Ostatnio sprawdzono: 27/01/2023

Płatności, przelewy i czeki

Twój bank musi naliczać Ci taką samą opłatę za płatności w euro w całej UE, jaką pobiera za równoważne transakcje krajowe.

Dotyczy to:

Banki z siedzibą w krajach UE nienależących do strefy euro również muszą stosować się do tej zasady – pobierana przez nie opłata za płatność zagraniczną w euro w obrębie UE nie może być wyższa niż opłata za płatność krajową w walucie krajowej.

Prawdziwa historia

Płatności w euro kosztują tyle samo co płatności krajowe

Jakub mieszka w Czechach i posiada czeskie konto bankowe. Za przelewy w koronach czeskich na inne konta w Czechach jego bank nalicza opłatę w wysokości 5 koron.

Jakub niedawno wrócił z podróży i musi teraz przelać 150 euro na rachunek bankowy znajomego we Francji. Jego bank może pobrać tylko opłatę na taką samą kwotę, jaką naliczyłby za przelew w koronach czeskich w obrębie Czech – czyli 5 koron – lub równowartość w euro.

Bezpieczne płatności online

W przypadku płatności online na kwotę powyżej 30 euro wymagane jest stosowanie razem co najmniej dwóch elementów potwierdzających autentyczność. Może to być:

Dzięki połączeniu tych elementów płatności internetowe są bezpieczniejsze.

Opłaty za korzystanie z karty

Kiedy płacisz za zakup w UE przy pomocy swojej karty kredytowej lub debetowej, sprzedawcy i banki nie mogą pobrać dodatkowej opłaty tylko za to, że użyłeś konkretnej karty. Zasada ta dotyczy wszystkich zakupów dokonanych kartą (w sklepach stacjonarnych i internetowych) w Twoim kraju i w innych krajach UE.

Uwaga

Karty kredytowe i debetowe wydawane przez systemy trójstronne (takie jak American Express czy Diners Club) oraz biznesowe lub firmowe karty kredytowe, w przypadku których fakturę płaci pracodawca, a nie kupujący, nie są objęte unijnymi przepisami o usługach płatniczych – za korzystanie z tych kart mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Pamiętaj, że jeśli korzystając z karty w innym kraju UE, płacisz w walutach innych niż euro, wydawca karty może pobrać opłatę za przeliczenie waluty. Zanim jednak wyrazisz zgodę na zakup, wydawca karty, Twój bank, sprzedawca lub portal przeprowadzający transakcję muszą podać Ci wysokość wszelkich opłat tego rodzaju. Wydawca karty musi poinformować Cię o takich opłatach w regulaminie dotyczącym korzystania z karty oraz na łatwo dostępnej platformie elektronicznej, takiej jak strona internetowa czy aplikacja.

Prawdziwa historia

Nie powinieneś płacić dodatkowo za korzystanie z karty

Clara z Austrii chciała kupić w internecie bilety lotnicze. Wybrała bilety na stronie internetowej linii lotniczej i przeszła do płatności. Kiedy jednak wprowadziła dane swojej karty kredytowej, za skorzystanie z niej przewoźnik doliczył dodatkowe 10 euro.

Clara skontaktowała się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim, które wniosło do linii lotniczej skargę. Linia zwróciła Clarze 10 euro opłaty naliczonej podczas rezerwacji i zmieniła swoje zasady pobierania opłat – usunęła niezgodną z prawem opłatę dodatkową z procesu transakcji.

Oszustwa związane z płatnościami i kartami kredytowymi

Przepisy UE ograniczają kwotę, której zapłata może być od Ciebie wymagana w przypadku, gdy padniesz ofiarą oszustwa związanego z płatnością lub kartą kredytową – kiedy Twoja karta lub konto zostaną obciążone bez Twojej zgody. We wszystkich tego rodzaju przypadkach może zostać Ci naliczona kwota w maksymalnej wysokości 50 euro jako udział w kosztach spowodowanych dokonanymi przez oszustów płatnościami.

Jednak w przypadku, gdy nie byłeś świadomy utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia środków (np. jeśli hakerzy włamali się na Twoje konto lub jeśli Twoja karta została sklonowana i obciążona bez Twojej wiedzy), nie musisz ponosić żadnych kosztów. Wszystkie koszty powinien pokryć Twój bank lub wydawca karty. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy utrata środków była spowodowana przez pracownika banku.

Zablokowanie środków na rachunku karty

Czasem kiedy dokonujesz rezerwacji, na przykład hotelu lub samochodu w wypożyczalni, możesz zostać poproszony o podanie danych karty w ramach zabezpieczenia rezerwacji. Sprzedawca może również poprosić Cię o wyrażenie zgody za zablokowanie określonej kwoty na rachunku karty (tzw. preautoryzacja). Oznacza to, że sprzedawca rezerwuje sobie te środki z limitu kredytowego karty lub z konta powiązanego z kartą na pokrycie wszelkich kosztów, takich jak serwis pokojowy czy ewentualne szkody w wypożyczonym samochodzie.

Sprzedawca powinien Cię poinformować o tym, że zamierza zablokować środki na Twojej karcie kredytowej, a Ty musisz wyrazić zgodę na zablokowanie konkretnej kwoty.

Jak tylko dokonasz rzeczywistej płatności – na przykład kiedy wymeldujesz się z hotelu i zapłacisz za pokój przy użyciu swojej karty kredytowej lub kiedy oddasz wypożyczony samochód i zapłacisz końcowy rachunek – bank musi natychmiast odblokować kwotę udostępnioną na karcie kredytowej.

Prawdziwa historia

W przypadku preautoryzacji środki muszą zostać odblokowane z chwilą płatności

Boris z Węgier wyjechał ze swoją dziewczyną na weekend do Wenecji. Kiedy przyjechali do hotelu, pobrano w nim dane karty kredytowej Borisa. Hotel poinformował Borisa, że zamierza zablokować kwotę 500 euro na pokrycie kosztów rezerwacji oraz korzystania podczas pobytu z minibaru i z restauracji. Boris wyraził zgodę na zablokowanie tej kwoty na karcie.

Przed opuszczeniem hotelu Boris zapłacił rachunek za hotel przy pomocy swojej karty kredytowej. Tydzień później, kiedy próbował skorzystać z karty kredytowej, aby dokonać rezerwacji lotów, Boris zdał sobie sprawę, że kwota 500 euro była nadal na niej zablokowana. Kiedy zadzwonił do hotelu ze skargą, jego personel przeprosił go za incydent i natychmiast zwrócił się do banku o odblokowanie kwoty.

Dyskryminacja ze względu na IBAN

Jeśli decydujesz się płacić rachunki, kupować produkty lub usługi przez internet, płacić podatki lub otrzymywać zwrot podatków / zasiłek dla bezrobotnych lub inne zasiłki przy pomocy polecenia przelewu SEPA lub polecenia zapłaty SEPA, Twoje konto nie może zostać odrzucone z tego powodu, że znajduje się w innym kraju UE niż konto drugiej strony. Zasada ta obowiązuje wyłącznie, jeśli druga strona akceptuje tego rodzaju transakcje z wykorzystaniem kont krajowych. W przypadku dyskryminacji ze względu na IBAN można złożyć skargę do właściwego urzędu en w kraju UE drugiej strony.

 

Polecenia zapłaty

Jeśli masz na swoim rachunku bankowym ustanowione polecenie zapłaty, może się zdarzyć, że płatność zostanie dokonana przez pomyłkę lub że pobrana zostanie błędna kwota – na przykład jeśli rozwiążesz umowę z dostawcą, ale mimo to dokonana zostanie kolejna płatność na jego rachunek. W tego rodzaju sytuacjach masz prawo do uzyskania w ciągu 8 tygodni zwrotu przelanej kwoty. Dotyczy to wszystkich poleceń zapłaty, zarówno w obrębie Twojego kraju, jak i transgranicznych poleceń zapłaty w obrębie UE.

Co zrobić w razie problemu

W przypadku problemu z płatnościami w UE powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem lub wydawcą karty. Muszą oni odpowiedzieć na piśmie na Twoją skargę w ciągu 15 dni (lub w ciągu maksymalnie 35 dni w przypadku wystąpienia określonych wyjątkowych okoliczności). Bank i wydawca karty powinni także udostępniać klientom zasady formalnej procedury składania skarg.

Jeśli nie jesteś w stanie skorzystać ze swoich praw i potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z siecią FIN-NET (w przypadku problemów z podmiotami świadczącymi usługi finansowe) lub z siecią ECC-Net Otwórz link do strony zewnętrznej (w przypadku problemów ze sprzedawcami).

Przypadki dyskryminacji ze względu na IBAN można również zgłaszać tutaj en . Pozwoli to Komisji Europejskiej ściśle monitorować skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na IBAN, które zostały przedłożone urzędom krajowym, i pomagać w ich rozpatrzeniu.
 

Czeki

Przepisy UE dotyczące opłat bankowych za płatności międzynarodowe i krajowe nie mają zastosowania do czeków.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku wystawionego w innym kraju UE są czasem bardzo wysokie. W wielu krajach czeki nie są już też przyjmowane jako środek płatniczy.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: