Podnikání
Poslední kontrola: 18/02/2020

Registrace automobilu v jiných zemích EU

Týká se vás brexit?

Pokud se stěhujete do jiné země EU a bere si s sebou váš vůz, pro registraci automobilů platí zvláštní podmínky v závislosti na délce vašeho pobytu a na zemi, do které se přesouváte.

Většina pravidel, jež se vztahují na automobily, se vztahuje i na přípojná vozidla.

Pobyt v zahraničí delší 6 měsíců

Pokud se přestěhujete do jiné země EU a berete si s sebou i své auto, budete ho tam muset zaregistrovat a platit příslušné poplatky. Tyto poplatky tam budete muset platit i v případě, že nová země bude vaším obvyklým bydlištěm

Lhůty pro registraci vozidel se v jednotlivých zemích EU liší. Ověřte si přesnou lhůtu u vnitrostátních orgánů hostitelské země, aby se vám nestalo, že budete muset platit pokutu.

Při změně obvyklého bydliště se na přestěhování vozidla do nové země poskytuje zpravidla 12 měsíců.

Typická situace

Neznalost neomlouvá – vyhněte se pokutám

Cristina ze Španělska se přestěhovala za prací do Francie. Po několika měsících se rozhodla přivézt s sebou auto, které měla ve Španělsku registrované, ale ve Francii ho už registraci neprovedla. Pravidelně s ním jezdila do práce. Při běžné silniční kontrole ji jednou zastavila dopravní policie. Protože řídila se španělskou státní poznávací značkou, dostala vysokou pokutu. Nevěděla, že ve Francii má povinnost zaregistrovat automobil do 6 měsíců od změny trvalého pobytu.

Výjimka – Pravidlo 6 měsíců týkající se registrace vozidla neplatí v Dánsku.

Co je třeba zařídit, pokud se stěhujete do jiné země EU:

Co je třeba vyřídit, když ze země odjíždíte:

Pokud jste již daň z registrace vozidla zaplatili v zemi předchozího bydliště je možné, že budete moct požádat o její vrácení. V některých případech však může dojít k dvojímu zdanění, a to podle toho, do které země se stěhujete.

Pobyt kratší 6 měsíců

Pokud se přesouváte do jiné země EU, kde budete pobývat méně než 6 měsíců, nemusíte tam své auto zaregistrovat ani platit registrační poplatky Vozidlo můžete ponechat zaregistrované v zemi, kde máte trvalé bydliště. Je však možné, že budete muset v hostitelské zemi uhradit silniční daň. Silniční daň za používání vozidla se platí v hostitelské zemi. Doporučujeme vám mít vždy při řízení u sebe osvědčení o registraci vozidla, doklad o vlastnictví a doklad o trvalém pobytu pro případ, že vás z nějakého důvodu zastaví policie a bude chtít doložit, ve které zemi podléháte zdanění.

Dokud svůj vůz ve vaší nové zemi nezaregistrujete, je možné, že jej nebudete smět zapůjčit ani jej pronajmout žádné osobě s bydlištěm v dané zemi, pokud s ní ve voze sami nebudete. Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, kteří u vás budou v hostitelské zemi na návštěvě. Nesmí se jednat o obyvatele dané země.

Seznamte se vždy s přesným zněním pravidel dané země týkajících používání automobilu a příslušných poplatků. Mohou se lišit platí pro studenty, přeshraniční pracovníky a přechodný pobyt.Zdanění automobilu v jiných zemích EU

Bodový systém a pokuty

Může vám být udělena pokuta:

Přesné znění pravidel týkajících se registrace vozidel v cílové zemi si můžete ověřit na internetových stránkách tamějších příslušných vnitrostátních orgánů.

Zvolit zemi
 • Belgiebedeenfrnl
 • Bulharsko *bg
 • Chorvatsko *hr
 • Dánskodkdaen
 • Estonskoeeenet
 • Finskofienfisv
 • Francie *fr
 • Irskoieen
 • Island *is
 • Itálie *it
 • Kyprcyelen
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunsko *ro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinsko *si
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řecko *gr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Sdílet tuto stránku: