Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 05/05/2022

Uczelnie wyższe - opłaty i pomoc finansowa

Czesne i stypendia

Opłaty za studia uniwersyteckie en cs są w Europie bardzo zróżnicowane. W niektórych krajach UE studia wyższe są bezpłatne, a w innych mogą wiązać się ze znacznymi kosztami. Wsparcie finansowe w formie stypendiów, dotacji i pożyczek jest udzielane w każdym kraju na różnych zasadach.

Jako obywatel UE studiujący na wyższej uczelni w innym kraju UE:

Uwaga

Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania. Niektóre kraje, z własnej inicjatywy, mogą jednak zadecydować o przyznawaniu studentom zagranicznym stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania.

Studenci zagraniczni będący rezydentami

Nawet jeżeli nie jesteś obywatelem kraju, w którym chcesz studiować, ale mieszkasz tam od ponad pięciu lat, masz prawo do stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na tych samych warunkach co obywatele tego kraju.

Pomoc finansowa według kraju

Wybierz kraj

Przegląd i porównanie najważniejszych dotacji i stypendiów w krajach UE en (i poza UE)

Informacji o stypendiach na studia za granicą udzieli Ci również ministerstwo edukacji w Twoim kraju.

Jeżeli decydujesz się na studia za granicą, to nadal możesz mieć prawo do otrzymania stypendium na pokrycie kosztów utrzymania od kraju, z którego pochodzisz. Zależy to od decyzji organów w danym kraju. Takie stypendia są jednak często udzielane na ograniczony czas.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, na jakich warunkach możesz uzyskać stypendium studenckie w swoim kraju

Johs jest Duńczykiem. Po czterech latach studiów w Stanach Zjednoczonych postanowił wyjechać na dwa lata do Holandii, żeby ukończyć dwuletnie studia magisterskie. W tamtym czasie rząd duński przyznawał duńskim studentom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres do 6 lat. Jednak w przypadku studentów studiujących poza granicami Danii limit wynosił 4 lata. Johs nie wiedział o tym, a ponieważ otrzymywał stypendium przez ostatnie cztery lata spędzone w Stanach Zjednoczonych, niestety nie miał już prawa do stypendium podczas studiów w Holandii.

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: