Ostatnio sprawdzono: 17/06/2022

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu

Na terenie całej UE konsumenci muszą mieć możliwość dostępu do usług łączności elektronicznej dobrej jakości po przystępnych cenach – w tym podstawowego dostępu do internetu. Jest to tak zwana zasada usługi powszechnej. Powinien istnieć co najmniej jeden dostawca usług internetowych świadczący te usługi.

Uwaga

W niektórych szczególnych przypadkach, kiedy występują problemy techniczne utrudniające wykonanie usługi, Twoja prośba może zostać uznana za niewykonalną, więc zamówienie może zostać odrzucone.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organami regulacyjnymi en w swoim kraju. Skontaktują Cię one z operatorem świadczącym usługę powszechną.

Otwarty internet

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi otwartego internetu użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do wszelkich wybranych przez niego treści i usług online oraz do ich rozpowszechniania. Twój dostawca internetu nie może blokować żadnych treści, aplikacji ani usług cyfrowych, spowalniać tempa ich wykorzystywania ani uniemożliwiać Ci do nich dostępu. Wyjątek stanowią trzy sytuacje, kiedy dostawca robi to, aby:

Prawdziwa historia

Masz prawo dostępu do wybranych przez siebie treści internetowych

John z Irlandii niedawno zaczął pracować w Niemczech. Aby zaoszczędzić na rozmowach telefonicznych, chciał zainstalować komunikator wideo i za jego pomocą kontaktować się z rodziną. Okazało się, że ma do wyboru dużo różnych aplikacji, z których może korzystać za darmo przez internet.

Unijne przepisy zabraniają dostawcom internetu blokowania aplikacji lub żądania dodatkowych opłat za korzystanie z komunikatorów wideo.

Umowy z dostawcami internetu

Zanim podpiszesz umowę na usługę dostępu do sieci, usługodawca jest zobowiązany podać Ci następujące informacje:

Po podpisaniu umowy dostawca internetu ma również obowiązek:

Prawdziwa historia

Umowy na zbyt długi okres są nielegalne

Enrique chciał mieć dostęp do internetu podczas rocznego pobytu na wymianie studenckiej w Berlinie. Jednak kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami Enrique skontaktował się z dostawcami internetu i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Dodatkowa pomoc dla użytkowników z niepełnosprawnością

Jeżeli jesteś użytkownikiem niepełnosprawnym, masz prawo do wyboru takich dostawców i usług, do jakich mają dostęp inni konsumenci.

Możesz również być uprawniony do otrzymania specjalnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, które powinien zapewnić dostawca usług. Są to takie urządzenia, jak np. oprogramowanie powiększające czcionkę lub odczytujące zawartość ekranu na głos.

Krajowe organy regulacyjne en powinny przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące praw dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prawdziwa historia

Usługi powinny być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych

Francuzka Véronique jest osobą o ograniczonej zdolności widzenia i trudno jej czytać tekst na stronach internetowych.

Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwe formy dodatkowej pomocy. Operator udostępnił Véronique urządzenie odczytujące zawartość ekranu na głos, które ułatwia jej korzystanie z internetu.

Strony internetowe administracji państwowej dostępne dla wszystkich użytkowników

W krajach UE strony internetowe instytucji sektora publicznego muszą spełniać surowe przepisy dotyczące dostępności online. Jednakowy dostęp dla wszystkich użytkowników zapewnia wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze stron i dostępnych na nich funkcji. Również treść strony powinna być kompatybilna ze wszystkimi wyszukiwarkami, urządzeniami, oprogramowaniem i technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu.

Uwaga

Unijne przepisy dotyczące dostępu do internetu nie mają zastosowania do stron i aplikacji mobilnych należących do nadawców publicznych ani do materiałów audiowizualnych transmitowanych na żywo. W niektórych krajach UE przepisy te nie dotyczą także szkół, przedszkoli i żłobków.

Unijne normy dostępności internetu

W praktyce strony internetowe sektora publicznego w UE powinny spełniać określone wymogi w zakresie dostępności, czyli:

Więcej informacji na temat międzynarodowych standardów dostępności internetu można znaleźć na stronie W3C (Web Accessibility Initiative) en .

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: