Последна проверка: 24/01/2019

Социалноосигурителните системи в ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Съществуват големи различия в начина, по който отделните страни от ЕС предоставят обезщетения, здравно и социално осигуряване.

Всяка страна от ЕС има свои собствени закони, определящи:

Правилата на ЕС определят единствено коя страна отговаря за вашата социална осигуровка, когато са намесени 2 или повече страни.

По правило, в даден момент за вас важи законодателството на една-единствена страна, в която следва да плащате социалноосигурителни вноски; към вас следва да се отнасят като към гражданин на съответната страна.

Системата за социални обезщетения в приемащата страна може да се различава от системата във вашата страна. Недоразуменията могат да имат сериозни последици, така че проверете на какви обезщетения имате право в приемащата страна.

Лична история

Всяка страна има собствени правила за отпускане на обезщетения

Лене от Дания живее и работи в Кипър, когато загубва работата си и кандидатства за обезщетения за безработица там.

С разочарование научава, че има право на обезщетения само за период от 156 дни. В Дания тя би получавала обезщетения за период от 4 години. Тя не е очаквала, че разликата може да е толкова голяма.

Полезни формуляри

За да можете да се прехвърлите от социалноосигурителната система на една страна към системата на друга страна, може да се наложи да представите формуляри, удостоверяващи вашите права на обезщетения към момента на пристигането ви.

Научете за стандартните формуляри за социалноосигурителни права.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: