Последна проверка: 14/06/2021

Регистрация

Засегнати сте от Брексит?

Информацията на тази страница не се отнася за граждани на Обединеното кралство, пребиваващи в ЕС, и граждани на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство. В тези случаи се прилагат националните правила.

Ако се местите в друга държава от ЕС заедно с вашия автомобил, може да трябва да го регистрирате във вашата нова страна. Конкретните условия за регистрацията на автомобила зависят от продължителността на вашия престой и страната, в която се премествате.

Научете повече за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: