Senest tjekket: 02/01/2023

Mærkning af tekstilprodukter

Hvis du hvis du har planer om at sælge tekstilvarer i EU, skal de overholde EU's mærkningskrav. Generelt skal de have et mærke, der klart identificerer sammensætningen af alle anvendte tekstilfibre, og som angiver ikke-tekstildele af animalsk oprindelse.

Hvad er et tekstilmærke?

Ethvert tekstilprodukt skal etiketteres eller mærkes for at vise fibersammensætningen, når produktet markedsføres i EU. Disse etiketter skal være solidt fastgjort på produktet, f.eks. syet ind i stoffet.

Dette krav omfatter alle produkter, der består af mindst 80 % tekstilfibre udregnet efter vægten, f.eks.:

Er det obligatorisk at mærke tekstiler?

I EU er det obligatorisk at mærke tekstiler, der er bestemt til salg til en slutbruger. Ved handler mellem erhvervsdrivende kan tekstilmærkerne erstattes eller suppleres med handelsdokumenter.

De nationale myndigheder kan kontrollere tekstilprodukterne for at sikre overensstemmelse med de oplysninger, der vises på etiketten på et hvilket som helst trin i markedsføringskæden, f.eks.:

Hvad skal der stå på etiketten?

Etiketten skal:

Hvis du har planer om at sælge dine produkter i et eller flere EU-lande, skal du oversætte teksten på alle de officielle nationale sprog i de lande, hvor tekstilprodukterne udbydes til forbrugeren.

Du kan kun betegne en tekstilvare som "100 %", "ren" eller "kun", hvis den helt og holdent består af en enkelt fibertype. Du kan vælge, om du vil bruge disse betegnelser eller henvise f.eks. til en 100 % bomuldsskjorte som "bomuld".

De typer og navne på tekstilfibre, som du kan bruge, er begrænset til listen i bilag I til EU's forordning om betegnelser for tekstilprodukter og mærkning heraf. Hvis dit produkt indeholder en tekstilfiber, der ikke er blandt dem, der er opført i forordningen, kan du ansøge om at få tilføjet den nye fibertype. Læs mere om denne procedure på EU-Kommissionens side om tekstil- og beklædningslovgivning en .

Hvis du ønsker at give dine tekstilprodukter et anerkendt tegn på miljømæssig kvalitet, bør du tjekke, om du også kan ansøge om EU-miljømærket.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: