Senast kontrollerat: 02/04/2022

Arbetstagare – uppehållsrätt

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös medan du bor i ett annat land får du bo kvar om du

Anmäl närvaro och bosättning

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Efter tre månader som arbetstagare i landet bör du registrera dig hos de lokala myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). När du registrerar dig får du ett intyg som bekräftar din uppehållsrätt i landet.

Du behöver följande handlingar:

Inga andra handlingar behövs.

Permanent uppehållsrätt

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan få permanent uppehållsrätt innan du har bott fem år i ett land om du

Kan du utvisas eller uppmanas att lämna landet?

Du får bo i det andra EU-landet så länge som du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det kan myndigheterna kräva att du lämnar landet.

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: