Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Трансгранично наследяване

Ако живеете в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, ако притежавате активи в повече от една страна или ако член на семейството ви, живеещ в друга страна от ЕС, почине там, вие може би се питате: 

  • в коя страна от ЕС ще се извърши процедурата по наследяване и 
  • правото на коя държава ще важи за наследяването

Правилата на ЕС за международните наследявания помагат да получите отговор на тези въпроси.

Прочетете повече за:

Правилата на ЕС за наследяването важат във всички страни от Съюза с изключение на Обединеното кралство, Ирландия и Дания: те са избрали да не участват. Това означава, че правилата на ЕС за наследяването ще важат, когато процедурата по уреждане на вашето наследство се извършва от орган в която и да е държава от ЕС освен в Обединеното кралство, Ирландия и Дания.

Обществени консултации