Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 23/01/2018

Uczelnie wyższe - opłaty i pomoc finansowa

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

  • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
  • Publikacje UE na temat brexituEnglish
  • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Czesne i stypendia

Opłaty za studia uniwersyteckieEnglish są w Europie bardzo zróżnicowane. W niektórych krajach UE studia wyższe są bezpłatne, a w innych mogą wiązać się ze znacznymi kosztami. Wsparcie finansowe w formie stypendiów, dotacji i pożyczek jest udzielane w każdym kraju na różnych zasadach.

Przegląd opłat i stypendiów

Jako obywatel UE studiujący na wyższej uczelni w innym kraju UE:

  • nie możesz zostać zmuszony do zapłaty wyższego czesnego niż obywatele danego kraju
  • jesteś uprawniony do takich samych stypendiów na pokrycie kosztów czesnego co obywatele danego kraju.

Jednak nie zawsze dotyczy to stypendiów i pożyczek na pokrycie kosztów utrzymania. Niektóre kraje, z własnej inicjatywy, mogą jednak zadecydować o przyznawaniu studentom zagranicznym stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania.

Studenci zagraniczni będący rezydentami

Nawet jeżeli nie jesteś obywatelem kraju, w którym chcesz studiować, ale mieszkasz tam od ponad pięciu lat, masz prawo do stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na tych samych warunkach co obywatele tego kraju.

Pomoc finansowa według kraju

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach krajowych, do których prowadzą linki umieszczone w jej portalu.

Chcę dowiedzieć się więcej o czesnym i stypendiach dla obcokrajowców:

Wybierz kraj:

Przegląd i porównanie najważniejszych dotacji i stypendiów w krajach UE English (i poza UE)

Informacji o stypendiach na studia za granicą udzieli Ci również ministerstwo edukacji w Twoim kraju.

Jeżeli decydujesz się na studia za granicą, to nadal możesz mieć prawo do otrzymania stypendium na pokrycie kosztów utrzymania od kraju, z którego pochodzisz. Zależy to od decyzji organów w danym kraju. Takie stypendia są jednak często udzielane na ograniczony czas.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, na jakich warunkach możesz uzyskać stypendium studenckie w swoim kraju

Johs jest Duńczykiem. Po czterech latach studiów w Stanach Zjednoczonych postanowił wyjechać na dwa lata do Wielkiej Brytanii, żeby ukończyć dwuletnie studia magisterskie. W tamtym czasie rząd duński przyznawał duńskim studentom stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres do 6 lat. Jednak w przypadku studentów studiujących poza granicami Danii limit wynosił 4 lata. Johs nie wiedział o tym, a ponieważ otrzymywał stypendium przez ostatnie cztery lata spędzone w Stanach Zjednoczonych, niestety nie miał już prawa do stypendium podczas studiów w Wielkiej Brytanii.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy