Последна проверка: 21/09/2022

Правила за етикетиране на храни

Ако продавате храни или напитки в ЕС, трябва да предоставяте основна информация, за да може крайният потребител да вземе информирано решение дали да ги закупи.

Изискваната информация трябва да бъде:

Задължителна информация за предварително опаковани храни

Какъв вид информация трябва да посочите?

Съгласно правото на ЕС и/или националното законодателство някои хранителни продукти може също така да се нуждаят от специфични предупреждения, отнасящи се например до съставки, които не се препоръчват за консумация от деца (например кофеин).

Списък на съставките

Списъкът трябва да бъде предшестван от заглавие, което включва думата „съставки" и в което трябва да се посочват всички съставки на храната:

Технически правила относно посочването на съставките — приложение 7 Отваряне като външна връзка
Храни, за които НЕ се изисква списък на съставките — член 19 Отваряне като външна връзка
Съставки в храните, които НЕ се налага да се включват в списъка на съставките — член 20 Отваряне като външна връзка

Количествено обявяване на хранителните съставки — насоки на ЕСОтваряне като външна връзка

Количество на някои съставки

Трябва да посочите количеството (в проценти) на всички съставки, които:

Храни, за които НЕ се изисква посочване на количество съставки — приложение 8 Отваряне като външна връзка

Информация за алергени

Всички налични алергени трябва да бъдат подчертани в списъка на съставките, например като се използва различен шрифт, размер на шрифта или цвят на фона.

При липса на списък на съставките посочването на алергени трябва да включва думата „съдържа", следвана от наименованието на алергена.

Пълен списък на алергените — приложение 2 Отваряне като външна връзка

Алергени — насоки на ЕС Отваряне като външна връзка

Етикетиране

Задължителната информация трябва да бъде отпечатана с шрифт с минимална височина на буквата „х" от 1,2 mm. При опаковки, чиято най-голяма повърхност е с площ по-малка от 80 cm2, минималната височина на буквата „х" може да бъде 0,9 mm.

За опаковъчна повърхност, по-малка от 10 cm², трябва да изброите:

Указания за размера на етикетирането — приложение 4 Отваряне като външна връзка

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: