Senest tjekket: 02/01/2023

Bilforsikringers dækning i udlandet

Husk, at du kan ringe gratis til overalt i EU fra fastnet- eller mobiltelefoner for at få nødhjælp.

Hvis du kommer ud for en ulykke i udlandet, gælder lovgivningen i det land, hvor ulykken sker. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at følge en anden proces for at søge om erstatning end i dit hjemland.

Hvis du er indblandet i en ulykke i udlandet, skal du blive på stedet. Tal med den anden bilist og kontakt om nødvendigt politiet og/eller andre alarmtjenester.

Vær sikker på, at du får de nødvendige oplysninger om den anden person, som er indblandet, og forholdene i forbindelse med ulykken.

Havarirapport

Du bør udarbejde en harvarirapport på ulykkesstedet.

For det meste får du en blanket til anmeldelse af ulykken af dit forsikringsselskab. Nogle forsikringssammenslutninger har udarbejdet en fælles "europæisk skadesanmeldelsesformular". Den hjælper dig med hurtigt at indsamle alle nødvendige oplysninger og gør det lettere at få behandlet et forsikringskrav.

Hvis du ikke har en skadesanmeldelse eller en forsikringsformular, så sørg for at skrive følgende oplysninger ned:

Hvis du og den anden bilist er enige om omstændighederne ved uheldet, bør i underskrive en erklæring. Så bliver det lettere at få forsikringskravet afregnet.

Vigtigt – du skal ikke påtage dig noget ansvar eller underskrive ulykkesanmeldelsen, medmindre du forstår den fuldt ud.

Hvis du ikke er enig, afregner dit forsikringsselskab med den anden bilists forsikringsselskab. Det sker på grundlag af politirapporten, en vurdering af skaden eller andre oplysninger.

For at understøtte dit krav bør du indsamle:

Du skal indberette ulykken til dit forsikringsselskab – også selv om du ikke indgiver noget krav.

Hvad er din situation?

Vælg land

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Det er en god idé at tjekke, om dit forsikringsselskab tilbyder ubegrænset dækning, især for personskader.

EU's lovgivning garanterer, at du modtager det højest mulige beløb i forsikringsdækning (se eksemplet nedenfor).

Eksempel

EU giver dig maksimal forsikringsdækning

Dit hjemland bruger EU's mindstebeløb for ansvarsdækning ved tingsskader på 1 120 000 euro. Du forårsager en ulykke i et andet EU-land, hvor mindstedækningen er højere, nemlig 1 200 000 euro. Tingsskaderne ved ulykken er fastsat til 1 180 000 euro, altså 60 000 euro mere end ansvarsdækningen i dit hjemland.

Selvom din aftale med forsikringsselskabet ikke dækker et højere beløb, er du dækket for 1 180 000, fordi EU-reglerne automatisk anvender den mest fordelagtige ansvarsdækning. I dette tilfælde den dækning, der gælder i det land, ulykken fandt sted i.

Jeg er ikke skyld i ulykken

Ulykker med en uforsikret fører

Giv politiet besked, hvis du er ude for en ulykke med en fører, som ikke er forsikret, eller som forlader ulykkesstedet. Dit forsikringsselskab vil også kunne give dig vejledning.

Du kan også kontakte dit nationale erstatningsorgan en . Det kan gribe ind, hvis den anden persons bil ikke er forsikret, eller hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres.

Procedure for erstatningskrav

Hvis du har lidt tab eller skade som følge af ulykken, kan du kræve erstatning . Du skal normalt indsende dit krav inden for en bestemt frist - spørg dit forsikringsselskab

Indsend krav i udlandet

Du kan indsende dit erstatningskrav til forsikringsselskabet en for den person, der har forårsaget ulykken.

Indsend dit krav, når du kommer hjem

Du har to muligheder:

1. Indsend dit krav til den nationale repræsentant for det forsikringsselskab, der dækker den person, som har forårsaget ulykken.

Skadebehandlingsrepræsentanten i dit land undersøger oplysningerne og tager alle de nødvendige skridt til at forhandle indfrielsen af dit krav. Du kan finde ud af, om forsikringsselskabet har en national repræsentant i dit land ved at kontakte det nationale kontor for grønne kort/informationscenter en .

2. Indsend dit krav til dit lands nationale erstatningsorgan.

Hvis forsikringsselskabet fra det andet EU-land ikke har nogen repræsentant i dit land, kan du sende kravet til det nationale erstatningsorgan en en . Det kan også hjælpe, hvis den anden persons bil ikke er forsikret, eller hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres.

Eksempel

Indsend dit krav, hvor det er lettest

Ignacio bor i Spanien. På sin ferie i Tyskland er han offer for en trafikulykke forårsaget af en tysk bilist. Da Ignacio ikke taler tysk, fandt han det vanskeligt at indsende sit erstatningskrav i Tyskland.

Ignacio besluttede i stedet for at indsende sit krav til det spanske erstatningsorgan, når han vendte hjem. På den måde undgik han sprogproblemet og fik sin erstatning.

Tre måneder til at modtage et erstatningstilbud eller et svar

Hvis der ikke er uenighed om ansvaret, og skaden er blevet vurderet, bør du modtage et begrundet erstatningstilbud inden for tre måneder fra den dato, hvor du indsendte dit erstatningskrav.

Hvis det ikke står klart, hvem der er skyld i ulykken, eller hvor meget der skal betales i erstatning, bør du modtage en begrundet reaktion på oplysningerne i erstatningskravet.

Hvis du ikke modtager noget svar inden for 3 måneder, har du ret til renter på det erstatningsbeløb, som forsikringsselskabet har tilbudt dig, eller som domstolen har fastsat.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: