Ostatnio sprawdzono: 11/03/2019

Własność intelektualna

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli posiadasz prawa własności intelektualnej, musisz wiedzieć, jak nimi zarządzać i je chronić. Sprawdź, jakie korzyści płyną z ochrony Twoich praw własności intelektualnej, rodzaje dostępnych środków ochrony oraz procedury, jakie należy zastosować.

Jeśli chcesz komercjalizować własność intelektualną, musisz stosować przepisy szczególne dotyczące przeniesienia, licencjonowania, franchisingu, wspólnych przedsięwzięć i firm odpryskowych (tzw. spin-off). Dowiedz się, jak dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej.

Udostępnij tę stronę: