Podnikání
Poslední kontrola: 02/01/2023

Výše krytí při nehodě v zahraničí

Stanete-li se v zahraničí účastníkem nehody, na případ budou uplatněny právní předpisy země, ve které k nehodě došlo. Postup žádání náhrady škody se tak může lišit od postupu běžného ve vaší domovské zemi.

Pokud se v zahraničí stanete účastníkem nehody, nesnaže se ujet. Promluvte si s ostatními účastníky nehody, zavolejte policii, a je-li to nutné záchrannou službu.

Zaznamenejte si informace o ostatních účastnících nehody a jejích okolnostech.

Zpráva o nehodě

Ještě na místě nehody je třeba sepsat zprávu.

Od pojišťovny byste měli mít formulář oznámení nehody. Některá sdružení pojistitelů poskytují společný evropský formulář oznámení nehody. Pomůže vám rychle shromáždit všechny nezbytné informace, díky čemuž bude snazší i řešení případných nároků na náhradu škody.

Pokud nebudete moci sepsat prohlášení o nehodě ani nemáte formulář od pojišťovny, zapište si vždy tyto informace:

Pokud se s ostatními řidiči, kteří byli účastníky nehody, shodnete na popisu jejích okolností, podepište všichni prohlášení o nehodě. Usnadní to následné vyřízení náhrady škod u pojišťovny.

Pozor – nepřejímejte v tuto chvíli odpovědnost! Sepsanou zprávu o okolnostech nehody podepište, pouze pokud jí rozumíte a souhlasíte s ní.

Pokud s ní nesouhlasíte, vaše pojišťovna se dohodne s pojišťovnami ostatních účastníků nehody. Budou při tom vycházet z policejního protokolu, posouzení vzniklých škod nebo jiných informací.

Svá tvrzení doložte těmito materiály:

Nehodu musíte své pojišťovně oznámit, a to i v případě, že nebudete žádat o náhradu škody.

O co se ve vašem případě jedná?

Zvolit zemi

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Není od věci si ověřit, zda vaše pojišťovna nabízí neomezené krytí odpovědnosti za škodu, a zejména za zranění osob.

Předpisy EU vám zaručují, že bude uplatněno nejvyšší krytí odpovědnosti, které ve vašem případě přichází v úvahu (viz příklad níže).

Příklad

Právo EU vám zaručuje maximální možné krytí odpovědnosti

Vaše země uplatňuje minimální krytí odpovědnosti za hmotné škody, jak platí v EU, tj. 1 120 000 eur. Budete mít nehodu v zemi EU, kde je minimální krytí odpovědnosti vyšší než 1 200 000 eur. Materiální škodu, která na základě nehody vznikla, odhadnou na 1 180 000 eur. Tedy o 60 000 eur více, než je minimální částka krytí ve vaší zemi.

Ačkoli jste se s vaší pojišťovnou na vyšší částce nedohodli, budete kryti do výše 1 180 000 eur, protože podle práva EU se uplatní nejvýhodnější pojistné krytí. V tomto případě se tedy jedná o krytí platné v zemi, kde k nehodě došlo.

Jste účastníkem nehody, kterou jste nezpůsobili

Nepojištěný řidič

Sdělte policii, stanete-li se účastníkem nehody, jež se účastnil i řidič, který není pojištěn nebo který z místa nehody ujel. V takovém případě vám dá instrukce také vaše pojišťovna.

Můžete se také obrátit na orgán, který má ve vaší zemi na starosti odškodnění en . Ten může zasáhnout, pokud dotyčné vozidlo nebylo pojištěné nebo pojistitele nelze identifikovat.

Postup při žádání o odškodnění

Pokud jste v důsledku nehody utrpěli újmu, škodu nebo zranění, můžete požadovat náhradu škody . Zpravidla budete muset žádost o náhradu škody u pojišťovny podat do určité doby – bližší informace vám podají pracovníci pojišťovny.

Podání žádosti během pobytu v zahraničí

Žádost o náhradu škody byste měli předložit přímo pojišťovně en , u které je pojištěn viník nehody.

Podání žádosti po návratu domů

Postupovat můžete dvojím způsobem:

1. Zašlete žádost místnímu zástupci pojišťovny, u které je viník pojištěn.

Zástupce, který ve vaší zemi vyřizuje pohledávky, zkontroluje informace a postará se o vyřízení vaší žádosti. Zda má daná pojišťovna ve vaší zemi zástupce, vám sdělí národní kancelář pro vydávání zelených karet / informační středisko en .

2. Žádost zašlete národnímu orgánu pro odškodnění ve vaší zemi.

Pokud pojistitel z jiné země EU nemá ve vaší zemi zástupce, můžete požadavek odeslat národnímu orgánu pro odškodnění en en . Tento orgán vám rovněž pomůže v případě, že vozidlo viníka nebylo pojištěno, nebo pokud pojistitele nebylo možné identifikovat.

Příklad

Žádost předložte tam, kde je to pro vás nejsnazší

Ignacio žije ve Španělsku. Během dovolené v Německu se stal obětí automobilové nehody, kterou způsobil německý řidič. Ignacio nemluví německy, a proto by pro něho bylo složité předložit žádost o odškodnění v Německu.

Rozhodl se proto požadavek předložit až po návratu do Španělska u vnitrostátního orgánu pro odškodnění. Nemusel tedy řešit jazykovou bariéru a získal požadované odškodnění.

Lhůta pro odpověď nebo nabídku náhrady škody: 3 měsíce

Pokud není zpochybněna odpovědnost a byla stanovena výše škody, měli byste obdržet odůvodněnou nabídku odškodnění do 3 měsíců od data, kdy jste požadavek odeslali.

Pokud není jasné, kdo nehodu způsobil nebo na jak vysoké odškodnění máte nárok, měli byste obdržet odůvodněnou odpověď na body uvedené v žádosti.

Pokud odpověď nebo nabídku do 3 měsíců neobdržíte, máte nárok na úrok z částky odškodnění, kterou vám přizná pojistitel nebo soud.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: