Ostatnio sprawdzono : 11/07/2018

Produkty ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą sprzedawać swoje produkty na terenie całej UE. W tym celu mogą zakładać siedziby w innych krajach, świadczyć usługi transgraniczne lub prowadzić działalność poprzez pośredników.

Dlatego też możesz korzystać z najlepszych ofert produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie majątkowe,  ubezpieczenie komunikacyjne itd.) na całym rynku europejskim.

Dotyczy to jedynie ubezpieczeń indywidualnych i pracowniczych funduszy emerytalnych, a nie  ubezpieczenia społecznego i obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.

Jeśli kupisz produkt od ubezpieczyciela z innego kraju UE, organy odpowiedzialne za regulację rynku ubezpieczeniowego w tym kraju i w Twoim kraju, wymienią się informacjami dotyczącymi:

Większość produktów ubezpieczeniowych sprzedawana jest przez pośredników (brokerów, agentów). Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mają oni obowiązek podać Ci pewne podstawowe informacje, m.in.:

Powinni również wyraźnie określić na piśmie:

Na podstawie tych informacji możesz zdecydować, czy proponowana umowa ubezpieczeniowa jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: