Ostatnio sprawdzono: 09/09/2020

Produkty objęte akcyzą

Skutki brexitu

Akcyzą objęte są następujące produkty:

Od produkcji lub sprzedaży tych produktów lub należy opłacać podatek akcyzowy. Unijne przepisy przewidują minimalną stawkę podatku akcyzowego należnego od tych produktów, a kraje UE (W tym przypadku 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) mogą również nakładać inne podatki.

Więcej informacji o przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach UE

Wybierz kraj
 • Hiszpaniaesenes
 • Irlandiaieen
 • Islandia *is
 • Liechtenstein *li
 • Litwaltenlt
 • Luksemburgludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Niderlandynlennl
 • Niemcydedeen
 • Norwegia *no
 • Polskaplenpl

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Aby dowiedzieć się, jakie stawki podatku akcyzowego są stosowane do konkretnych produktów, proszę wybrać produkty z listy poniżej.

Produkty, które mnie interesują, to:

Alkohol i napoje alkoholowe

Podatek akcyzowy obejmuje następujące rodzaje alkoholu i napojów alkoholowych:

Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do alkoholu i napojów alkoholowych.

Obniżone stawki akcyzy oraz zwolnienia

W niektórych krajach UE mogą obowiązywać obniżone stawki akcyzy lub zwolnienia z akcyzy:

Obniżone stawki

Zwolnienia z akcyzy

Nie trzeba płacić podatku akcyzowego od wyrobów domowych nieprodukowanych do celów handlowych z wyjątkiem napojów spirytusowych.

Alkohol wykorzystywany do produkcji innych produktów, nieprzeznaczonych do spożycia przez człowieka lub przekształcony w produkt nienadający się do spożycia przez człowieka poprzez dodanie do niego jednej lub większej liczby substancji chemicznych (denaturantów).

Produkty energetyczne i energia elektryczna

Produkty energetyczne i energia elektryczna podlegają podatkowi akcyzowemu, jeżeli są stosowane jako:

Produkty energetyczne nieobjęte przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego

Produkty energetyczne wykorzystywane jako surowce, do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych nie są objęte tymi przepisami.

W przypadku tego rodzaju produktów każdy kraj UE może zadecydować, czy będzie pobierać akcyzę od ich wykorzystania, czy nie.

Najważniejsze produkty, w przypadku których kraje UE mogą podjąć decyzję o pobieraniu akcyzy:

Pełna lista stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do produktów energetycznychpdfen.

Stawki podwyższone, stawki obniżone i zwolnienia z akcyzy

Kraje UE mogą wprowadzić stawki wyższe od stawek minimalnych obowiązujących w UE, obniżyć należne stawki lub przyjąć zwolnienia z podatku akcyzowego.

Stawki podwyższone

Kraje UE mogą wprowadzić wyższą stawkę podatku akcyzowego w przypadku następujących zastosowań:

Stawki obniżone

Kraje UE mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego lub zwolnienia z niego w przypadku następujących zastosowań:

Zwolnienia podatkowe

Zwolnienia podatkowe muszą zostać udzielone w przypadku następujących produktów:

Wyroby tytoniowe

Podatkowi akcyzowemu podlegają następujące rodzaje wyrobów tytoniowych:

Pełna lista stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do wyrobów tytoniowych

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: