Последна проверка : 14/12/2018

Командировани работници

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и се ползвате със специални права и условия на труд.

Условия на труд

Докато сте командирован в друга страна от ЕС, за вас важат редът и условията на заетост в приемащата страна. Те се отнасят до:

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези надбавки ще трябва да бъдат платени в допълнение към нормалната ви заплата.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Изберете държава:

 • Италияititen
 • Кипърcyen
 • Латвияlven
 • Литваltlten
 • Люксембургluen
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlnlen
 • Обединено кралствоuken
 • Полшаplen
 • Румънияroro
 • Словакияsken
 • Словенияsien
 • Унгарияhuhuen
 • Финландияfien
 • Францияfren
 • Хърватияcren
 • Чехияczen
 • Швецияsedefrsven

  Други права

  Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

  Данък върху дохода

  Ако сте командирован за по-малко от 6 месеца, не би следвало да сте задължен да плащате данък върху дохода си във приемащата страна.

  Няма важащи в целия ЕС закони, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС — научете повече за данъка върху дохода.

  Социално осигуряване, докато сте в чужбина

  Като командирован работник ще продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна за максимум 2 години. Научете какви формалности трябва да уредите.

  Ако работите в чужбина повече от 2 години, ще трябва да започнете да се осигурявате в системата за социална сигурност на страната, в която работите. В някои специфични случаи можете да запазите социалното си осигуряване за повече от 2 години.

  Предварителна декларация

  Може също така да се наложи вашият работодател да попълни предварително уведомление за органите в приемащата страна, в което да посочи местоработата ви в нея, продължителността на командировката ви, данни за контакт и др.

  Уверете се, че вашият работодател се е погрижил за това, за да не бъдете глобен в другата страна.

  За повече подробности се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или с единичното звено за контакт в страната, в която отивате.

  Често задавани въпроси

  Законодателство на ЕС

  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

  Свържете се със специализираните служби за помощ

  Споделяне на страницата: