Senast kontrollerat: 06/05/2022

Föräldraansvar

Som förälder ansvarar du för dina barns uppfostran, utbildning och tillgångar. Du har också rätt att företräda dem rättsligt.

I alla EU-länder blir mamman automatiskt vårdnadshavare för sina barn, liksom en gift pappa. I de flesta fall är båda föräldrarna vårdnadshavare.

Ogifta pappors rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt mellan länderna.

Läs mer om föräldraansvar i det land som är aktuellt för dig:

Välj land:

Vårdnad och umgängesrätt

Varje land har sina egna regler för vårdnad och umgängesrätt. Landets lag avgör

I alla EU-länder har barn rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna, även om de bor i olika länder.

Vid en skilsmässa eller separation är det viktigt att besluta om barnen ska bo med en eller båda föräldrarna. Du och din före detta partner kan försöka nå en överenskommelse.

Vårdnadstvister

Om ni inte kan komma överens, får ni troligtvis vända er till en domstol.

I ärenden som gäller mer än ett land, t.ex. om föräldrarna inte bor i samma land, är det domstolarna i barnets vanliga bostadsland som avgör vårdnadstvisten.

Du och barnets andra förälder kan bestämma att den domstol som beslutade om er skilsmässa också ska avgöra vårdnadsfrågor med koppling till skilsmässan.

Domstolen ska avgöra vad som är bäst för barnet, dvs. vem som får vårdnaden, umgängesregler och var barnet ska bo.

Erkänns domen utomlands?

Domstolsbeslut om föräldraansvar från ett EU-land erkänns i alla andra EU-länder utan några särskilda förfaranden.

Domens verkställighet underlättas genom ett standardförfarande.

Läs mer om hur domar om föräldraansvar från ett EU-land erkänns och verkställsLänk öppnas på ny sida i ett annat land.

Myndigheten som ansvarar för föräldraansvar kan hjälpa dig med ditt ärende. Sök myndigheter som ansvarar för äktenskapsmål och föräldraansvarLänk öppnas på ny sida

Varning

Undantag – Danmark

EU:s regler om föräldraansvar, t.ex. behörig domstol, erkännande och verkställighet, gäller inte i Danmark.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: