Последна проверка: 09/03/2020

Командировани работници

Засегнати сте от Брексит?

Представените на тази страница правила и условия са в сила поне до 31 декември 2020 г.:

 • като гражданин на ЕС все още имате пълен достъп до британския трудов пазар и запазвате всички свои трудови права, основани на законодателството на ЕС;
 • като гражданин на Обединеното кралство все още имате пълен достъп до трудовия пазар на ЕС и запазвате всички свои трудови права, основани на законодателството на ЕС.

Ако имате проблеми с упражняването на правата си, свържете се с нашите служби за помощ.

Вашият работодател може да ви изпрати да работите временно в друга страна от ЕС. През този период вие имате статус на командирован работник и докато командировката ви приключи можете да се ползвате с някои от правата и условията на труд, с които се ползват работниците в приемащата страна.

Командировката може да продължи колкото е необходимо за изпълнението на дадена задача. Когато командировката ви приключи, трябва да се върнете в държавата от ЕС, от която сте командирован.

Условия на труд

За вас ще важат условията на труд в приемащата страна, ако те са по-благоприятни от условията във вашата страна. Тези условия на труд се отнасят до:

Вашият работодател може също така да заплати вашите разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която сте командирован, ако това е предвидено в законодателството на вашата страна. Тези разходи трябва да бъдат заплатени в допълнение към минималното заплащане.

Други права

Докато сте командирован в друга страна от ЕС:

Ако сте командирован в друга страна от ЕС за дълъг период от време и искате семейството ви да дойде при вас, неговите членове могат да направят това благодарение на своето гражданство на ЕС, а не като лица на ваша издръжка.

Подоходен данък

Ако работите в приемащата страна по-малко от 6 месеца, не би следвало да плащате данък върху дохода си в нея. Не съществуват обаче важащи в целия ЕС правила, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви по времето, през което сте командирован. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС.

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

За да продължите като командирован работник да се осигурявате в системата за социална сигурност на вашата страна, вие или вашият работодател трябва да поискате формуляр PD A1 от социалноосигурителната институция във вашата странаpdfen . Тъй като вашият формуляр PD A1 е валиден само за 24 месеца, ако командировката ви в друга страна от ЕС продължи по-дълго, можете:

Удължаването на валидността на социалното осигуряване се предоставя, ако бъде постигнато взаимно съгласие между органите в страните, които участват във вашето командироване, и ако това е във ваш интерес. Научете повече за вашето социално осигуряване, докато сте командирован в друга страна от ЕС.

Преди да заминете в командировка

Може да се наложи вашият работодател да изпрати предварително уведомление до органите в приемащата страна, в което да посочи следните неща:

За повече информация вижте краткото ръководство на ЕС за командироването на работнициen (нови правила от юли 2020 г.)

 
Вижте също практическото ръководство на ЕС за командироването en.

Национални уебсайтове за командироването

Проверете на националния сайт на приемащата страна какви са редът и условията за работа за командировани работници, а също така и данните за контакт с местните органи.

Изберете държава:

 • Австрияatbg
 • Белгияbefrnlen
 • Българияbgbg
 • Хърватияcren
 • Кипърcyen
 • Чехияczbg
 • Данияdkdadeplen
 • Естонияeeen
 • Финландияfien
 • Францияfrbg
 • Германияdebg
 • Гърцияgrbg
 • Унгарияhuhuen
 • Ирландияieen
 • Италияititen
 • Латвияlven
 • Литваltlten
 • Люксембургlubg
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlnlen
 • Полшаplen
 • Португалияptfrpten
 • Румънияroro
 • Словакияsksken
 • Словенияsien
 • Испанияesesen
 • Швецияsedefrsven
 • Обединено кралствоuken

За повече информация се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или с единното звено за контакт за командировани работници в страната, в която отивате.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: