Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 07/04/2022

Planowanie spadkowe w sytuacji transgranicznej

Jako prawo, które będzie miało zastosowanie do sprawy spadkowej dotyczącej Twojego majątku, możesz wybrać prawo kraju Twojego obywatelstwa.

Sprawą spadkową zasadniczo zajmie się odpowiedni organ – często sąd lub notariusz – w kraju UE, w którym znajdowało się Twoje ostatnie miejsce zamieszkania. Organ ten w większości przypadków zastosuje do sprawy spadkowej prawo swojego kraju.

Zgodnie z przepisami UE możesz jednak podjąć decyzję, że do sprawy spadkowej dotyczącej majątku po Tobie będzie miało zastosowanie prawo kraju Twojego obywatelstwa, bez względu na to, czy jest to kraj UE czy nie.

Jeżeli masz obywatelstwo więcej niż jednego kraju, możesz wybrać prawo dowolnego z nich.

Swój wybór prawa właściwego powinieneś wskazać jednoznacznie i wyraźnie w testamencie lub osobnym oświadczeniu. Testament lub oświadczenie zostaną uznane za ważne, jeżeli będą spełniać wymogi nałożone przez:

Kiedy organy mogą odmówić stosowania wybranego prawa właściwego

Jakie kwestie będzie regulować prawo mające zastosowanie do sprawy spadkowej

To prawo krajowe mające zastosowanie do sprawy spadkowej – bez względu na to, czy jest to prawo kraju, w którym znajdowało się Twoje ostatnie miejsce zamieszkania, czy prawo Twojego kraju ojczystego – będzie regulować kwestie dziedziczenia wszystkich składników majątku, niezależnie od ich umiejscowienia i tego, czy są to rzeczy ruchome (np. samochód lub rachunek bankowy) czy też nieruchomości (np. dom).

To prawo krajowe będzie określać:

Unijne przepisy prawa spadkowego nie określają, jaki organ i zgodnie z którym prawem będzie rozpatrywać niektóre kwestie związane ze spadkiem, takie jak:

Prawdziwa historia

Brian jest Irlandczykiem, który na emeryturze przeprowadził się do Francji. Ma tam swój dom, w którym mieszka od ponad ośmiu lat, w tym od pięciu lat ze swoją partnerką Anne.

Ponieważ Brian mieszka we Francji, jego spadkobiercom może być wygodniej rozstrzygnąć sprawę spadkową z pomocą notariusza we Francji. To zresztą prawo francuskie będzie z zasady regulować w tym przypadku kwestie dotyczące dziedziczenia, ponieważ to Francja jest ostatnim krajem zamieszkania Briana. Prawo francuskie określi, kto może zostać spadkobiercą, w tym które składniki majątku powinny zostać zarezerwowane dla dzieci Briana i jakie są prawa Anne do majątku, zważywszy że Brian i Anne nie byli małżeństwem.

Prawo irlandzkie daje jednak Brianowi większą swobodę decydowania, kto powinien odziedziczyć po nim majątek. Dlatego Brian postanowił wskazać w swoim testamencie, że to prawo irlandzkie powinno zostać zastosowane do sprawy spadkowej, i wyznaczył Anne jako spadkobierczynię całości swojego majątku we Francji.

Więcej informacji o prawie spadkowym poszczególnych krajów

Informacje dotyczące formalności, spadkobierców i ich udziałów, ważności testamentów itp. w każdym kraju UE:

Wybierz kraj:

 • Austriaatpl
 • Belgiabepl
 • Bułgariabgpl
 • Chorwacjacrpl
 • Cyprcypl
 • Czechyczpl
 • Estoniaeepl
 • Finlandiafipl
 • Francjafrpl
 • Niemcydepl
 • Grecjagrpl
 • Węgryhupl
 • Włochyitpl
 • Łotwalvpl
 • Litwaltpl
 • Luksemburglupl
 • Maltamtpl
 • Niderlandynlpl
 • Polskaplpl
 • Portugaliaptpl
 • Rumuniaropl
 • Słowacjaskpl
 • Słoweniasipl
 • Hiszpaniaespl
 • Szwecjasepl

Załatwienie formalności spadkowych w sprawie transgranicznej

Dowiedz się, jak Twoja rodzina i bliscy będą mogli załatwić formalności spadkowe, jeśli dotyczą one więcej niż jednego kraju UE.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: