Senast kontrollerat: 24/01/2019

Arbetstagare – uppehållsrätt

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst där du är anställd, driver eget företag eller är utsänd av din arbetsgivare.

Stanna upp till tre månader

Ta med dig ditt nationella id-kort eller pass

Som EU-medborgare har du rätt att vistas i ett annat EU-land. Om du ska vara där i högst tre månader behöver du bara ett giltigt nationellt id-kort eller pass.

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.

I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen.

Ta reda på om du alltid måste ha med dig ditt id-kort eller pass i landet du besöker:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Anmäl närvaro

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Om du inte gör det riskerar du böter eller någon annan form av straff.

Läs mer om anmälan av närvaro.

Utvisning

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Du har rätt att bo i vilket EU-land som helst om du jobbar där.

Anmäl bosättning

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du inte registrera dig, men du kan göra det om du vill.

Efter tre månader kan landet kräva att du registrerar dig hos de lokala myndigheterna för att visa att du jobbar där. Då får du också ett intyg på att du har rätt att vistas i landet.

Ta reda på hur du anmäler bosättning utomlands.

Arbetslösa

Om du blir arbetslös i ett annat land får du bo kvar om du

Krav på att lämna landet

Du kan bo i det andra EU-landet så länge som du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det kan myndigheterna kräva att du lämnar landet.

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning. säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år som arbetstagare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.

Du får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Permanent uppehållsrätt i förtid

Du kan få permanent uppehållsrätt innan du har bott fem år i ett land om du

Intyg om permanent uppehållsrätt

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt. Det ger dig rätt att stanna i landet så länge du vill.

Utvisning

I mycket speciella fall kan landet där du bor utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när du kan överklaga.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: