Последна проверка: 19/08/2022

Брексит: професионални квалификации

Брексит: европейска професионална карта (ЕПК):

Ако сте гражданин на ЕС в Обединеното кралство или гражданин на Обединеното кралство в ЕС, правилата и условията относно европейската професионална (ЕПК) продължават да се прилагат в контекста на Брексит, при условие че сте защитени от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство.

Всички заявления за европейска професионална карта, подадени преди 31 декември 2020 г. за целите на установяване в друга държава, ще бъдат разгледани съгласно правото на ЕС. Решенията, взети въз основа на тези заявления, остават валидни след 31 декември 2020 г. както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Европейските професионални карти, издадени за предоставяне на услуги на временен и случаен принцип, вече не са валидни.

Допълнителна информация и съвети

Можете да се свържете с:

Какво да направите, ако смятате, че вашето заявление за ЕПК е обработено неправилно

Ако сте гражданин на ЕС в Обединеното кралство и искате да се оплачете във връзка с обработването на вашето заявление за ЕПК, трябва да потърсите правна защита пред съответните органи на Обединеното кралство. Ако проблемът не бъде решен, можете да съобщите за нарушение на вашите права на независимия надзорен орган на Обединеното кралство en .

Ако сте гражданин на Обединеното кралство в страна от ЕС и искате да се оплачете във връзка с обработването на вашето заявление за ЕПК, трябва да потърсите правна защита пред съответните национални органи. Ако проблемът не бъде решен, можете да съобщите за нарушение на вашите права на Европейската комисия.

Брексит: Подаване на декларация за временно предоставяне на услуги

Всички декларации за временно предоставяне на услуги в Обединеното кралство (ако сте гражданин на ЕС) или в страна от ЕС (ако сте гражданин на Обединеното кралство), подадени преди 31 декември 2020, вече не са валидни.

Допълнителна информация и съвети

Можете да се свържете с:

Брексит: Кандидатстване за постоянно предоставяне на услуги

Ако сте гражданин на ЕС в Обединеното кралство или гражданин на Обединеното кралство в ЕС, правилата и условията относно постоянното предоставяне на услуги продължават да се прилагат в контекста на Брексит, при условие че сте защитени от Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Всички заявления за признаване на професионални квалификации за целите на установяване в друга държава, подадени преди 31 декември 2020 г., ще бъдат разгледани съгласно правото на ЕС. Решенията, взети въз основа на тези заявления, остават валидни след 31 декември 2020 г. както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Допълнителна информация и съвети

Можете да се свържете с:

Какво да направите, ако смятате, че вашата кандидатура е обработена неправилно

Ако сте гражданин на ЕС в Обединеното кралство и искате да се оплачете във връзка с обработването на вашето заявление, трябва да потърсите правна защита пред съответните органи на Обединеното кралство. Ако проблемът не бъде решен, можете да съобщите за нарушение на вашите права на независимия надзорен орган на Обединеното кралство en .

Ако сте гражданин на Обединеното кралство в страна от ЕС и искате да се оплачете във връзка с обработването на вашето заявление, трябва да потърсите правна защита пред съответните национални органи. Ако проблемът не бъде решен, можете да съобщите за нарушение на вашите права на Европейската комисия .

 

 

 

 

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: