Развиване на бизнес
Последна проверка : 20/09/2018

Постоянно пребиваване (> 5 години) за членове на семейството от страни извън ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
  • Публикации на ЕС за Брекзит
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Към края на петата година от тяхното законно непрекъснато пребиваване, членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, трябва да кандидатстват за карта за постоянно пребиваване в страната от ЕС, в която живеете.

Картата за постоянно пребиваване често се издава безплатно (или таксата е същата като за издаване на лични карти на гражданите на съответната страна). Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

Когато кандидатстват за карти за постоянно пребиваване, близките ви трябва да представят доказателство, че живеят законно от 5 години в страната — например валидна карта за пребиваване, издадена преди 5 години.

Ако имате проблеми с получаването на карта за постоянно пребиваване за членовете на вашето семейство от страни извън ЕС, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Дори да притежават карта за постоянно пребиване, вашите близки от страна извън ЕС може да се нуждаят от виза, за да пътуват в рамките на ЕС. Научете повече за документите за пътуване за членове на семейството от страна извън ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: