Ostatnio sprawdzono: 30/01/2019

Znaki towarowe

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jaką ochronę zapewnia znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego zapewni Ci wyłączne prawa w odniesieniu do​ oznaczeń odróżniających – takich jak nazwy, logo, kolory, wizerunki, wzory, kształty, opakowania produktów czy znaki dźwiękowe – umożliwiających rozpoznanie danych produktów i usług oraz odróżnienie ich od innych.

Jak długo można chronić swój znak towarowy?

W większości krajów ochrona znaku towarowego jest ważna przez 10 lat od daty rozpoczęcia jego stosowania. Można wielokrotnie odnawiać ochronę znaku towarowego na okres kolejnych 10 lat. Posiadacz znaku towarowego może sprzedać go osobom trzecim lub dać im zezwolenie na używanie go na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: