Последна проверка: 21/09/2021

Командировани работници

Коронавирус – ограничения за преминаване на границите за командировани работници

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие ще имате статут на командирован работник и докато командировката ви приключи ще се ползвате от същите права и условия на труд, от които се ползват работниците в приемащата страна.

Командировката може да продължи колкото е необходимо за изпълнението на дадена задача. Когато командировката ви приключи, трябва да се върнете на работното си място в държавата от ЕС, от която сте командирован.

 Условия на труд

За вас ще важат условията на труд в приемащата страна, ако те са по-благоприятни от условията във вашата страна. Тези условия на труд се отнасят до:

  

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

Дългосрочни командировки

Ако сте командирован за повече от 12 месеца (или 18 месеца, ако вашият работодател изпрати мотивирано уведомление на компетентните органи в приемащата страна), за вас важат всички условия на заетост в приемащата страна, с изключение на условията за прекратяване на договори и допълнителни пенсии за трудов стаж.

Ако сте командирован в друга страна от ЕС за дълъг период от време и искате семейството ви да дойде при вас, неговите членове могат да направят това благодарение на своето гражданство на ЕСen, а не като лица на ваша издръжка.

Подоходен данък

Ако работите в приемащата страна по-малко от 6 месеца, не би следвало да плащате данък върху дохода сиen там. Не съществуват обаче важащи в целия ЕС правила, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС.

  Социално осигуряване, докато сте в чужбина

За да продължите като командирован работник да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна, вашият работодател трябва да поиска формуляр PD A1PDF документen от социалноосигурителната институция във вашата страна и да информира органите в приемащата държава. Ако командировката ви в друга страна от ЕС е за период над 2 години, можете:

Научете повече за вашето социално осигуряване, докато сте командирован в друга страна от ЕСen.

Преди да заминете в командировка

Може да се наложи вашият работодател да изпрати уведомление до органите в приемащата страна, в което да посочи следните неща:

За повече информация вижте  кратките насоки относно командироването на работнициОтваряне като външна връзка

Вижте също и насоките на ЕС относно командированетоОтваряне като външна връзка.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Изберете държава:

 • Малтаmten
 • Нидерландияnldenlen
 • Полшаplen
 • Португалияptfrpten
 • Румънияrohr
 • Словакияsken
 • Словенияsien
 • Испанияesesen
 • Швецияsesven

  Имате още въпроси?

  Често задавани въпроси

  Законодателство на ЕС

  Засегнати сте от Брексит?

  Представените на тази страница правила и условия са в сила поне до 31 декември 2020 г.:

  • като гражданин на ЕС все още имате пълен достъп до британския трудов пазар и запазвате всички свои трудови права, основани на законодателството на ЕС;
  • като гражданин на Обединеното кралство все още имате пълен достъп до трудовия пазар на ЕС и запазвате всички свои трудови права, основани на законодателството на ЕС.

  Ако имате проблеми с упражняването на правата си, свържете се с нашите служби за помощ.

  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

  Свържете се със специализираните служби за помощ

  Споделяне на страницата: