Развиване на бизнес
Последна проверка: 20/07/2022

Пътуване с домашни любимци и други животни в ЕС

Пътуване с домашни любимци: кучета, котки и порове

Правилата на ЕС улесняват пътуванията до друга държава от ЕС (в този случай 27-те държави от ЕС + Норвегия и Северна Ирландия) с вашето куче, котка или пор. Тези правила обхващат също и пътуванията до ЕС от държава или територия извън Съюза.

С няколко изключения, вашият домашен любимец може да пътува с вас до друга държава от ЕС или от държава извън Съюза до държава в Съюза, ако има:

Предупреждение

Посочените по-горе правила на ЕС за пътуванията с домашни любимци се прилагат за лични пътувания с домашни любимци, при които не се извършва смяна на собственика или продажба.

Документи за пътуване за вашето домашно куче, котка или пор

Европейски паспорт за домашни любимци

Европейският паспорт за домашни любимци е документ, който следва стандартен модел на ЕС и е от основно значение за пътуванията между държави от ЕС. Той съдържа описание и данни за вашия домашен любимец, включително кода на неговия микрочип или татуировка, както и данни за ваксинацията срещу бяс и координати за връзка със собственика и ветеринарния лекар, издал паспорта. Можете да получите европейски паспорт за вашето куче, котка или пор от всеки ветеринарен лекар, който разполага с разрешение от съответните органи да издава паспорти за домашни любимци. Паспортът за домашни любимци е валиден за цял живот, при условие че ваксинацията срещу бяс на вашето животно е актуална.

Предупреждение

Ако пътувате до държава от ЕС или до Северна Ирландия от Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Ватикан, вашият домашен любимец може също да влезе на територията на Съюза с паспорт, издаден в една от тези държави или територии.

Ветеринарен здравен сертификат на ЕС

Ветеринарният здравен сертификат на ЕС е друг вид документ, който съдържа конкретна информация за вашия домашен любимец (самоличност, здраве, ваксини против бяс) и се основава на стандартен модел на ЕС.

Ако пътувате от страна или територия извън ЕС, вашият домашен любимец трябва да има ветеринарен здравен сертификат на ЕС, издаден от официален ветеринар в държавата на отпътуване не повече от 10 дни преди датата на пристигане на вашия домашен любимец в ЕС. Сертификатът е валиден за пътуване между държавите от Съюза за срок от 4 месеца от тази дата или до изтичането на валидността на ваксинацията против бяс в зависимост от това кое от двете изтича първо.

Освен това трябва да попълните и прикрепите към ветеринарния здравен сертификат на вашето животно писмена декларация, в която се посочва, че неговото преместване е с нетърговска цел. Тази декларация се изисква и ако домашният ви любимец пътува с упълномощено от вас лице. В такъв случай вашият домашен любимец трябва да достигне до вас в рамките на 5 дни след като сте променили местоположението си.

Предупреждение

От 1 януари 2021 г. паспортите на домашни любимци, издадени в ЕС на собственик на домашен любимец, пребиваващ във Великобритания, вече не са валидни за пътувания с домашни любимци от Великобритания до държава от ЕС или Северна Ирландия.

Домашни любимци, които пътуват без своите собственици

По правило домашните любимци трябва да пътуват със своите собственици. Въпреки това можете да дадете писмено разрешение на друго лице, което да придружи домашния ви любимец вместо вас (писмената декларация за тази цел е описана по-горе). Вашият домашен любимец обаче трябва да стигне до вас в рамките на 5 дни от своето преместване.

Предупреждение

Ако вашият домашен любимец пътува без придружител, трябва да спазите разпоредбите за здравеопазване на животните, които се прилагат за вноса или търговията в ЕС с кучета, котки или порове.

Пътуване с повече от пет домашни любимеца

Можете да пътувате с до пет домашни любимеца, но ако те са повече от пет (кучета, котки или порове) трябва да представите доказателство, че:

Предупреждение

Ако пътувате с повече от 5 домашни любимеца (кучета, котки или порове) и не попадате в нито едно от изброените по-горе изключения, вашите домашни любимци трябва да отговарят на разпоредбите за здравеопазване на животните, които се прилагат за вноса или търговията в ЕС с кучета, котки или порове.

Проверете подробните правила, когато пътувате с вашето куче, котка или пор:

Изберете държавата, от която пътувате:

Ваксинация срещу бяс

Преди вашият домашен любимец да може да пътува, упълномощен ветеринарен лекар трябва да го ваксинира срещу бяс. За да бъде валидна ваксинацията, домашният ви любимец трябва да е на възраст най-малко 12 седмици и да има поставен микрочип, преди да му бъде направена ваксинацията. Вашият домашен любимец може да пътува най-рано 21 дни след извършването на ваксинационния протокол. Трябва да се уверите, че всички допълнителни ваксинации са направени преди изтичане на валидността на предходните.

Ваксинация срещу бяс — изключения за млади кучета, котки, порове

Можете да пътувате с вашия млад домашен любимец до Австрия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария, ако той е на възраст под 12 седмици и не е ваксиниран срещу бяс или ако е на възраст между 12 и 16 седмици, бил е ваксиниран, но все още няма пълен имунитет срещу бяс.

За да можете да пътувате с вашия домашен любимец в тези случаи:

  • трябва да разполагате с декларация, прикрепена към паспорта на домашния ви любимец, в която се посочва, че от раждането си до момента на пътуването животното не е било в контакт с диви животни, податливи на бяс,

или

  • домашният любимец трябва да е придружен от майка си, от чийто паспорт става ясно, че преди раждането е била ваксинирана против бяс.

Предупреждение

Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Норвегия и Северна Ирландия не позволяват влизане на своята територия с млад домашен любимец, който не е ваксиниран срещу бяс или който е бил ваксиниран, но все още няма имунитет.

Специални правила за третиране на тенията Echinococcus — само за кучета

Ако пътувате с кучето си до Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия или Северна Ирландия, трябва да го подложите на третиране срещу тения Echinococcus между 24 и 120 часа преди пътуването. Всички данни за лечението трябва да бъдат вписани в паспорта или здравния сертификат на вашия домашен любимец.

Предупреждение

Третирането срещу тения Echinococcus не се изисква за кучета, пътуващи директно между Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия и Северна Ирландия.

Ваксинация срещу бяс

Преди вашият домашен любимец да може да пътува, упълномощен ветеринарен лекар трябва да го ваксинира срещу бяс. За да бъде валидна ваксинацията, домашният ви любимец трябва да е на възраст най-малко 12 седмици и да има поставен микрочип, преди да му бъде направена ваксинацията. Вашият домашен любимец може да пътува най-рано 21 дни след извършването на ваксинационния протокол. Трябва да се уверите, че всички допълнителни ваксинации са направени преди изтичане на валидността на предходните.

Ваксинация срещу бяс — изключения за млади кучета, котки, порове

Можете да пътувате с вашия млад домашен любимец (куче, котка или пор) до Австрия, Чехия, Дания и Швейцария, ако той е на възраст под 12 седмици и не е ваксиниран срещу бяс или ако е на възраст между 12 и 16 седмици, бил е ваксиниран, но все още няма имунитет срещу бяс.

За да можете да пътувате в тези случаи:

  • трябва да разполагате с декларация, прикрепена към здравния сертификат на ЕС или паспорта на домашния си любимец (само ако пътувате от Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино или Ватикан), в която се посочва, че от раждането си до момента на пътуването животното не е било в контакт с диви животни, податливи на бяс,

или

  • вашият домашен любимец трябва да е придружен от майка си, от чийто здравен сертификат на ЕС или паспорт (само ако пътувате от Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино или Ватикан) става ясно, че преди раждането е била ваксинирана против бяс.

Предупреждение

Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Норвегия и Северна Ирландия не позволяват влизане на своята територия с млад домашен любимец, който не е ваксиниран срещу бяс или който е бил ваксиниран, но все още няма имунитет.

Специални правила за третиране на тенията Echinococcus — само за кучета

Ако пътувате с кучето си до Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия или Северна Ирландия, трябва да го подложите на третиране срещу тения Echinococcus между 24 и 120 часа преди пътуването. Всички данни за лечението трябва да бъдат вписани в паспорта или здравния сертификат на вашия домашен любимец.

Предупреждение

Третирането срещу тения Echinococcus не се изисква за кучета, пътуващи директно между Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия и Северна Ирландия.

Ваксинация срещу бяс

Преди вашият домашен любимец да може да пътува, упълномощен ветеринарен лекар трябва да го ваксинира срещу бяс. За да бъде валидна ваксинацията, домашният ви любимец трябва да е на възраст най-малко 12 седмици и да има поставен микрочип, преди да му бъде направена ваксинацията. Вашият домашен любимец може да пътува най-рано 21 дни след извършването на ваксинационния протокол. Трябва да се уверите, че всички допълнителни ваксинации са направени преди изтичане на валидността на предходните.

Ваксинация срещу бяс — изключения за млади кучета, котки, порове

Можете да пътувате с вашия млад домашен любимец (куче, котка или пор) до Австрия, Чехия, Дания и Швейцария, ако той е на възраст под 12 седмици и не е ваксиниран срещу бяс или ако е на възраст между 12 и 16 седмици, бил е ваксиниран, но все още няма имунитет срещу бяс.

За да можете да пътувате в тези случаи:

  • трябва да разполагате с декларация, прикрепена към здравния сертификат на ЕС или паспорта на домашния си любимец (само ако пътувате от Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино или Ватикан), в която се посочва, че от раждането си до момента на пътуването животното не е било в контакт с диви животни, податливи на бяс,

или

  • вашият домашен любимец трябва да е придружен от майка си, от чийто здравен сертификат на ЕС или паспорт (само ако пътувате от Андора, Швейцария, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино или Ватикан) става ясно, че преди раждането е била ваксинирана против бяс.

Предупреждение

Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Норвегия и Северна Ирландия не позволяват влизане на своята територия с млад домашен любимец, който не е ваксиниран срещу бяс или който е бил ваксиниран, но все още няма имунитет.

Специални правила за третиране на тенията Echinococcus — само за кучета

Ако пътувате с кучето си до Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия или Северна Ирландия, трябва да го подложите на третиране срещу тения Echinococcus между 24 и 120 часа преди пътуването. Всички данни за лечението трябва да бъдат вписани в паспорта или здравния сертификат на вашия домашен любимец.

Предупреждение

Третирането срещу тения Echinococcus не се изисква за кучета, пътуващи директно между Финландия, Ирландия, Малта, Норвегия и Северна Ирландия.

Влизане в ЕС или Северна Ирландия с вашия домашен любимец

Можете да влезете в ЕС с вашия домашен любимец през контролно-пропускателен пункт за пътници en в страната от ЕС по местоназначение, където документите и самоличността на вашето животно ще бъдат проверени от компетентните органи. Ако домашният любимец не премине тези проверки за съответствие, може да бъде върнат в страната на отпътуване, да бъде поставен под карантина дотогава, докато отговори на здравните правила на ЕС или ако нито един от тези варианти не е възможен, животното може да бъде умъртвено.

Предупреждение

Ако пътувате от Северна Ирландия до страна от ЕС, от вас не се изисква да използвате контролно-пропускателен пункт за пътници в държавата от ЕС по местоназначение.

Ваксинация срещу бяс

Преди вашият домашен любимец да може да пътува, упълномощен ветеринарен лекар трябва да го ваксинира срещу бяс. За да бъде валидна ваксинацията, домашният ви любимец трябва да е на възраст най-малко 12 седмици и да има поставен микрочип, преди да му бъде направена ваксинацията. Вашият домашен любимец може да пътува най-рано 21 дни след извършването на ваксинационния протокол. Трябва да се уверите, че всички допълнителни ваксинации са направени преди изтичане на валидността на предходните.

В допълнение към стандартните изисквания (микрочип, ваксинация против бяс, третиране срещу тения Echinococcus, когато е необходимо, ветеринарен здравен сертификат на ЕС) вашият домашен любимец трябва да е тестван за антитела срещу бяс 30 дни след ваксинацията против бяс и не по-малко от 3 месеца преди отпътуването за ЕС. Упълномощен ветеринарен лекар трябва да вземе кръвна проба за тестване в одобрена от ЕС лаборатория за кръвни изследвания en .

Резултатите от теста за антитела против бяс трябва да бъдат приложени към ветеринарния здравен сертификат на ЕС за вашия домашен любимец.

Влизане в ЕС с вашия домашен любимец

Можете да влезете в ЕС с вашия домашен любимец през контролно-пропускателен пункт за пътници en в страната от ЕС по местоназначение, където документите и самоличността на вашето животно ще бъдат проверени от компетентните органи. Ако домашният любимец не премине тези проверки за съответствие, може да бъде върнат в страната на отпътуване, да бъде поставен под карантина дотогава, докато отговори на здравните правила на ЕС, или ако нито един от тези варианти не е възможен, животното може да бъде умъртвено.

Пътуване с други домашни любимци

Европейските паспорти за домашни любимци се издават само за кучета, котки и порове. Ако пътувате до друга страна от ЕС с други домашни любимци, като например птици, декоративни водни животни, влечуги, гризачи или зайци, проверете националните правила en на държавата, която планирате да посетите, за информация относно условията за влизане.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: