Poslední kontrola: 22/11/2022

Podpůrné nástroje EU pro malé a střední podniky

Existuje řada podpůrných nástrojů EU pro malé a střední podniky, které vám pomohou najít informace, pokyny, možnosti financování, odborné přípravy a partnerství nebo vám poradí při rozvoji vašeho podnikání. 

Najít vhodný nástroj pro můj podnik

Access2Finance

Internetový vyhledávací nástroj, který pomáhá podnikům při hledání půjček nebo rizikového kapitálu s podporou EU ve vaší zemi

Access2Markets

Bezplatný, mnohojazyčný nástroj Evropské komise, který nevyžaduje registraci a jenž v přístupném a snadno použitelném formátu nabízí podnikům informace o vývozu a dovozu, včetně daní, cel, pravidel původu, požadavků na výrobky, zadávání veřejných zakázek atd.

Cassini Initiative en

Tato iniciativa podporuje podnikání související s vesmírem v celé EU.

Enterprise Europe Network en

Tato síť pomáhá malým a středním podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku díky tomu, že jim poskytuje poradenské služby, transformuje jejich inovativní nápady na obchodním úspěchy a propojuje je s mezinárodními obchodními partnery.

InvestEU de en fr

Tento portál sdružuje investory a předkladatele projektů na jednotné celounijní platformě.

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatek Úředního věstníku EU, který je určen zadávání veřejných zakázek. Nabízí volný přístup k obchodním příležitostem z Evropy i mimo ni.

TED eTendering

Platforma elektronického zadávání veřejných zakázek, která nabízí přístup k nabídkovým řízením zveřejňovaným orgány, agenturami a jinými subjekty EU. V jednoduchých krocích poskytuje vodítko k určení pravidel původu pro výrobky malých a středních podniků.

Access2Finance

Internetový vyhledávací nástroj, který pomáhá podnikům při hledání půjček nebo rizikového kapitálu s podporou EU ve vaší zemi

Access2Markets

Bezplatný, mnohojazyčný nástroj Evropské komise, který nevyžaduje registraci a jenž v přístupném a snadno použitelném formátu nabízí podnikům informace o vývozu a dovozu, včetně daní, cel, pravidel původu, požadavků na výrobky, zadávání veřejných zakázek atd.

eCertis en

Online databáze obsahující kritéria způsobilosti a písemné doklady potřebné k tomu, aby se společnosti mohly účastnit zadávání veřejných zakázek

Enterprise Europe Network en

Tato síť pomáhá malým a středním podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku díky tomu, že jim poskytuje poradenské služby, transformuje jejich inovativní nápady na obchodním úspěchy a propojuje je s mezinárodními obchodními partnery.

Erasmus pro mladé podnikatele

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům nabízí možnost spolupracovat až 6 měsíců se zkušeným podnikatelem z jiné evropské země

Erasmus pro mladé podnikatele - Global en

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům z EU nabízí možnost spolupracovat až 3 měsíce se zkušeným podnikatelem z mimoevropské země

eTranslation

Služba strojového překladu pro účely obecného porozumění, která vám ušetří čas a peníze za překlad dokumentů a textů mezi jakýmikoli dvěma úředními jazyky EU

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví en

Pomáhá příjemcům finančních prostředků EU určených na výzkum a malým a středním podnikům zapojeným do přeshraničního podnikání chránit, spravovat, šířit a zhodnocovat jejich duševní vlastnictví.

Mezinárodní asistenční služba pro malé a střední podniky v oblasti práv duševního vlastnictví en

Pomáhá malým a středním podnikům zapojeným do přeshraničního podnikání v Číně, Indii, Latinské Americe, jihovýchodní Asii a Africe chránit, spravovat, šířit a zhodnocovat jejich duševní vlastnictví.

ROSA

Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu v nástroji Access2Markets nabízí jednoduché pokyny k určení pravidel původu u vašich výrobků.

SOLVIT

Bezplatná služba, která nabízí pragmatická řešení podnikům, jež se potýkají s obtížemi při uplatňování jejich unijních práv při podnikání v jiné zemi EU

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatek Úředního věstníku EU, který je určen zadávání veřejných zakázek. Nabízí volný přístup k obchodním příležitostem z Evropy i mimo ni.

TED eTendering

Platforma elektronického zadávání veřejných zakázek, která nabízí přístup k nabídkovým řízením zveřejňovaným orgány, agenturami a jinými subjekty EU. V jednoduchých krocích poskytuje vodítko k určení pravidel původu pro výrobky malých a středních podniků.

Access2Markets

Bezplatný, mnohojazyčný nástroj Evropské komise, který nevyžaduje registraci a jenž v přístupném a snadno použitelném formátu nabízí podnikům informace o vývozu a dovozu, včetně daní, cel, pravidel původu, požadavků na výrobky, zadávání veřejných zakázek atd.

Cassini Initiative en

Tato iniciativa podporuje podnikání související s vesmírem v celé EU.

Enterprise Europe Network en

Tato síť pomáhá malým a středním podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku díky tomu, že jim poskytuje poradenské služby, transformuje jejich inovativní nápady na obchodním úspěchy a propojuje je s mezinárodními obchodními partnery.

Erasmus pro mladé podnikatele

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům nabízí možnost spolupracovat až 6 měsíců se zkušeným podnikatelem z jiné evropské země

Erasmus pro mladé podnikatele - Global en

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům z EU nabízí možnost spolupracovat až 3 měsíce se zkušeným podnikatelem z mimoevropské země

Evropská platforma spolupráce mezi klastry en

Podporuje průmyslové klastry, včetně jejich členů z řad malých a středních podniků, aby se spojovaly a posilovaly tak evropské hospodářství prostřednictvím spolupráce a zlepšováním jejich výkonnosti.

Enterprise Europe Network en

Tato síť pomáhá malým a středním podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku díky tomu, že jim poskytuje poradenské služby, transformuje jejich inovativní nápady na obchodním úspěchy a propojuje je s mezinárodními obchodními partnery.

eTranslation

Služba strojového překladu pro účely obecného porozumění, která vám ušetří čas a peníze za překlad dokumentů a textů mezi jakýmikoli dvěma úředními jazyky EU

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví en

Pomáhá příjemcům finančních prostředků EU určených na výzkum a malým a středním podnikům zapojeným do přeshraničního podnikání chránit, spravovat, šířit a zhodnocovat jejich duševní vlastnictví.

InvestEU de en fr

Tento portál sdružuje investory a předkladatele projektů na jednotné celounijní platformě.

SOLVIT

Bezplatná služba, která nabízí pragmatická řešení podnikům, jež se potýkají s obtížemi při uplatňování jejich unijních práv při podnikání v jiné zemi EU

Your Europe – Poradenství

Poskytuje bezplatné a personalizované poradenství o unijních právech jednotlivců v kterémkoli jazyce EU. Objasňuje evropské právní předpisy, které se na váš případ vztahují, a vysvětluje, jak můžete svá práva EU uplatnit.

Úplný seznam nástrojů na podporu malých a středních podniků

Access2Finance

Internetový vyhledávací nástroj, který pomáhá podnikům při hledání půjček nebo rizikového kapitálu s podporou EU ve vaší zemi

Access2Markets

Bezplatný, mnohojazyčný nástroj Evropské komise, který nevyžaduje registraci a jenž v přístupném a snadno použitelném formátu nabízí podnikům informace o vývozu a dovozu, včetně daní, cel, pravidel původu, požadavků na výrobky, zadávání veřejných zakázek atd.

Cassini Initiative en

Tato iniciativa podporuje podnikání související s vesmírem v celé EU.

eCertis en

Online databáze obsahující kritéria způsobilosti a písemné doklady potřebné k tomu, aby se společnosti mohly účastnit zadávání veřejných zakázek

eTranslation

Služba strojového překladu pro účely obecného porozumění, která vám ušetří čas a peníze za překlad dokumentů a textů mezi jakýmikoli dvěma úředními jazyky EU

Enterprise Europe Network en

Tato síť pomáhá malým a středním podnikům inovovat a růst v mezinárodním měřítku díky tomu, že jim poskytuje poradenské služby, transformuje jejich inovativní nápady na obchodním úspěchy a propojuje je s mezinárodními obchodními partnery.

Erasmus pro mladé podnikatele

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům nabízí možnost spolupracovat až 6 měsíců se zkušeným podnikatelem z jiné evropské země

Erasmus pro mladé podnikatele - Global en

Přeshraniční podnikatelský výměnný program, který čerstvým podnikatelům z EU nabízí možnost spolupracovat až 3 měsíce se zkušeným podnikatelem z mimoevropské země

Evropská platforma spolupráce mezi klastry en

Podporuje průmyslové klastry, včetně jejich členů z řad malých a středních podniků, aby se spojovaly a posilovaly tak evropské hospodářství prostřednictvím spolupráce a zlepšováním jejich výkonnosti.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví en

Pomáhá příjemcům finančních prostředků EU určených na výzkum a malým a středním podnikům zapojeným do přeshraničního podnikání chránit, spravovat, šířit a zhodnocovat jejich duševní vlastnictví.

Mezinárodní asistenční služba pro malé a střední podniky v oblasti práv duševního vlastnictví en

Pomáhá malým a středním podnikům zapojeným do přeshraničního podnikání v Číně, Indii, Latinské Americe, jihovýchodní Asii a Africe chránit, spravovat, šířit a zhodnocovat jejich duševní vlastnictví.

InvestEU de en fr

Tento portál sdružuje investory a předkladatele projektů na jednotné celounijní platformě.

ROSA

Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu v nástroji Access2Markets nabízí jednoduché pokyny k určení pravidel původu u vašich výrobků.

SOLVIT

Bezplatná služba, která nabízí pragmatická řešení podnikům, jež se potýkají s obtížemi při uplatňování jejich unijních práv při podnikání v jiné zemi EU

TED (Tenders Electronic Daily)

Dodatek Úředního věstníku EU, který je určen zadávání veřejných zakázek. Nabízí volný přístup k obchodním příležitostem z Evropy i mimo ni.

TED eTendering

Platforma elektronického zadávání veřejných zakázek, která nabízí přístup k nabídkovým řízením zveřejňovaným orgány, agenturami a jinými subjekty EU. V jednoduchých krocích poskytuje vodítko k určení pravidel původu pro výrobky malých a středních podniků.

Your Europe – Poradenství

Poskytuje bezplatné a personalizované poradenství o unijních právech jednotlivců v kterémkoli jazyce EU. Objasňuje evropské právní předpisy, které se na váš případ vztahují, a vysvětluje, jak můžete svá práva EU uplatnit.

Sdílet tuto stránku: