Forretninger
Senest tjekket: 10/10/2021

Udgifter og refusion: planlagt behandling i udlandet

Du kan få dækket dine udgifter til planlagt behandling i et andet EU-land på to måder:

1. Din sygesikring/sundhedsforsikring kan dække alle omkostninger direkte

Hvis du bliver behandlet i et land, hvor patienter normalt selv betaler for behandlingen og derefter får beløbet godtgjort af deres sygesikring, skal du dog muligvis selv lægge ud for nogle af udgifterne. Du kan derefter søge om refusion fra myndighederne i det land, hvor du blev behandlet. De godtgør så dine udgifter direkte til samme sats, som gælder for folk, der er forsikret i det pågældende land.

Du kan også vælge at bede din sygesikring/sundhedsforsikring om refusion, når du vender hjem. Hvis refusionssatsen for den behandling, du har fået i udlandet, er højere i det land, hvor du har din sygesikring/sundhedsforsikring, kan du anmode din sygesikring/sundhedsforsikring om at dække forskellen.

2. Du kan betale for behandlingen selv og anmode om refusion bagefter

Du skal muligvis stadig ansøge om forhåndstilladelse til hospitalsbehandling og højt specialiseret og dyr behandling. Spørg dit nationale kontaktpunkt.

Advarsel

Refusion uden forhåndstilladelse gælder ikke i Schweiz.

Eksempel 1

Du behøver ikke i alle tilfælde at få forhåndstilladelse, men det er bedst at få en

Hugo ønsker behandling for grå stær (som er dækket af hans sundhedsforsikring) i Tyskland, men behandlingen koster mere i Tyskland end i hans hjemland. Han vil gerne have hele beløbet refunderet, og han må derfor ansøge sin sundhedsforsikring om forhåndstilladelse. Hvis han får tilladelsen, kan han tage til Tyskland og blive behandlet, og refusionen af de samlede udgifter arrangeres normalt direkte mellem de involverede institutioner. Hvis Hugo selv skal betale for behandlingen, får han derefter refusion i sit hjemland.

Også Yvonne ønsker behandling for grå stær i Tyskland, og også i hendes tilfælde dækkes udgifterne til en sådan behandling normalt af hendes sundhedsforsikring. Hun vil gerne behandles så hurtigt som muligt. Hun spørger det nationale kontaktpunkt i sit hjemland, om hun skal ansøge om forhåndstilladelse, og får at vide, at det ikke er nødvendigt. Hun rejser derfor til Tyskland og bliver behandlet. Hun betaler for behandlingen selv og anmoder om refusion fra sin sundhedsforsikring, da hun vender hjem. Da hun ikke har fået forhåndstilladelse, og behandlingen koster lidt mere i Tyskland end i hjemlandet, skal Yvonne betale noget af udgiften selv. Uden forhåndstilladelse betaler hendes sundhedsforsikring kun op til den refusionssats, der gælder i hjemlandet.

Eksempel 2

I nogle tilfælde skal du selv lægge ud for noget af udgiften – selv med en forhåndstilladelse

Agata vil gerne have en kompliceret operation i Finland på et hospital, der er tilknyttet det offentlige sundhedssystem. Da operationen skal forhåndsgodkendes enten med direkte betaling eller med efterfølgende refusion, anmoder hun om forhåndstilladelse, og hvis den bevilges, får hun udgifterne dækket direkte.

Bernard ønsker den samme behandling, også i Finland, men på et privathospital. Han skal også ansøge om forhåndstilladelse, men kan ikke få udgiften dækket direkte. Hvis han får forhåndstilladelsen, skal han selv lægge ud for operationen og derefter anmode om refusion. Han vil så få godtgjort udgiften op til det beløb, det koster at få denne operation i hans hjemland.

Uanset hvilken mulighed, du vælger, kan din sygesikring/sundhedsforsikring ikke afvise din ansøgning om forhåndstilladelse, hvis:

Du kan få mere at vide om udgifter og refusion direkte hos sundhedsudbyderen eller det nationale konktaktpunkt i det EU-land, hvor du gerne vil behandles.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brexit – hvad nu?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: