Ostatnio sprawdzono: 22/08/2022

Znaki towarowe

Jaką ochronę zapewnia znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego zapewni Ci wyłączne prawa (Uprawniony z tytułu praw własności intelektualnej (tj. posiadacz tych praw) może pozbawić osoby trzecie możliwości korzystania z jego własności intelektualnej.) w odniesieniu do​ oznaczeń odróżniających – takich jak nazwy, logo, kolory, wizerunki, wzory, kształty, opakowania produktów czy znaki dźwiękowe – umożliwiających rozpoznanie danych produktów i usług oraz odróżnienie ich od innych.

Jak długo można chronić swój znak towarowy?

W większości krajów ochrona znaku towarowego jest ważna przez 10 lat od daty rozpoczęcia jego stosowania. Można wielokrotnie odnawiać ochronę znaku towarowego na okres kolejnych 10 lat. Właściciel znaku towarowego może sprzedać go osobom trzecim lub dać im zezwolenie na używanie go na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Informacje o poszczególnych krajach

Wybierz kraj

Zobacz również

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Poznaj unijne prawa własności intelektualnej, otrzymaj bezpłatne indywidualne wsparcie oraz zgłoś rejestrację znaku towarowego lub wzoru przez internet.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: