Poslední kontrola: 12/09/2022

Ekoznačka EU

Mají vaše výrobky vynikající environmentální parametry? Pak si zaslouží ekoznačku EU. Ekoznačku EU v současné době nese více než 37 000 výrobků prodávaných na trhu Unie. Ekoznačka zákazníky upozorňuje na to, že výrobky splňují přísná environmentální kritéria.

Kritéria pro udělení ekoznačky jsou definována pro celou řadu výrobků. Zde si můžete ověřit, zda jsou stanovena i pro váš výrobek. en

Výhody

Ekoznačka EU:

Jak o ekoznačku zažádat?

Proces udělení ekoznačky má 7 fází en . V každém členském státě je určen příslušný subjekt en , který žádosti posuzuje.

Poplatky

Vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za udělování ekoznačky se platí jednorázový poplatek za žádost a poté roční poplatek.

Poplatky za žádost o ekoznačku EU:

Společnostem registrovaným v systému EMAS poskytujeme slevu 30 % a společnostem certifikovaným podle ISO 14001 slevu 15 %. Slevy nejsou kumulativní – splníte-li podmínky obou systémů, platí pouze ta vyšší.

Výše ročního poplatku za používání ekoznačky nepřesahuje:

Roční poplatek může být paušální nebo vypočítaný na základě ročních tržeb, které výrobek, jemuž byla ekoznačka udělena, v EU podniku přinesl. Pokud se roční poplatek počítá jako procentní podíl roční tržby, nesmí přesáhnout 0,15 % této hodnoty. V případě malých a středních podniků, mikropodniků a žadatelů z rozvojových zemí se roční poplatek snižuje nejméně o 25 %.

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: