Ostatnio sprawdzono: 24/06/2022

Gwarancje konsumenckie

W przypadku zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie bądź mailowo) lub poza sprzedażą stacjonarną (od sprzedawcy obwoźnego) konsument ma prawo do zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Jest to tzw. okres karencji. Klient nie musi podawać powodu lub uzasadnienia takiej decyzji.

Zgodnie z przepisami UE sprzedawca musi udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji prawnej (tzw. rękojmia) na wypadek, gdyby zakupiony towar okazał się wadliwy bądź nie wyglądał lub nie działał tak, jak przedstawiono w opisie. Jednak w niektórych państwach przepisy krajowe wymagają udzielenia dłuższej gwarancji.

Obowiązki sprzedawcy w przypadku wadliwych produktów

Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji prawnej okaże się, że zakupiony produkt jest wadliwybądź nie wygląda lub nie działa tak, jak przedstawiono w opisie, odpowiedzialność ponosi sprzedawca. W niektórych krajach odpowiedzialność może spoczywać również na producencie lub importerze.

W jakich przypadkach klient ma prawo do odszkodowania?

Sprzedawca musi pamiętać, że jest prawnie związany publicznymi oświadczeniami (zwłaszcza w reklamie lub na etykietach) na temat swoich produktów.

Klient może wystąpić o odszkodowanie od sprzedawcy w ramach tzw. gwarancji prawnej przysługującej mu na mocy przepisów UE, jeśli towar:

Jeśli klient został poinformowany o pewnych niedociągnięciach związanych z jakością kupowanego produktu, nie może żądać od sprzedawcy odszkodowania w odniesieniu do tej konkretnej wady.

Jakiego odszkodowania może żądać klient?

Klient ma prawo zażądać następujących rodzajów świadczonego bezpłatnie zadośćuczynienia (dotyczy to również kosztów wysyłki, robocizny, materiałów itp.):

Naprawa lub wymiana

W większości krajów istnieje tzw. hierarchia środków zaradczych. Oznacza to, że klient musi najpierw poprosić o naprawę produktu lub, gdy naprawa nie jest możliwa (np. ze względu na wysoki koszt) – o wymianę produktu. Sprzedawca musi dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym terminie, nie narażając klienta na zbytnie niedogodności.

Obniżenie ceny lub pełen zwrot poniesionych kosztów

Klient może także zażądać obniżenia ceny lub pełnego zwrotu pieniędzy, jednak tylko w przypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru:

Dodatkowe gwarancje

Sprzedawca może również zaoferować konsumentowi dodatkową gwarancję handlową. Gwarancja taka może być uwzględniona w cenie produktu lub zostać zaoferowana za dodatkową opłatą. Nie zastępuje ona gwarancji prawnej (rękojmi), która zawsze obowiązuje przez co najmniej dwa lata. Sprzedawca musi poinformować klienta, że taka dodatkowa gwarancja nie wpływa na jego prawo do gwarancji prawnej.

Gwarancje prawne i gwarancje handlowe w poszczególnych krajach

Każdy kraj UE wdraża przepisy w nieco odmienny sposób. Więcej informacji na temat egzekwowania gwarancji prawnych i handlowych w poszczególnych krajach UE można uzyskać, klikając na link:

Wybierz kraj

Program Consumer Law Ready

Consumer Law Ready to ogólnounijny program oferujący bezpłatne kursy szkoleniowe z zakresu prawa konsumenckiego dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Możesz zgłosić się do udziału w kursie szkoleniowym w swoim kraju. Kurs taki pomoże Ci zagwarantować, że Twoja firma rozumie aktualne przepisy prawa konsumenckiego i ich przestrzega.

Możesz też wybrać naukę we własnym tempie. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych. Na zakończenie możesz rozwiązać test online i uzyskać certyfikat ukończenia kursu.

Więcej informacji na temat rejestracji en znajdziesz w portalu programu Consumer Law Ready.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: