Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 18/04/2017

Członkowie rodziny spoza UE - dokumenty podróży

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Czy członkowie mojej rodziny niebędący obywatelami UE potrzebują wizy?

Jeśli Ty masz obywatelstwo jednego z krajów UE, ale członkowie Twojej rodziny nie, mogą towarzyszyć Ci w podroży do innego kraju UE lub dołączyć tam do Ciebie.

W tym celu muszą posiadać ważny paszport oraz, w zależności od kraju, z którego pochodzą, mogą zostać poproszeni o okazanie wizy wjazdowej na granicy.

Aby uniknąć problemów, skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą kraju, do którego podróżujesz, z odpowiednim wyprzedzeniem, by dowiedzieć się, jakich dokumentów będą potrzebowali do przekroczenia granicy.

W razie problemów zawsze możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych.

Zwolnienia z obowiązku wizowego

Współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki niebędący obywatelami UE nie potrzebują wizy kraju, do którego się udają, jeśli:

 • Posiadają zezwolenie na pobyt lub wizę wydane w innym kraju należącym do strefy Schengen (zob. lista krajów poniżej) oraz jeśli kraj, do którego się udają, należy dla tej strefy.

Bezpaszportowa strefa Schengen

Austria

Węgry

Norwegia

Belgia

Islandia

Polska

Czechy

Włochy

Portugalia

Dania

Łotwa

Słowacja

Estonia

Liechtenstein

Słowenia

Finlandia

Litwa

Hiszpania

Francja

Luksemburg

Szwecja

Niemcy

Malta

Szwajcaria

Grecja

Holandia

 

Zezwolenie na pobyt wydane przez kraj spoza strefy Schengen nie umożliwia członkom Twojej rodziny niebędącym obywatelami UE bezwizowego przekroczenia granic strefy Schengen.

Prawdziwa historia

Nawet jeśli masz zezwolenie na pobyt, będziesz potrzebował wizy wjazdowej, w przypadku gdy chcesz udać się do państwa nienależącego do strefy Schengen

Joyce, obywatelka Nigerii, mieszka w Holandii ze swoim mężem Luukiem, który jest Holendrem. Jako członek rodziny obywatela Holandii, Joyce otrzymała zezwolenie na pobyt w Holandii. Joyce chciałaby towarzyszyć swojemu mężowi podczas jego podróży służbowej do Londynu. Jako że Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen, Joyce jest zobowiązana uzyskać pozwolenie dla rodzin obywateli EOG (wizę wjazdową), aby wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii wraz z Luukiem.

 • Posiadają kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaną zgodnie z przepisami UE w innym kraju UE (z wyjątkiem kraju, którego obywatelstwo posiadasz) oraz jeśli podróżują wraz z Tobą lub po to, aby dołączyć do Ciebie w innym kraju UE. Karta pobytu powinna jasno stwierdzać, że jej posiadacz jest członkiem rodziny obywatela UE.

Prawdziwa historia

Osoby posiadające kartę pobytu członka rodziny obywatela UE nie muszą starać się o wizę, jeżeli podróżują wraz z osobą będącą obywatelem UE

Ying, obywatelka Chin, jest żoną obywatela Niemiec mieszkającego w Finlandii. W kraju tym otrzymała kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Jesienią Ying i jej mąż zamierzają wybrać się do Rumunii. Jako że Ying ma ważny paszport oraz kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, nie musi ubiegać się o wizę wjazdową, żeby udać się z mężem w podróż do Rumunii.

Prawdziwa historia

Małżonek, który podróżuje sam, musi posiadać wizę

Brian, obywatel Republiki Południowej Afryki, wraz ze swoją żoną, która jest obywatelką Słowacji, mieszka we Francji. Posiada kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaną we Francji. Brian zamierza wybrać się na Cypr, aby odwiedzić tam swoich przyjaciół. Ponieważ jego żona zostaje we Francji i Brian będzie podróżować sam, przed wyjazdem musi uzyskać wizę.

Twój zarejestrowany partner lub partnerka oraz dalsi krewni - rodzeństwo, kuzyni, ciotki, wujowie itd. - mogą zwrócić się do władz kraju UE o oficjalne uznanie ich za członka rodziny obywatela UE. Kraje UE nie są zobowiązane do uznania ich za członków Twojej rodziny, muszą jednak przynajmniej rozpatrzyć każdy taki wniosek.

Jak uzyskać wizę

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE potrzebują wizy wjazdowej, powinni zawczasu zwrócić się o jej wydanie do konsulatu lub ambasady kraju, do którego chcą się udać. Jeśli będą podróżować wraz z Tobą lub zamierzają dołączyć do Ciebie w innym kraju UE, ich wniosek powinien zostać rozpatrzony szybko i bezpłatnie:

 • Kraje należące do bezpaszportowej strefy Schengen powinny wydawać wizę w ciągu 15 dni, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy władze muszą uzasadnić swoją decyzję.
 • W pozostałych krajach - w Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze - wizy powinno się wydawać w możliwie najkrótszym terminie.

Lista dokumentów, jakie członkowie Twojej rodziny muszą przedłożyć, starając się o wizę, może różnić się w zależności od kraju. Przed wyjazdem sprawdź w konsulacie lub ambasadzie kraju docelowego, jakie dokumenty są wymagane.

Wizy wydane przez jedno z państw należących do strefy Schengen (obszaru ruchu bez kontroli granicznych) są ważne również w pozostałych jej krajach.

Jeżeli mieszkasz poza UE, a Twoi członkowie rodziny spoza UE towarzyszą Ci w podróży do kraju UE, którego posiadasz obywatelstwo, lub sami tam się udają, niekoniecznie muszą mieć w tym przypadku zastosowanie unijne przepisy transgraniczne, zaś osoby te mogą podlegać obowiązkowi opłacenia wiz.

Prawdziwa historia

Akt zawarcia małżeństwa wystarczy, by dostać wizę

Thomas jest Irlandczykiem i mieszka na Białorusi razem ze swoją żoną Delią, posiadającą obywatelstwo białoruskie. Kiedy Thomas i Delia postanowili odwiedzić matkę Thomasa w Hiszpanii, dokąd się przeprowadziła, zwrócili się o wydanie wizy dla Delii.

Do wniosku o wizę dołączyli akt małżeństwa, ale władze hiszpańskie zażądały również potwierdzenia rezerwacji w hotelu w Hiszpanii oraz zaświadczenia, że Delia posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Jednak gdy Delia zwróciła uwagę, że przepisy UE nie wymagają dostarczenia takich dodatkowych dokumentów, władze hiszpańskie przeprosiły za pomyłkę i natychmiast wydały wizę.

Brak wizy wjazdowej podczas kontroli granicznej

Zawsze lepiej jest, jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE uzyskają wszystkie informacje i zaopatrzą się we wszystkie wymagane dokumenty przed wyruszeniem w podróż.

Jeżeli jednak zdarzy się, że przy przekraczaniu granicy nie będą mieli wymaganej wizy, służby graniczne powinny dać im możliwość udowodnienia w dowolny sposób, że należą do Twojej rodziny. Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mają trudności w uzyskaniu wizy, możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych.

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie „autentyczne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie".

Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz sposoby i termin odwołania się od niej.

Więcej na temat procedur wjazdu na terytorium UEEnglish

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy