Ostatnio sprawdzono: 04/02/2019

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu

Na terenie całej Unii Europejskiej konsumenci muszą mieć możliwość dostępu do usług łączności elektronicznej dobrej jakości po przystępnych cenach – w tym dostępu do internetu. Powinien istnieć co najmniej jeden dostawca usług internetowych świadczący te usługi. Jest to tak zwana zasada usługi powszechnej.

W niektórych szczególnych przypadkach, kiedy występują problemy techniczne utrudniające wykonanie usługi, Twoja prośba może zostać uznana za niewykonalną, więc zamówienie może zostać odrzucone.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organami regulacyjnymi w swoim kraju. Skontaktują Cię one z operatorem świadczącym usługę powszechną.

Prawdziwa historia

W każdej sytuacji masz prawo do podstawowego dostępu do internetu

Statis przeprowadził się na jedną z greckich wysp i chciał założyć internet w swoim nowym domu. Po tym jak kilkoro usługodawców poinformowało go, że ich sieci nie obejmują swoim zasięgiem jego regionu, dowiedział się w końcu, kto jest operatorem świadczącym usługę powszechną w Grecji. Skontaktował się z tą firmą, która następnie zainstalowała mu w domu łącze internetowe.

Neutralność sieci

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wybranych przez Ciebie treści i usług cyfrowych oraz ich rozpowszechniania. Twój dostawca internetu nie może blokować żadnych treści, aplikacji ani usług cyfrowych, spowalniać tempa ich wykorzystywania ani uniemożliwiać Ci do nich dostępu. Wyjątek stanowią trzy sytuacje, kiedy dostawca robi to, aby:

Te zasady gwarantują neutralność sieci.

Prawdziwa historia

Masz prawo dostępu do wybranych przez siebie treści internetowych

John z Irlandii niedawno zaczął pracować w Niemczech. Aby zaoszczędzić na rozmowach telefonicznych, chciał zainstalować komunikator wideo i za jego pomocą kontaktować się z rodziną. Okazało się, że ma do wyboru dużo różnych aplikacji, z których może korzystać za darmo przez internet.

Unijne przepisy dotyczące neutralności sieci zabraniają dostawcom internetu blokowania aplikacji lub żądania dodatkowych opłat za korzystanie z komunikatorów wideo.

Umowa z dostawcą internetu

Usługodawca jest zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

Prawdziwa historia

Twój dostawca usług internetowych musi podać Ci informacje o swoich usługach

Laura z Rumunii chciała założyć łącze internetowe u siebie w domu, jednak nie była zorientowana co do jakości usług oferowanych w ramach różnych pakietów.

Na szczęście – ze względu na wymogi prawa – wszyscy usługodawcy przedstawili na swoich stronach wystarczające informacje. Laura uzyskała jeszcze więcej informacji od rumuńskich organów regulacyjnych odpowiedzialnych za komunikację elektroniczną.

Dostawca usługi jest zobowiązany również do:

Prawdziwa historia

Zbyt długie umowy są nielegalne

Enrique chciał założyć łącze internetowe podczas swojego rocznego pobytu w Berlinie w czasie wymiany studenckiej – jednakże kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami Enrique skontaktował się z dostawcami internetu i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Specjalna pomoc dla użytkowników niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś użytkownikiem niepełnosprawnym, masz prawo do wyboru takich dostawców i usług, do jakich ma dostęp większość konsumentów.

Możesz również być uprawniony do otrzymania specjalnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, które powinien zapewnić dostawca usług. Są to takie urządzenia, jak np. oprogramowanie powiększające czcionkę lub odczytujące zawartość ekranu na głos.

Krajowe organy regulacyjne mogą przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące praw dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prawdziwa historia

Usługi powinny być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych

Véronique z Francji jest osobą niedowidzącą, dlatego potrzebuje urządzenia pomagającego jej odczytać treść stron internetowych.

Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwość otrzymania narzędzia odczytującego treść na ekranie. Usługodawca udostępnił Véronique odpowiednie oprogramowanie.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: