Senest tjekket: 29/11/2022

Udgifter og refusion: planlagt behandling i udlandet

Du kan få dækket dine udgifter til planlagt behandling i et andet EU-land på to måder:

1. Din sygesikring kan dække alle omkostninger direkte.

Hvis du bliver behandlet i et land, hvor patienter normalt selv betaler for behandlingen og derefter får beløbet refunderet af deres sygesikring, skal du dog muligvis selv lægge ud for nogle af udgifterne. Du kan derefter søge om refusion fra myndighederne i det land, hvor du blev behandlet. De refunderer så dine udgifter direkte til samme sats, som gælder for folk, der er forsikret i det pågældende land.

Du kan også vælge at bede din sygesikring om refusion, når du vender hjem. Hvis refusionssatsen for den behandling, du har fået i udlandet, er højere i det land, hvor du har din sygesikring, har du ret til at få forskellen dækket af din sygesikring.

2. Du kan betale for behandlingen selv og anmode om refusion bagefter.

Du skal muligvis stadig ansøge om forhåndstilladelse til hospitalsophold eller højt specialiseret og dyr behandling. Spørg din sygesikring eller dit nationale kontaktpunkt. Her kan du også finde links til lister over behandlinger, der kræver forhåndstilladelse i dit land.

Med denne mulighed kan du blive behandlet som en privat patient og betale private priser i et andet EU-land, selv på offentlige behandlingssteder. Den refusion, du får, vil altid være på niveau med de offentlige priser, og du vil derfor selv skulle betale forskellen.

Advarsel

Refusion uden forhåndstilladelse (S2-blanket) gælder ikke i Schweiz.

Eksempel 1

Du behøver ikke i alle tilfælde at få forhåndstilladelse, men prisen vil være forskellig.

Hugo ønsker behandling for grå stær (som er dækket af hans sundhedsforsikring) i Tyskland, men behandlingen koster mere i Tyskland end i hans hjemland. Han vil gerne have hele beløbet refunderet, og han må derfor ansøge sin sygesikring om forhåndstilladelse (S2-blanket). Hvis han får tilladelsen, kan han tage til udlandet og blive behandlet, og dækningen af de samlede udgifter arrangeres normalt direkte mellem de involverede institutioner. Men Hugos sygesikring kan også nægte at give ham en S2-blanket, hvis han kan få behandlingen i sit hjemland inden for en lægeligt forsvarlig frist. 

Også Yvonne ønsker behandling for grå stær i Tyskland, og også i hendes tilfælde er behandlingen normalt omfattet af hendes sygesikring. Hun vil gerne behandles så hurtigt som muligt. Hun spørger det nationale kontaktpunkt i sit hjemland, om hun skal ansøge om forhåndstilladelse, og får at vide, at det ikke er nødvendigt, da behandlingen ikke kræver et hospitalsophold og heller ikke højt specialiseret eller dyr behandling. Hun tager derfor til udlandet og bliver behandlet på en privat klinik. Hun betaler for behandlingen selv og anmoder om refusion fra sin sygesikring, da hun vender hjem. Uden en S2-blanket refunderer hendes sygesikring kun op til den offentlige sats, der gælder i hjemlandet. Derfor må Yvonne selv betale for forskellen mellem den pris, hun betalte til privatklinikken i Tyskland, og refusionssatsen i sit hjemland.

Eksempel 2

I nogle tilfælde skal du selv lægge ud for noget af udgiften – selv med en forhåndstilladelse.

Agata vil gerne have en kompliceret operation i Finland på et hospital, der er tilknyttet det offentlige sundhedssystem. Der kræves forhåndstilladelse til operationen i hendes hjemland. Derfor søger Agata om forhåndstilladelse (en S2-blanket), og hvis den godkendes, får hun udgifterne til behandlingen dækket direkte.

Bernard ønsker den samme behandling, også i Finland, men på et privathospital. Han skal også ansøge om forhåndstilladelse, men han kan ikke få udgifterne til privat sundhedspleje dækket med det samme. Hvis han får forhåndstilladelsen, skal han selv lægge ud for operationen og derefter anmode om refusion. Han vil så få refunderet udgifterne op til det beløb, det koster at få denne operation i hans hjemland. Han kommer selv til at betale forskellen mellem behandlingsprisen og refusionssatsen.

Uanset hvilken mulighed, du vælger, kan din sygesikring ikke afvise din ansøgning om forhåndstilladelse, hvis

Du kan få mere at vide om udgifter og refusion direkte hos din sygesikring eller det nationale konktaktpunkt i det EU-land, hvor du er forsikret.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: