Последна проверка: 11/02/2022

Застрахователни продукти

Застрахователните дружества могат да продават продуктите си навсякъде в ЕС — или като се установят в други страни, или като предоставят услугите си в чужбина, например чрез уебсайтове или посредници.

Затова можете да търсите на европейския пазар най-изгодните оферти за застрахователни продукти (застраховка „Живот", имуществена застраховка, автомобилна застраховка и пр.).

Предупреждение

Това се отнася само до частните застрахователни и професионалните пенсионни фондове, а не до вашите социалноосигурителни и задължителни пенсионни права, свързани с трудовата ви кариера.

Застрахователни продукти могат да се продават директно от застрахователни дружества (често чрез уебсайтове), чрез застрахователни посредници (брокери, агенти) или от предприятия, като авиокомпании, туристически агенции, оптики или продавачи на електронни уреди. Продавачите на застрахователни продукти трябва да ви предоставят основна информация за себе си и за застрахователния продукт, преди да подпишете договор.

Основна информация, необходима за да разберете какво купувате

Преди да сключите договор за даден застрахователен продукт, трябва да получите стандартизиран информационен документ, наричан информационен документ за застрахователен продукт. Този документ ще ви помогне да разберете какво купувате и ще ви даде възможност да сравнявате оферти за сходни застрахователни продукти от различни застрахователи.

Предупреждение

Тези правила не важат за животозастрахователните продукти.

Полученият от вас документ трябва да е кратък (не повече от 2 страници във формат A4), ясно написан и да включва следната информация:

Преди да подпишете договор, лицето или дружеството, които продават застрахователния продукт, трябва също така да ви информират дали действат в качеството на агент или брокер и какви са връзките им със застрахователното дружество, което предоставя продукта. Те например трябва да ви информират дали получават комисиона от застрахователното дружество, за да продават неговите продукти.

Покупка на стоки или услуги заедно със застрахователен продукт

Когато ви предлагат общозастрахователен продукт заедно с друг продукт или услуга — например автомобилна застраховка заедно с новия ви автомобил или застраховка срещу щети при инцидент заедно с вашия нов лаптоп, имате право да купите продукта или услугата без застрахователната полица.

Лична история

Не можете да бъдете задължен да сключите застраховка с търговеца, от когото купувате даден продукт

Карол от Франция си счупва очилата и отива при местния оптик за нови. След като тя избира новите си очила, оптикът ѝ предлага да сключи застраховка срещу щети при инцидент в случай, че отново ги счупи. Той обяснява какво е застрахователното покритие и какви са разходите и дава на Карол информационна брошура, за да може тя да помисли по въпроса, докато чака новите очила да станат готови.

У дома Карол проверява онлайн подобни застрахователни полици при други дружества и намира една, която предлага същото покритие на по-ниска цена. Когато взема новите си очила седмица по-късно, тя решава да не сключи застраховката, предложена от оптика. Вместо това Карол сключва по-евтината застраховка, която е намерила онлайн.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: