Ostatnio sprawdzono: 15/04/2019

Produkty objęte akcyzą

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Podstawowe zasady

Jeśli Twoja firma produkuje towary objęte podatkiem akcyzowym lub handluje nimi (alkohol, napoje alkoholowe, produkty energetyczne, energia elektryczna, wyroby tytoniowe), musisz znać obowiązujące przepisy dotyczące płacenia akcyzy.

Wybierz kraj
 • Portugaliaptenpt
 • Rumuniaroenro
 • Szwecjaseensv
 • Słowacjaskensk
 • Słoweniasiensl
 • Węgryhu
 • Włochyitenit
 • Zjednoczone Królestwogben
 • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej


Poszczególne kraje UE mogą nałożyć na te produkty również inne podatki.

Uwaga: Unijne przepisy dotyczące akcyz nie mają zastosowania w następujących regionach UE:

Regiony

 • Wyspy Kanaryjskie
 • francuskie departamenty zamorskiefr
 • Wyspy Normandzkie
 • Wyspy Alandzkie
 • Wyspa Helgoland
 • terytorium Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • włoska część jeziora Lugano.

W niektórych przypadkach stawki akcyzy ustalane są w oparciu o stawki w innym kraju:

Produkty objęte akcyzą

Alkohol i napoje alkoholowe

Obniżone stawki akcyzy oraz zwolnienia

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na alkohol i napoje alkoholowe. Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do alkoholu i napojów alkoholowychpdfen.

W niektórych krajach mogą mieć również zastosowanie dodatkowe przepisy:

 • małym browarom ( produkującym maksymalnie 200 tys. hektolitrów piwa rocznie) i gorzelniom (produkującym maksymalnie 10 hektolitrów czystego alkoholu rocznie) może przysługiwać zniżka do wysokości 50 proc. standardowej stawki akcyzowej;
 • drobni producenci wina ( produkujący poniżej 1 tys. hektolitrów rocznie) również mogą uzyskać zniżki bądź zwolnienia;
 • nie trzeba płacić podatku akcyzowego od wyrobów domowych nieprodukowanych do celów handlowych z wyjątkiem napojów spirytusowych;
 • obniżone stawki akcyzy mogą mieć zastosowanie do wina i napojów fermentowanych o zawartości alkoholu do 8,5 proc. objętościowych.

Produkty energetyczne i energia elektryczna

Są one objęte akcyzą, kiedy wykorzystuje się je jako:

Produkty energetyczne wykorzystywane jako surowce lub do celów redukcji chemicznej bądź w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych są poza zakresem dyrektywy, co oznacza, że państwa członkowskie mogą zdecydować, czy będą pobierać podatek od takiego wykorzystania.

Główne produkty, które są opodatkowane to:

Obniżone stawki akcyzy oraz zwolnienia

Obowiązkowemu zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegają:

 • produkty energetyczne i energia elektryczna, które służą do wytwarzania energii elektrycznej (ale mogą być opodatkowane ze względów ekologicznych)
 • produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne loty niehandlowe
 • produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi na wodach wspólnotowych innej niż prywatna żegluga niehandlowa.

Opcjonalne zwolnienia z podatku akcyzowego lub stawki poniżej unijnego minimalnego poziomu opodatkowania dotyczą:

 • „zielonej" energii elektrycznej
 • energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzania energii
 • produktów energetycznych wykorzystywanych do wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzania energii
 • żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla i paliw stałych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe
 • zakładów energochłonnych (niektóre przepisy muszą być przestrzegane)
 • biopaliw (niektóre przepisy muszą być przestrzegane).

Opcjonalne zróżnicowane stawki opodatkowania powyżej unijnego minimalnego poziomu opodatkowania dotyczą:

 • transportu publicznego
 • karetek pogotowia ratunkowego
 • handlowych zastosowań olejów gazowych (duże samochody ciężarowe).
 • zróżnicowania w zależności od jakości i ilości produktu energetycznego (np. zawartość siarki w paliwie).

Przepisy UE wprowadzają minimalne stawki akcyzy na produkty energetyczne. Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do produktów energetycznychpdfen.

Wyroby tytoniowe

Prawodawstwo UE dotyczące podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowychfrdeen definiuje następujące kategorie produktów:

Prawodawstwo UE ustanawia zasady opodatkowania oraz minimalne stawki.

Zobacz pełną listę stawek akcyzy mających zastosowanie w UE do wyrobów tytoniowychpdfen.

Inne zwolnienia

Towary podlegające akcyzie zazwyczaj są z niej zwolnione, jeśli są przeznaczone na potrzeby:

 • stosunków dyplomatycznych lub konsularnych
 • sił zbrojnych dowolnego z krajów członkowskich NATO
 • organizacji międzynarodowych.

Kiedy produkty podlegające akcyzie są dostarczane do tych celów, musi być do nich załączony certyfikat zwolnienia.

Kraje UE mogą również zwolnićtowary objęte akcyzą z wymogu jej zapłacenia, jeśli są one sprzedawane:

 • w sklepach bezcłowych i przewożone w bagażu osobistym podróżnego do kraju poza UE lub na terytorium UE nieobjęte unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy
 • na pokładzie statku lub samolotupodczas podróży morskiej lub lotu z kraju spoza UE lub do kraju spoza UE bądź też z terytorium UE nieobjętego unijnymi przepisami dotyczącymi akcyzy lub na takie terytorium.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: