Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Развод и законна раздяла

Националните закони в страните от ЕС ще определят причините, поради които можете да подадете молба за развод или законна раздяла, и съответните процедури. Правилата в различните страни от ЕС се различават значително.

Въпреки това редица правила на ЕС помагат да се определи кои съдилища са компетентни и кои закони се прилагат в случаи, когато става дума за две или повече държави от ЕС — например тъй като вие и вашият съпруг живеете в различни страни или сте от различни националности.

Къде можете да подадете молба за развод или законна раздяла?

Можете да подадете молба за развод или законна раздяла съвместно с партньора си или самостоятелно.

Можете да подадете молбата си в съд в страната, в която:

 • живеете вие и вашият съпруг/вашата съпруга
 • сте живели заедно за последно, ако един от вас все още живее там
 • живее един от вас, ако подавате съвместна молба
 • живее съпругът/съпругата ви
 • живеете, ако:
  • сте живели там поне шест месеца непосредствено преди подаването на молбата и
  • сте гражданин на тази страна.

  Ако не сте гражданин на тази държава, можете да подадете молба само ако сте живели там поне една година непосредствено преди подаването на молбата.

 • чиито граждани сте вие и вашият съпруг.

Първият съд, в който е подадена молбата, отговаряща на тези условия, има правомощия да вземе решение за вашия развод.

Съдът, който има компетенции да превърне една законна раздяла в развод, е съдът в страната от ЕС, който е взел решение за законната раздяла, доколкото това съответства на правилата в страната.

Съдът, който има компетенции да се произнесе по развод, може също така да вземе решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, ако детето живее в тази страна.

Кои закони важат за вашия развод или раздяла?

Става ли дума за две или повече страни от ЕС — например тъй като вие и вашият съпруг сте от различни националности или живеете не във вашата, а в друга страна от ЕС?

Правото, което важи за вашия развод, не е непременно правото на страната, в която сте подали молба за развод.

16 държави от ЕС са приели единен набор от правила за определяне на това кое право трябва да важи при трансгранични разводи. Тези държави са: Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

Във всяка от тези 16 страни вие можете да се споразумеете със съпруга/съпругата си да важат законите в областта на развода на:

 • страната, в която живеете вие и вашият съпруг/вашата съпруга
 • страната, в която сте живели заедно за последно, ако единият от вас все още живее там
 • страната, на която някой от вас е гражданин, или
 • страната, в която сте подали молбата за развод

Ако не постигнете споразумение със съпруга/съпругата си, съдилищата в тези 16 страни ще прилагат законите на:

 • страната, в която живеете вие и вашият съпруг/вашата съпруга
 • при липса на споразумение — на страната, в която за последно сте живели заедно, ако сте живели там 1 година преди да се обърнете към съда
 • при липса на споразумение — на страната, на която и двамата сте граждани
 • при липса на споразумение — на страната, в която сте подали молбата за развод

Ако подавате молба за развод в друга страна от ЕС, консултирайте се със специализиран адвокат, за да проверите кои закони ще важат във вашия случай и какви ще бъдат последиците.

Признаване на разводи и законни раздели в чужбина

Разводите или законните раздели, постановени в една държава от ЕС, автоматично се признават от другите държави от Съюза. не е необходимо да се преминава през каквито и да е други процедури.

Изключение — Дания

Правилата на ЕС за развода и законната раздяла — например относно компетенциите и признаването — не важат за Дания.

Научете подробности за процедурите за развод във всяка отделна държава:

Изберете държава:

Лична история

Развод при липса на взаимно съгласие: юрисдикция в страната, която е била последното място на обичайно пребиваване на двойката

Семейна ирландско-френска двойка — Джак и Мари — живеят заедно в Ирландия.

Джак си намира интересна и добре платена работа във Франция и се премества там. Месец след като започва работа във Франция, Джак решава да подаде молба за развод в Ирландия.

Това е възможно, тъй като за последно двойката е живяла в Ирландия, а Мари все още живее там.

Законодателство на ЕС
 • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español suomi français magyar italiano Nederlands polski português română svenska English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети