Последна проверка: 09/03/2020

Пренасяне на животни или растения

Засегнати сте от Брексит?

Домашни любимци (кучета, котки и порове)

Като можете свободно да пътувате с вашата котка, куче или пор, ако животното има en. Можете да му извадите такъв паспорт при всеки упълномощен ветеринарен лекар. В паспорта трябва да се съдържат данни за валидна ваксинация против бяс.

Ако имате куче, котка или пор на по-малко от 3 месеца (все още без ваксинация против бяс), вижте какви са правилата в съответната странаen.

Европейският паспорт за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако имате други домашни любимци, като например зайци или канарчета, проверете какви са съответните национални правилаen за излизане и влизане в страната с тях.

Ако отивате с животно в Ирландия, Малта, Обединеното кралство или Финландия, то трябва да е третирано против тенията Echinococcus, както следва :

Идентификация

Вашето животно трябва да има електронен микрочип или четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г ., със същия код, като този, посочен в паспорта.

Други животни и растения

Когато пътувате в страните от ЕС, можете да носите животни и растенияen или части от тях. В повечето страни от ЕС обаче има строги правила за пренасянето на застрашени видове или продукти от тях. Възможно е да имате нужда от разрешение при пътуване с определени видове.

За да сте сигурни, винаги проверявайте в базата данни за търговията с диви животни и растения в ЕСen. Можете също да се свържете с органа по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) във вашата страна, за да разберете дали е необходим сертификат за вида, с който искате да пътувате.

По време на епидемии от болести по животните е възможно на определени места да има ограничения върху пренасянето на живи животни и продукти от животински произход. Свържете се със съответния ветеринарен орган, ако възнамерявате да транспортирате животни.

Лична история

Винаги проверявайте дали е разрешено да се върнете с покупките си у дома

Кая отива на почивка в Гърция и се връща у дома в Малта с огърлица, направена от черупки на морски костенурки. Митнически служител поисква да види разрешение за нея.  Тъй като Кая няма разрешително, той конфискува огърлицата. По принцип стоките могат да се пренасят свободно между страните от ЕС, но пренасянето на някои застрашени видове в рамките на Съюза подлежи на строг контрол. Следващия път Кая трябва да се свърже с малтийския орган по CITES, за да разбере дали за продукта, с който иска да се върне, ѝ е нужен сертификат.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: