Senest tjekket: 21/12/2022

Supplerende pensioner i udlandet

Supplerende pensioner kan være alders-, efterlevelses- eller invalidepensionsordninger, der skal supplere eller erstatte lovbestemte statspensioner.

Advarsel

Inden du underskriver en kontrakt om en supplerende pensionsordning, skal du tjekke, hvad det betyder for dine pensionsrettigheder, at du flytter til eller bor i udlandet. Er der tale om negative virkninger, er de ulovlige.

Hvis du forlader en supplerende pensionsordning, fordi du flytter til at andet EU-land for at arbejde, har du samme rettigheder som landets egne borgere, der holder op med at betale bidrag - f.eks. fordi de skifter job.

Eksempel

Fred arbejdede i 8 år i land A for en virksomhed med en rundhåndet supplerende pensionsordning.

Han fandt så et job i et andet land og begyndte at arbejde for en anden arbejdsgiver, som også tilbød en supplerende pension.

Fred forlod den supplerende pensionsordning i land A, men pensionsselskabet fortalte ham, at han ville miste sine optjente rettigheder, hvis han flyttede til et andet land.

Fred kontaktede et europæisk forbrugercenter og fik juridisk bistand. Til sidst gik det tidligere pensionsselskab med til at bevare hans bidrag i land A.

Advarsel

Pensionselskaber straffer sommetider folk, der rejser til udlandet ved at afvise at udbetale pensioner eller afkræve ekstra gebyrer eller tilbagebetaling af optjente renter.

Det er ulovligt - hvis du kommer ud for det, kan du henvende dig til de europæiske forbrugercenter.

Eksempel

Anna arbejdede i fire år for samme arbejdsgiver i land A, inden hun flyttede til land B, hvor hun blev boende.

Da hun gik på pension, søgte hun om supplerende pension i land A, men pensionsselskabet afviste ansøgningen, fordi kun personer, der blev i ordningen i over fem år, kunne få penge udbetalt.

Anna følte, at hun blev udsat for forskelsbehandling, fordi hun var flyttet til udlandet, og sagsøgte selskabet. Imidlertid tabte hun sagen, fordi kravet om fem års indbetalinger gjaldt alle medlemmer af ordningen, uanset om de flyttede til et andet land eller ej.

Advarsel

Hvis du flytter til et andet land, kan dit tidligere opholdsland finde på at kræve, at du skal tilbagebetale eventuelle skattefordele, du har fået ved at spare op til en supplerende pension i landet.

Det er ulovligt - din supplerende pension skal have samme skattemæssige behandling som supplerende pensioner til folk, der bor i landet.

Hvis du føler dig forskelsbehandlet, kan du få hjælp her.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: