Senast kontrollerat: 19/04/2022

Punktskattebelagda varor

Följande produkter är belagda med punktskatt:

Om man tillverkar eller säljer dessa varor måste man betala punktskatt. EU bestämmer vilken punktskatt man minst måste betala för de olika produkterna. EU-länderna (I det här fallet de 27 EU-länderna) kan dessutom ta ut andra skatter.

Läs mer om reglerna i varje EU-land.

Välj land

Ta reda på vilka punktskatter som gäller för enskilda produkter genom att välja alternativ nedan.

Jag vill veta mer om

Alkohol och alkoholhaltiga drycker

Följande typer av alkohol och alkoholhaltiga drycker omfattas av punktskatter:

Se hela listan med punktskatter på alkohol och alkoholhaltiga drycker i EU de en fr

Reducerade skattesatser och skattelättnader

En del EU-länder har reducerade skattesatser eller skattelättnader:

Reducerade skattesatser

Skattelättnader

Punktskatt behöver inte betalas för de flesta hemgjorda produkter som inte är framställda i kommersiellt syfte. Detta gäller dock inte sprit.

Punktskatt behöver heller inte betalas när alkohol används för att tillverka andra produkter som inte är avsedda för konsumtion eller som gjorts otjänliga som livsmedel genom tillsats av denatureringsämnen.

Energiprodukter och el

Punktskatt ska betalas för energiprodukter och el när de används som

Energiprodukter som inte omfattas av punktskatt

När energiprodukter används som råmaterial eller för kemisk reduktion eller elektrolytiska och metallurgiska processer omfattas de inte av EU:s punktskatteregler.

EU-länderna kan dock själva bestämma om de vill beskatta sådana användningar eller inte.

De viktigaste produkter som EU-länderna kan beskatta är

Se hela listan med punktskatter på energiprodukter i EU de en fi .

Högre eller reducerade skattesatser och skattelättnader

EU-länderna kan införa en skattesats som är högre än EU:s minimiskattesatser, reducerade skattesatser eller skattelättnader.

Högre skattesatser

EU-länderna kan införa en högre skattesats för följande användningar:

Reducerade skattesatser

EU-länderna kan införa skattereduktioner eller skattelättnader för följande användningar:

Obligatoriska skattelättnader

Skattelättnader måste ges för följande:

Tobaksvaror

Följande tobaksvaror omfattas av punktskatter:

Se hela listan med punktskatter på tobaksvaror de en fr i EU.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida