Последна проверка: 23/11/2018

Регистрация

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Ако се местите в друга държава от ЕС заедно с вашия автомобил, може да трябва да го регистрирате във вашата нова страна. Конкретните условия за регистрацията на автомобила зависят от продължителността на вашия престой и страната, в която се премествате.

Научете повече за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: