Podnikání
Poslední kontrola: 19/12/2022

Registrace auta v jiné zemi EU

Pokud se stěhujete do jiné země EU a berete si s sebou váš vůz, pro registraci automobilů platí zvláštní pravidla v závislosti na tom, kam jedete, zda se tam chcete přestěhovat dočasně nebo trvale a na délce vašeho pobytu.

Pozor!

Většina pravidel, jež se vztahují na automobily, se vztahuje i na přípojná vozidla.

Trvalý pobyt

Jestliže se přestěhujete do jiné země EU natrvalo a berete si s sebou i své auto, měli byste ho tam zaregistrovat a platit příslušné poplatky.

Co se týče registrace vozidel a souvisejících poplatků, neexistují v EU žádná společná pravidla. Některé země uplatňují při registraci vozidla z jiné země osvobození od daně.

Chcete-li tohoto osvobození využít, musíte si ověřit platné lhůty a podmínky v zemi, do které se chcete přestěhovat.

Zkontrolujte si u vnitrostátních orgánů přesná pravidla a lhůty:

Zvolit zemi

Typická situace

Neznalost neomlouvá – vyhněte se pokutám

Cristina ze Španělska se natrvalo přestěhovala za prací do francouzského Bordeaux. Zaregistrovala se do evidence obyvatel s tím, že v Bordeaux bydlí. Po několika měsících se rozhodla přivézt s sebou auto, které měla ve Španělsku registrované, ale ve Francii stále řídila se španělskou státní poznávací značkou. Osm měsíců po přestěhování byla během běžné silniční kontroly zastavena dopravní policií. Protože řídila se španělskou státní poznávací značkou, dostala vysokou pokutu. Nevěděla totiž, že ve Francii musí zaregistrovat automobil do jednoho měsíce od změny trvalého pobytu. Vzhledem k tomu, že jako své hlavní bydliště uvedla Bordeaux, předpokládá se, že má ve Francii také obvyklé bydliště. Podle vnitrostátních předpisů musí své vozidlo zaregistrovat ve Francii a platit tam všechny příslušné poplatky.

 

Přechodný pobyt (bez změny obvyklého bydliště)

Jestliže se do jiné země EU přestěhujete jen dočasně, aniž byste změnili své obvyklé bydliště, nemusíte tam auto registrovat ani platit žádné další poplatky. Vozidlo můžete ponechat zaregistrované v zemi obvyklého bydliště.

Vaše obvyklé bydliště je místo, kde obvykle bydlíte, pracujete nebo máte rodinu (více než 185 dní v kalendářním roce).

Pokud nepracujete, považuje se za obvyklé bydliště místo, kde máte osobní vazby, které vypovídají o těsném vztahu mezi vámi a místem, kde bydlíte.

Pracujete-li na určitém místě, ale vaše osobní vazby se nacházejí v jiné zemi EU, má se obvykle za to, že vaše obvyklé bydliště se nachází v té zemi, kde máte osobní vazby, za předpokladu, že se tam pravidelně vracíte.

Pokud vás v zemi, kde dočasně pobýváte, zastaví policie, budete muset prokázat, že tam trvale nebydlíte. To může být někdy obtížné. Při řízení vozidla je dobrým zvykem mít u sebe osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o vlastnictví a doklad o vašem obvyklém bydlišti (obvykle průkaz totožnosti nebo doklad prokazující, že jste registrováni jako rezidenti v jiné zemi EU).

Typická situace

Neznalost neomlouvá – vyhněte se pokutám

Massimo z Itálie si našel práci v Rumunsku a rozhodl se tam natrvalo přestěhovat. V souladu s italskou i rumunskou právní úpravou zrušil svůj pobyt v Itálii, zaregistroval se v Rumunsku a zapsal se do italského registru Italů žijících v zahraničí. V Rumunsku rovněž zaregistroval své vozidlo. Po několika měsících pobytu v Rumunsku se Massimo se svým autem vracel do Itálie. Když projížděl křižovatku na červenou, zastavila ho policie a vyžádala si od něj všechny doklady. Massimo jim předložil italský občanský průkaz, na kterém ještě nebyla uvedena jeho nová adresa. Jelikož nemohl prokázat, že má nyní trvalý pobyt v Rumunsku, policie mu uložila vysokou pokutu.

Pokud dočasně řídíte v nové zemi EU, neměli byste své auto (dosud registrované v jiné zemi EU) osobě s bydlištěm v této zemi půjčovat ani pronajímat. Je tomu tak proto, že by této osobě mohla být uložena pokuta. Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, pokud nemají v dané zemi bydliště.

Bodový systém a pokuty

Může vám být udělena pokuta:

Přesné znění pravidel týkajících se registrace vozidla v cílové zemi si můžete ověřit na internetových stránkách příslušných vnitrostátních orgánů.

Zvolit zemi

Zvláštní pravidla pro studenty a přeshraniční pracovníky

Studenti, kteří mají bydliště v jiném členském státě pouze za účelem studia, a přeshraniční pracovníci obvykle nemusí platit poplatky za registraci vozidla ani silniční daň.

Seznamte se vždy s přesným zněním pravidel dané země týkajících používání automobilu a příslušných poplatkůOtevřít jako externí odkaz . Pro studenty a přeshraniční pracovníky se mohou lišit.

Studenti

Pokud studujete a přestěhujete se do jiné země EU pouze za účelem studia, můžete řídit vozidlo registrované ve vaší domovské zemi, aniž byste je museli zaregistrovat nebo platit daně v nové zemi. Jako student musíte být zapsáni ke studiu ve vzdělávacím zařízení v dané zemi a být schopen poskytnout platné potvrzení o zápisu. Pokud však začnete během studia pracovat, budete muset své auto v této zemi zaregistrovat.

Před odjezdem z domovské země byste se měli informovat o pravidlech platných v zemi, kde hodláte studovat. V některých případech budete muset splnit určité administrativní formality nebo určité podmínky, aby se zabránilo problémům při případné policejní kontrole.

Pozor!

V Dánsku, Estonsku, Německu a Švédsku však musí student své auto zaregistrovat a platit příslušné daně.

Typická situace

Mathieu je z Francie a v současné době je na dvouletém postgraduálním studiu v Belgii. Jeho auto bylo poškozeno. Šel proto na policii, aby sepsali hlášení pro pojišťovnu. Když policie zjistila, že Mathieu už žije v Belgii déle než rok bez toho, aby své vozidlo zaregistroval, sdělili mu, že je to nelegální a že bude muset zaplatit pokutu.

Mathieu však mohl prokázat, že studuje na univerzitě v Antverpách, a jako student z jiné země EU proto nemusí v Belgii platit daň z auta ani silniční daň.

Přeshraniční pracovníci

Jako tzv. přeshraniční pracovník (tzn., že pracujete v jedné zemi a bydlíte v jiné), budete možná muset řídit vozidlo, které je registrováno pouze v jedné z těchto dvou zemí.

Jestliže používáte služební vůz, který je zaregistrován v zemi, kde pracujete, můžete ho v zemi bydliště používat, aniž byste ho zde museli zaregistrovat. Podmínky používání služebních vozů v EU si ověřte, protože pravidla se mohou značně lišit.

Pokud k pravidelnému dojíždění do práce za hranice používáte vlastní auto, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde bydlíte, tedy nikoli tam, kde pracujete, a musíte zde odvádět i příslušné daně.

Další informace o registraci vozidla a příslušných poplatcích a daních a také odkazy na internetové stránky vnitrostátních orgánů viz:

Zvolit zemi

Pozor!

Informace na této stránce se nevztahují na státní příslušníky Spojeného království pobývající v EU a státní příslušníky EU pobývající ve Spojeném království. V těchto případech se použijí vnitrostátní předpisy.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: