Последна проверка: 26/02/2019

Командировани работници

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и докато командировката ви приключи можете да се ползвате с някои от правата и условията на труд, с които се ползват работниците в приемащата страна.

Командировката може да продължи колкото е необходимо за изпълнението на дадена задача. Когато командировката ви приключи, трябва да се върнете в държавата от ЕС, от която сте командирован.

Условия на труд

За вас ще важат условията на труд в приемащата страна, ако те са по-благоприятни от условията във вашата страна. Тези условия на труд се отнасят до:

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези разходи трябва да бъдат заплатени в допълнение към минималното заплащане.

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

Ако сте командирован в друга страна от ЕС за дълъг период от време и искате семейството ви да дойде при вас, неговите членове могат да направят това благодарение на своето гражданство на ЕС, а не като лица на ваша издръжка.

Подоходен данък

Ако работите в приемащата страна по-малко от 6 месеца, не би следвало да плащате данък върху дохода си в нея. Не съществуват обаче важащи в целия ЕС правила, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

За да продължите като командирован работник да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна, вие или вашият работодател трябва да поискате формуляр PD A1 от социалноосигурителната институция във вашата странаpdfen . Тъй като вашият формуляр PD A1 е валиден само за 24 месеца, ако командировката ви в друга страна от ЕС продължи по-дълго, можете:

Удължаването на валидността на социалното осигуряване се предоставя, ако бъде постигнато взаимно съгласие между органите в страните, които участват във вашето командироване, и ако това е във ваш интерес. Научете повече за вашето социално осигуряване, докато сте командирован в друга страна от ЕС.

Преди да заминете в командировка

Може да се наложи вашият работодател да изпрати предварително уведомление до органите в приемащата страна, в което да посочи следните неща:

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Изберете държава:

 • Австрияatcsdeslskplhuen
 • Белгияbefrnlen
 • Българияbgen
 • Германияdebg
 • Гърцияgren
 • Данияdkbg
 • Естонияeeen
 • Ирландияieen
 • Испанияesbg
 • Италияitbg
 • Кипърcyen
 • Латвияlven
 • Литваltlten
 • Люксембургlubg
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlnlen
 • Обединено кралствоukbg
 • Полшаplbg
 • Португалияptbg
 • Румънияrobg
 • Словакияsksken
 • Словенияsibg
 • Унгарияhuhuen
 • Финландияfibg
 • Францияfren
 • Хърватияcren
 • Чехияczbg
 • Швецияsebg

За повече информация се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или с единното звено за контакт за командировани работници в страната, в която отивате.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: