Ostatnio sprawdzono: 28/04/2020

Znaki towarowe

Skutki brexitu

Jaką ochronę zapewnia znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego zapewni Ci wyłączne prawa (Posiadacz prawa własności intelektualnej może pozbawić osoby trzecie możliwości korzystania z jego własności intelektualnej.) w odniesieniu do​ oznaczeń odróżniających – takich jak nazwy, logo, kolory, wizerunki, wzory, kształty, opakowania produktów czy znaki dźwiękowe – umożliwiających rozpoznanie danych produktów i usług oraz odróżnienie ich od innych.

Jak długo można chronić swój znak towarowy?

W większości krajów ochrona znaku towarowego jest ważna przez 10 lat od daty rozpoczęcia jego stosowania. Można wielokrotnie odnawiać ochronę znaku towarowego na okres kolejnych 10 lat. Posiadacz znaku towarowego może sprzedać go osobom trzecim lub dać im zezwolenie na używanie go na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejski Punkt Informacyjny IPR

Bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania własnością intelektualną w przypadku projektów współfinansowanych przez UE albo zagranicznych transakcji

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: