Podnikání
Poslední kontrola: 02/04/2022

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky původem ze zemí mimo EU

Na konci svého nepřetržitého pětiletého legálního pobytu by si vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU měli zažádat o vydání karty trvalého pobytu v té zemi EU, kde žijí.

Karta trvalého pobytu bývá vystavována zdarma, popř. za poplatek nepřesahující částku, kterou musí občan dané země zaplatit za vydání průkazu totožnosti. Platnost karty by měla být 10 let a poté se automaticky obnovovat, aniž by držitel musel splnit jakékoli další podmínky.

K žádosti o kartu trvalého pobytu musí vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU předložit doklad o tom, že v zemi pobývají legálně alespoň 5 let (např. platnou pobytovou kartu vydanou před 5 lety).

Narazíte-li při vyřizování trvalého pobytu pro své rodinné příslušníky ze zemí mimo EU na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pozor!

Je možné, že vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU budou i přesto, že jsou držiteli karty trvalého pobytu, potřebovat k cestám po EU vízum. Cestovní doklady pro rodinné příslušníky z nečlenských zemí (podrobnější informace)

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: