Развиване на бизнес
Последна проверка: 20/05/2022

Доброволческа дейност в ЕС и извън него

Доброволчеството е чудесен начин да помогнем на местните общности в нашата страна или в чужбина, като в същото време придобиваме ценен опит, развиваме нови умения и създаваме приятелства. ЕС предлага много различни видове възможности за доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност както в Европа, така и — в случай на проекти за хуманитарна помощ — в чужбина. Доброволческите дейности не се заплащат, но се поемат всички разходи.

Ако сте на възраст между 18 и 30 години и имате желание и готовност, можете да работите между 2 седмици и 12 месеца като доброволец — във вашата страна или в чужбина. Можете също така да участвате като доброволец в проекти в областта на хуманитарната помощ, ако сте на възраст между 18 и 35 години. Научете повече:

Споделяне на страницата: