Последна проверка: 02/07/2020

Социалноосигурителните системи в ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Представените на тази страница правила и условия все още важат в Обединеното кралство и за гражданите на Обединеното кралство в ЕС.

Ако сте придобили социалноосигурителни права (например право на здравни грижи, обезщетения за безработица, пенсии) преди 31 декември 2020 г., в споразумението за оттегляне на Обединеното кралство са посочени общите правила за защита на тези права. Прочетете повече за правата си.

Ако имате проблеми с упражняването на правата си, свържете се с нашите служби за помощ.

Съществуват големи различия в начина, по който отделните страни от ЕС предоставят обезщетения, здравно и социално осигуряване.

Всяка страна от ЕС има свои собствени закони, определящи:

Правилата на ЕС определят единствено коя страна отговаря за вашата социална осигуровка, когато са намесени 2 или повече страни.

По правило, в даден момент за вас важи законодателството на една-единствена страна, в която следва да плащате социалноосигурителни вноски; към вас следва да се отнасят като към гражданин на съответната страна.

Системата за социални обезщетения в приемащата страна може да се различава от системата във вашата страна. Недоразуменията могат да имат сериозни последици, така че проверете на какви обезщетения имате право в приемащата страна.

Лична история

Всяка страна има собствени правила за отпускане на обезщетения

Лене от Дания живее и работи в Кипър, когато загубва работата си и кандидатства за обезщетения за безработица там.

С разочарование научава, че има право на обезщетения само за период от 156 дни. В Дания тя би получавала обезщетения за период от 4 години. Тя не е очаквала, че разликата може да е толкова голяма.

Полезни формуляри

За да можете да се прехвърлите от социалноосигурителната система на една страна към системата на друга страна, може да се наложи да представите формуляри, удостоверяващи вашите права на обезщетения към момента на пристигането ви.

Научете за стандартните формуляри за социалноосигурителни права.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: