Последна проверка: 25/02/2020

Развод и законна раздяла

Засегнати сте от Брексит?

Националните закони в страните от ЕС ще определят причините, поради които можете да подадете молба за развод или законна раздяла, и съответните процедури. Правилата в различните страни от ЕС се различават значително.

Въпреки това редица правила на ЕС помагат да се определи кои съдилища са компетентни и кои закони се прилагат в случаи, когато става дума за две или повече държави от ЕС — например тъй като вие и вашият съпруг живеете в различни страни или сте от различни националности.

Къде можете да подадете молба за развод или законна раздяла?

Можете да подадете молба за развод или законна раздяла съвместно с партньора си или самостоятелно.

Можете да подадете молбата си в съд в страната, в която:

Първият съд, в който е подадена молбата, отговаряща на тези условия, има правомощия да вземе решение за вашия развод.

Съдът, който има компетенции да превърне една законна раздяла в развод, е съдът в страната от ЕС, който е взел решение за законната раздяла, доколкото това съответства на правилата в страната.

Съдът, който има компетенции да се произнесе по развод, може също така да вземе решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, ако детето живее в тази страна.

Кои закони важат за вашия развод или раздяла?

Става ли дума за две или повече страни от ЕС — например тъй като вие и вашият съпруг сте от различни националности или живеете не във вашата, а в друга страна от ЕС?

Правото, което важи за вашия развод, не е непременно правото на страната, в която сте подали молба за развод.

17 държави от ЕС са приели единен набор от правила за определяне на това кое право трябва да важи при трансгранични разводи. Тези държави са: Австрия, Белгия, България, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

Във всяка от тези 17 страни вие можете да се споразумеете със съпруга/съпругата си да важат законите в областта на развода на:

Ако не постигнете споразумение със съпруга/съпругата си, съдилищата в тези 17 страни ще прилагат законите на:

Ако подавате молба за развод в друга страна от ЕС, консултирайте се със специализиран адвокат, за да проверите кои закони ще важат във вашия случай и какви ще бъдат последиците.

Признаване на разводи и законни раздели в чужбина

Разводите или законните раздели, постановени в една държава от ЕС, автоматично се признават от другите държави от Съюза. не е необходимо да се преминава през каквито и да е други процедури.

Изключение — Дания

Правилата на ЕС за развода и законната раздяла — например относно компетенциите и признаването — не важат за Дания.

Научете подробности за процедурите за развод във всяка отделна държава:

Изберете държава:

 • Австрияaten
 • Белгияbefrltnlen
 • Българияbgbg
 • Германияdedeen
 • Гърцияgrbg
 • Естонияeebg
 • Ирландияiebg
 • Испанияesen
 • Италияiten
 • Кипърcyen
 • Латвияlven
 • Литваlten
 • Люксембургluen
 • Малтаmten
 • Нидерландияnlen
 • Обединено кралство – Англияgb-engbg
 • Обединено кралство – Северна Ирландияgb-nirbg
 • Обединено кралство – Уелсgb-wlsbg
 • Обединено кралство – Шотландияgb-sctbg
 • Полшаplen
 • Португалияpten
 • Румънияrobg
 • Словакияsken
 • Словенияsibg
 • Унгарияhuen
 • Финландияfibg
 • Францияfrbg
 • Чешка републикаczbg
 • Швецияseen

Лична история

Развод при липса на взаимно съгласие: юрисдикция в страната, която е била последното място на обичайно пребиваване на двойката

Семейна ирландско-френска двойка — Джак и Мари — живеят заедно в Ирландия.

Джак си намира интересна и добре платена работа във Франция и се премества там. Месец след като започва работа във Франция, Джак решава да подаде молба за развод в Ирландия.

Това е възможно, тъй като за последно двойката е живяла в Ирландия, а Мари все още живее там.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: