Последна проверка: 12/08/2021

Авторски права

Засегнати сте от Брексит?

Вашите права

Когато създавате оригинално литературно, научно или художествено произведение , като стихотворение, статия, филм, песен или скулптура, то е защитено с авторско право. Никой освен вас няма право да представя произведението публично или да го възпроизвежда.

В страните от ЕС (В този случай 28-те страни от ЕС ) авторското право защитава вашата интелектуална собственост до 70 години след смъртта ви или 70 години след смъртта на последния жив автор, ако произведението е със съвместно авторство.

Извън ЕС, във всяка от страните, подписали Бернската конвенция PDF документ fren, срокът на защитата на авторското право може да е различен, но той е поне 50 години след смъртта на автора.

Ако искате да докажете съществуването на вашето произведение в определен момент, регистрацията може да ви бъде от полза.

Защитата с авторско право ви дава следните изключителни права:

За повече информация вижте информационния документ за авторските права PDF документ en на Европейското бюро за помощ относно правата върху интелектуална собственост en.

Как да получите закрила авторското право

Ако създадете литературно, научно или художествено произведение, вие автоматично имате закрила на авторското право, която започва от момента, в който създадете произведението си , така че не е необходимо да минавате през официална процедура.

Въпреки това може да ви се наложи да уведомите други хора, че вие сте автор на това произведение. Можете да прикрепите бележка за авторското право към произведението си – като текста „всички права са запазени" или символа © – заедно с годината, в която произведението е създадено.

Лична история

Тиаго притежава пекарна в Португалия и желае да публикува реклама в местно списание. Той намира хубава снимка на традиционен португалски хляб на уебсайт и желае да използва тази снимка за реклама на своята пекарна. Преди да я изпрати на списанието, той забелязва, че снимката е защитена с авторско право и собственикът не позволява нейното безплатно ползване. Поради това Тиаго няма право да използва снимката в своята реклама. Ако иска да използва снимки безплатно, той трябва да потърси снимки, които са освободени от авторски права, и могат да бъдат използвани за търговски цели, например в онлайн база данни. При ползването на такъв материал, той не трябва да иска разрешение от носителите на правата, за да използва снимката в своята реклама.

Вижте националната информация по-долу.

Въпроси за конкретна страна?

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ по въпросите на интелектуалната собственостОтваряне като външна връзка

Безплатни съвети и обучение по въпросите на управлението на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални стопански сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: