Развиване на бизнес
Последна проверка: 23/04/2019

Постоянно пребиваване (> 5 години) за членове на семейството от страни извън ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Към края на петата година от тяхното законно непрекъснато пребиваване, членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, трябва да кандидатстват за карта за постоянно пребиваване в страната от ЕС, в която живеете.

Картата за постоянно пребиваване често се издава безплатно (или таксата е същата като за издаване на лични карти на гражданите на съответната страна). Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

Когато кандидатстват за карти за постоянно пребиваване, близките ви трябва да представят доказателство, че живеят законно от 5 години в страната — например валидна карта за пребиваване, издадена преди 5 години.

Ако имате проблеми с получаването на карта за постоянно пребиваване за членовете на вашето семейство от страни извън ЕС, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Дори да притежават карта за постоянно пребиване, вашите близки от страна извън ЕС може да се нуждаят от виза, за да пътуват в рамките на ЕС. Научете повече за документите за пътуване за членове на семейството от страна извън ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: