Podnikání
Poslední kontrola: 23/04/2019

Registrace automobilu v jiných zemích EU

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pokud se přesouváte do jiné země EU s vaším vozem, pro registraci automobilů platí zvláštní podmínky v závislosti na délce vašeho pobytu a na zemi, do které se přesouváte.

Většina pravidel, jež se vztahují na automobily, se vztahuje i na přípojná vozidla.

Pobyt v zahraničí delší 6 měsíců

Pokud se přesouváte do jiné země EU s vaším vozem, musíte jej zaregistrovat do nové země. Ve vaší nové zemi také musíte zaplatit související daně, pokud zde máte své obvyklé bydliště.

Lhůty pro registraci vozidel se v jednotlivých zemích EU liší. Ověřte si přesnou lhůtu u vnitrostátních orgánů hostitelské země, aby se vám nestalo, že budete muset platit pokutu.

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Po změně své obvyklé bydliště máte obvykle na přesun vozidla do vaší nové země 12 měsíců.

Typická situace

Seznamte se s pravidly – vyhněte se sankcím

Cristina je ze Španělska a přestěhovala se za prací do Francie. Po několika měsících se rozhodla přivézt své auto registrované ve Španělsku. Ve Francii si ho nezaregistrovala. Pravidelně jím jezdila do práce. Při rutinní kontrole ji jednou zastavila dopravní policie. Za řízení se španělskou poznávací značkou dostala slušnou pokutu. Nevěděla, že ve Francii musí svůj automobil zaregistrovat do 6 měsíců od chvíle, kdy má ve Francii své hlavní bydliště.

Výjimka – Pravidlo 6 měsíců týkající se registrace vozidla neplatí v Dánsku.

Co dělat, když se přestěhujete do jiné země EU:

Co dělat, když ze země odjíždíte:

Pokud jste již zaplatili daň za registraci vozidla v zemi předchozího bydliště, můžete tam požádat o vrácení daně. V některých případech však může dojít k dvojímu zdanění v závislosti na zemi, do které se stěhujete.

Přesun na dobu kratší než 6 měsíců

Pokud se přesunete do jiné země EU a budete tam pobývat méně než 6 měsíců, nemusíte tam své auto zaregistrovat ani platit registrační poplatky. Vozidlo můžete ponechat zaregistrované v zemi, kde máte bydliště. Je však možné, že budete muset v hostitelské zemi zaplatit silniční daň. Doporučujeme vám mít vždy při řízení u sebe osvědčení o registraci vozidla, doklad o vlastnictví a doklad o trvalém pobytu pro případ, že vás z nějakého důvodu zastaví policie a bude třeba doložit, ve které zemi podléháte zdanění.

Dokud svůj vůz ve vaší nové zemi nezaregistrujete, je možné, že jej nebudete smět zapůjčit ani jej pronajmout žádné osobě s bydlištěm v dané zemi, pokud s ní ve voze sami nebudete. Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, kteří jsou u vás na návštěvě. Nesmí se ale jednat o obyvatele dané země.

Ověřte si přesná pravidla, která platí ve vaší zemi a v zemi, do které se stěhujete.

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Ověřte si přesná pravidla týkající se daní souvisejících s používáním automobilu v jiné zemi EU, která se vztahují na studenty, přeshraniční pracovníky a osoby s přechodným bydlištěm.

Bodový systém a pokuty

Může vám být udělena pokuta:

Přesná pravidla platná v zemi, kam se stěhujete, si můžete ověřit na internetových stránkách orgánů jednotlivých států:

Zvolit zemi
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinskosi
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řeckogr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: