Bo och resa
Senast kontrollerat: 20/05/2019

Punktskattebelagda varor

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Grundregler

Om ditt företag tillverkar eller säljer punktskattepliktiga varor (t.ex. alkohol, alkoholhaltiga drycker, energiprodukter, el eller tobaksvaror), måste du känna till reglerna om punktskatt för sådana varor.

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter


En del EU-länder tar också ut andra skatter på sådana varor.

Obs! EU-reglerna om punktskatt gäller inte i följande regioner:

Regioner

 • Kanarieöarna
 • De franska utomeuropeiska departementenfr
 • Kanalöarna
 • Åland
 • Helgoland
 • Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • De italienska delarna av Luganosjön

I vissa fall baseras punktskatterna på skatterna i ett annat land:

Vilka produkter är punktskattepliktiga?

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

Reducerade skattesatser och skattelättnader

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för alkohol och alkoholhaltiga drycker. Se hela listan med punktskatter på alkohol och alkoholhaltiga drycker i EUpdfen.

Det finns ytterligare regler som också kan tillämpas i vissa länder:

 • Små bryggerier ( högst 200 000 hektoliter öl per år) och destillerier (högst 10 hektoliter ren alkohol per år) kan få en reducerad skattesats på upp till 50 procent av standardsatsen.
 • Små vinproducenter (högst 1 000 hektoliter per år) kan också få en reducerad skattesats eller skattelättnader.
 • Punktskatt behöver inte betalas för hemgjorda produkter som inte är framställda i kommersiellt syfte. Detta gäller dock inte sprit.
 • Reducerade skattesatser kan tillämpas på vin och jästa drycker med högst 8,5 procent volymprocent alkohol.

Energiprodukter och el

Energiprodukter och el beskattas när de används som

Energiprodukter som används som råmaterial eller för kemisk reduktion eller elektrolytiska och metallurgiska processer omfattas inte av direktivet. Det betyder att medlemsländerna själva kan bestämma om de vill beskatta sådana användningar eller inte.

De produkter som beskattas är framförallt

Reducerade skattesatser och skattelättnader

Obligatoriska skattelättnader:

 • Energiprodukter och el som används för elproduktion (men kan beskattas av miljöskäl).
 • Energiprodukter som används som flygbränsle, utom för privat nöjesflyg.
 • Energiprodukter som används som bränsle för sjöfart i EU:s farvatten, utom för privata nöjesfartyg.

Frivilliga skattereduktioner eller skattelättnader under EU:s minimiskattesatser:

 • "Grön" el
 • El från högeffektiv produktion av kraftvärme
 • Energiprodukter som används vid produktion av kraftvärme
 • Trafik på inre vattenvägar
 • El, naturgas, kol och fasta bränslen som används av hushållen
 • Energiintensiva företag (vissa regler måste uppfyllas)
 • Biobränslen (vissa regler måste uppfyllas)

Frivilliga skattedifferentieringar över EU:s minimiskattesatser:

 • Kollektivtrafik
 • Ambulanser
 • Yrkesmässig användning av dieselbrännolja (stora lastbilar).
 • Differentiering beroende på energiproduktens kvalitet och kvantitet (t.ex. svavelhalten i bränslet).

I EU-reglerna fastställs minimiskattesatser för energiprodukter. Se hela listan med punktskatter på energiprodukter i EUpdfen.

Tobaksvaror

EU-lagstiftningen om punktskatter på tobaksvarorfrdeen omfattar följande punktskattepliktiga varor:

I EU-lagstiftningen anges beskattningsprinciper och minimiskattesatser.

Se hela listan med punktskatter på tobaksvaror i EUpdfen.

Andra undantag

Punktskattepliktiga varor är normalt undantagna från skatt om de används

 • i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser
 • av de väpnade styrkorna i ett Natoland
 • av internationella organisationer.

Om punktskattepliktiga varor transporteras för sådana ändamål, måste de åtföljas av ett dispenscertifikat.

EU-länderna får också undanta punktskattepliktiga varor från skatt när de säljs

 • i tax-free-butiker och medförs i resenärens personliga bagage till ett land utanför EU eller till ett EU-territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler
 • ombord på flygplan eller fartyg under resor till eller från ett land utanför EU eller ett territorium som inte omfattas av EU:s punktskatteregler.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: