Последна проверка: 01/04/2022

Регистрация

Ако се местите в друга държава от ЕС заедно с вашия автомобил, може да трябва да го регистрирате във вашата нова страна. Конкретните условия за регистрацията на автомобила зависят от продължителността на вашия престой и страната, в която се премествате.

Научете повече за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: