Последна проверка: 28/04/2022

Трансгранични работници

Ако работите в една страна от ЕС, но живеете в друга и се връщате там ежедневно или поне веднъж седмично, съгласно законодателството на ЕС сте смятан за трансграничен работник (понякога се използва и терминът „пограничен работник").

Не забравяйте да проверите:

Вижте също:

Вашето право на живот в друга страна от ЕС

Регистрация на автомобили на трансгранични работници

Законите на коя страна се прилагат?

В ежедневието за вас важат законите на двете страни.

Законите на страната, в която работите, се прилагат относно:

Законите на страната, в която живеете, се прилагат за:

Лична история

Погрижете се да не изгубите от това, че сте работили в друга страна

Евелин от Холандия работи 10 години като трансграничен работник в Германия. По това време сключва договор за частно пенсионно осигуряване и получава пенсионноосигурителна добавка от германските власти.

Когато се пенсионира, германските власти искат от нея да върне пенсионноосигурителните добавки, които е получила през последните 10 години. Те се обосновават с факта, че тя вече не плаща данъци в Германия. Веднага щом спира да работи в Германия обаче, Евелин трябва да плаща данъци в своята страна на пребиваване — Холандия.

Евелин отнася проблема до германски съд. Съдът се съгласява, че в качеството си на трансграничен работник тя има право на добавката, която се счита за допълнително обезщетение. Така не ѝ се налага да връща получените добавки.

Ако ви откажат допълнително обезщетение, което се отпуска на работещите в страната, в която работите, свържете се с европейски съветник по заетосттаОтваряне като външна връзка или с нашите служби за информация и помощ.

Лична история

Обезщетения, на които имате право, в страната, в която работите

Розита живее в Италия със своя съпруг и трите си деца, но работи във Франция. Тя иска да си купи карта за влака с намаление за многодетно семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ живеят във Франция.

Розита трябва да настоява и, ако е необходимо, да потърси помощ от различните служби за помощ на ЕС. Всички работници с многодетно семейство в ЕС (в много страни 3 или повече деца) имат право на намаление за билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който започнат работа, ако съществуват подобни намаления за гражданите на съответната страна.

Банкова сметка за плащане на заплата

Вашият работодател може да поиска от вас да си откриете банкова сметка в страната, в която работите, за да ви плаща заплатата.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: