lande, hvor dine kunder opholder sig.

Du skal anvende de samme regler for fakturering, som gælder i dit identifikationsmedlemsland (de fleste lande kræver ingen faktura, når der leveres tjenester, som er omfattet af MOSS-ordningen).

Momsangivelser

Du skal for hvert kvartal indsende detaljerede momsangivelser online inden for 20 dage efter udløbet af hver indberetningsperiode. Dit identifikationsmedlemsland videresender derefter de indsendte oplysninger på en sikker måde til det relevante forbrugsmedlemsland.

Advarsel

Disse momsangivelser laves ud over din almindelige indenlandske momsangivelse.

Tjek momssatser

Du kan tjekke momssatserne for telekommunikations-, TV- og radiospredningstjenester og tjenester, der leveres elektronisk, ved hjælp af skatteinformationsdatabasen for kommunikation en .

Registrering

Du skal registrere dine aktiviteter i 10 år fra udgangen af det år, hvor den pågældende tjeneste blev leveret, og du skal straks udlevere digitale kopier, hvis der anmodes herom.

Du skal gemme følgende oplysninger i dine registre:

Du kan finde flere oplysninger om MOSS-ordningen på MOSS-portalen en og detaljerede oplysninger i vejledningerne en .

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: