Последна проверка: 19/01/2023

Командировани работници

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие ще имате статут на командирован работник и докато командировката ви приключи ще се ползвате от същите права и условия на труд, от които се ползват работниците в приемащата страна.

Командировката може да продължи колкото е необходимо за изпълнението на дадена задача. Когато командировката ви приключи, трябва да се върнете на работното си място в държавата от ЕС, от която сте командирован.

Условия на труд

За вас ще важат условията на труд в приемащата страна, ако те са по-благоприятни от условията във вашата страна. Тези условия на труд се отнасят до:

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

Дългосрочни командировки

Ако сте командирован за повече от 12 месеца (или 18 месеца, ако вашият работодател изпрати мотивирано уведомление на компетентните органи в приемащата страна), за вас важат всички условия на заетост в приемащата страна, с изключение на условията за прекратяване на договори и допълнителни пенсии за трудов стаж.

Ако сте командирован в друга страна от ЕС за дълъг период от време и искате членовете на вашето семейство да дойдат при вас, те могат да направят това благодарение на своите права като граждани на ЕС, а не като лица на ваша издръжка.

Подоходен данък

Ако работите в приемащата страна по-малко от 6 месеца, не би следвало да плащате данък върху дохода си там. Не съществуват обаче важащи в целия ЕС правила, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

За да продължите като командирован работник да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна, вашият работодател трябва да поиска формуляр PD A1 en от социалноосигурителната институция във вашата страна и да информира органите в приемащата държава. Ако командировката ви в друга страна от ЕС е за период над 2 години, можете:

Научете повече за вашето социално осигуряване, докато сте командирован в друга страна от ЕС.

Преди да заминете в командировка

Може да се наложи вашият работодател да изпрати уведомление до органите в приемащата страна, в което да посочи следните неща:

За повече информация вижте кратките насоки относно командироването на работници en

Вижте също и насоките на ЕС относно командироването en .

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Национални уебсайтове за командироването

Национални звена за връзка

Всяка държава има компетентен орган, който може да отговаря на въпроси относно командироването на работници. Координатите за връзка с тези национални звена са под бутона Свържете се с националните администрации по-долу.

Вижте също

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Изберете държава
Австрия
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Белгия Белгия – Фландрия Белгия – Валония
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
България
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Уебсайтen
Хърватия
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Уебсайтhr
Кипър
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Уебсайтen
Чехия
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Дания
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Естония
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Уебсайтen
Финландия
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Франция
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Германия
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Гърция
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Гърция
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Гърция
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Унгария
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Уебсайтen
Исландия
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Уебсайтen
Ирландия
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Уебсайтen
Италия
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Уебсайтen
Латвия
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Уебсайтen
Лихтенщайн
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Уебсайтde
Литва
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Уебсайтen
Люксембург
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Уебсайтfr
Малта
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Уебсайтen
Нидерландия
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Норвегия
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Полша
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Уебсайтpl
Португалия
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Румъния
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Уебсайт
Словакия
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Уебсайтen
Словения
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Уебсайтen
Испания
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Швеция
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Уебсайтen

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: