Развиване на бизнес
Последна проверка: 07/04/2022

Трансгранично наследяване

Ако живеете в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, ако притежавате активи в повече от една страна или ако член на семейството ви, живеещ в друга страна от ЕС, почине там, вие може би се питате:

Правилата на ЕС за международните наследявания помагат да получите отговор на тези въпроси.

Прочетете повече за:

Правилата на ЕС за наследяването важат във всички страни от Съюза с изключение Ирландия и Дания: те са избрали да не участват. Това означава, че правилата на ЕС за наследяването ще важат, когато процедурата по уреждане на вашето наследство се извършва от орган в която и да е държава от ЕС освен в Ирландия и Дания.

Споделяне на страницата: