Ostatnio sprawdzono: 27/05/2019

Członkowie rodziny spoza UE – dokumenty podróży

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Czy członkowie mojej rodziny potrzebują wizy?

Jeśli Ty masz obywatelstwo jednego z krajów UE, ale członkowie Twojej rodziny nie, mogą towarzyszyć Ci w podroży do innego kraju UE lub dołączyć tam do Ciebie.

W tym celu muszą posiadać ważny paszport oraz, w zależności od kraju, z którego pochodzą, mogą zostać poproszeni o okazanie wizy wjazdowej na granicy.

Aby uniknąć problemów, skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą kraju, do którego podróżujesz, z odpowiednim wyprzedzeniem, by dowiedzieć się, jakich dokumentów będą potrzebowali do przekroczenia granicy.

Zwolnienia z obowiązku wizowego

Współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci lub wnuki niebędący obywatelami UE nie potrzebują wizy kraju, do którego się udają, jeśli:

lub

Kraje należące do strefy Schengen:

Kraje spoza strefy Schengen:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania

Zezwolenie na pobyt wydane przez kraj spoza strefy Schengen nie umożliwia członkom Twojej rodziny niebędącym obywatelami UE bezwizowego przekroczenia granic strefy Schengen.

Prawdziwa historia

Nawet jeśli masz krajowe zezwolenie na pobyt, będziesz potrzebował wizy wjazdowej, w przypadku gdy chcesz udać się do państwa nienależącego do strefy Schengen

Joyce, obywatelka Nigerii, mieszka w Holandii ze swoim mężem Luukiem, który jest Holendrem. Jako członek rodziny obywatela Holandii, Joyce otrzymała zezwolenie na pobyt w Holandii. Joyce chciałaby towarzyszyć swojemu mężowi podczas jego podróży służbowej do Dublinu. Jako że Irlandia nie należy do strefy Schengen, Joyce jest zobowiązana uzyskać wizę wjazdową, aby wjechać na terytorium Irlandii wraz z Luukiem.

Prawdziwa historia

Osoby posiadające kartę pobytu członka rodziny obywatela UE nie muszą starać się o wizę, jeżeli podróżują wraz z osobą będącą obywatelem UE

Ying, obywatelka Chin, jest żoną obywatela Niemiec mieszkającego w Finlandii. W kraju tym otrzymała kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Jesienią Ying i jej mąż zamierzają wybrać się do Rumunii. Jako że Ying ma ważny paszport oraz kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, nie musi ubiegać się o wizę wjazdową, żeby udać się z mężem w podróż do Rumunii.

Musisz uzyskać wizę kraju, do którego się udajesz, jeżeli:

  • posiadasz kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaną przez państwo UE spoza strefy Schengen i udajesz się do innego kraju UE/EOG bez swojego współmałżonka będącego obywatelem UE
  • posiadasz kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaną przez państwo należące do strefy Schengen i udajesz się do kraju UE nienależącego do strefy Schengen bez swojego współmałżonka będącego obywatelem UE

Twój zarejestrowany partner lub partnerka oraz dalsi krewni – rodzeństwo, kuzyni, ciotki, wujowie itd. – mogą zwrócić się do władz kraju UE o oficjalne uznanie ich za członka rodziny obywatela UE. Kraje UE nie są zobowiązane do uznania ich za członków Twojej rodziny, muszą jednak przynajmniej rozpatrzyć każdy taki wniosek.

Jak uzyskać wizę

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE potrzebują wizy wjazdowej, powinni zawczasu zwrócić się o jej wydanie do konsulatu lub ambasady kraju, do którego chcą się udać. Jeśli będą podróżować wraz z Tobą lub zamierzają dołączyć do Ciebie w innym kraju UE, ich wniosek powinien zostać rozpatrzony szybko i bezpłatnie:

Lista dokumentów, jakie członkowie Twojej rodziny muszą przedłożyć, starając się o wizę, może różnić się w zależności od kraju. Przed wyjazdem sprawdź w konsulacie lub ambasadzie kraju docelowego, jakie dokumenty są wymagane.

Wizy wydane przez jedno z państw należących do strefy Schengen (obszaru ruchu bez kontroli granicznych) są ważne również w pozostałych jej krajach.

Jeśli mieszkasz poza UE, a członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE towarzyszą Ci lub podróżują do kraju UE, którego jesteś obywatelem, niekoniecznie muszą obowiązywać przepisy transgraniczne UE, a członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mogą zostać obciążeni opłatami wizowymi.

Prawdziwa historia

Akt zawarcia małżeństwa wystarczy, by dostać wizę

Thomas jest Irlandczykiem i mieszka na Białorusi razem ze swoją żoną Delią, posiadającą obywatelstwo białoruskie. Kiedy Thomas i Delia postanowili odwiedzić matkę Thomasa w Hiszpanii, dokąd się przeprowadziła, zwrócili się o wydanie wizy dla Delii.

Do wniosku o wizę dołączyli akt małżeństwa, ale władze hiszpańskie zażądały również potwierdzenia rezerwacji w hotelu w Hiszpanii oraz zaświadczenia, że Delia posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Jednak gdy Delia zwróciła uwagę, że przepisy UE nie wymagają dostarczenia takich dodatkowych dokumentów, władze hiszpańskie przeprosiły za pomyłkę i natychmiast wydały wizę.

Brak wizy wjazdowej podczas kontroli granicznej

Zawsze lepiej jest, jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE uzyskają wszystkie informacje i zaopatrzą się we wszystkie wymagane dokumenty przed wyruszeniem w podróż.

Jeżeli jednak zdarzy się, że przy przekraczaniu granicy nie będą mieli wymaganej wizy, służby graniczne powinny dać im możliwość udowodnienia w dowolny sposób, że należą do Twojej rodziny. Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

Jeżeli członkowie Twojej rodziny niebędący obywatelami UE mają trudności w uzyskaniu wizy, możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych .

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.

W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie „autentyczne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie".

Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz sposoby i termin odwołania się od niej.

Więcej na temat procedur wjazdu na terytorium UEen

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: