Последна проверка: 17/06/2022

Права на пребиваване

Научете всичко, което трябва да знаете за живота в друга страна от ЕС — независимо дали работите, учите или сте пенсионер или лице, търсещо работа. По-конкретно, какви са правата ви в приемащата страна? Какви административни формалности са необходими?

Изберете ситуация

Като гражданин на ЕС имате право да отидете във всяка страна от Съюза и да живеете, работите, учите, да търсите работа или да се пенсионирате.

Можете да останете в друга страна от ЕС до 3 месеца без да се регистрирате там, но е възможно да трябва да съобщите за вашето присъствие. Единственото изискване е да притежавате валидна национална лична карта или паспорт. Ако искате да останете по-дълго от 3 месеца, е възможно да трябва да се регистрирате.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт. В тези страни можете да бъдете глобен или задържан временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете принуден да се върнете в страната си само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите със себе си лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна:

Изберете държава

Ако в продължение на 5 години без прекъсване сте живели законно в друга страна от ЕС, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там.

Проверете правата си в зависимост от вашето положение:

Искам да се преместя в друга страна от ЕС с цел:

работа

учене

пенсиониране

търсене на работа

присъединяване към семейството ми

друго

Ако сте гражданин на държава извън ЕС и искате да се преместите в ЕС, за да работите или учите, можете да намерите цялата практическа информация на портала на ЕС за имиграция en .

Роднини от ЕС

Споделяне на страницата: