Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/05/2017

Föräldraansvar

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Som förälder ansvarar du för dina barns uppfostran, utbildning och tillgångar. Du har också rätt att företräda dem rättsligt.

I alla EU-länder blir mamman automatiskt vårdnadshavare för sina barn, liksom en gift pappa. I de flesta fall är båda föräldrarna vårdnadshavare.

Ogifta pappors rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt mellan länderna.

Läs mer om föräldraansvar i det land som är aktuellt för dig:

Välj land:

Vårdnad och umgängesrätt

Varje land har sina egna regler för vårdnad och umgängesrätt. Landets lag avgör

 • vem som får vårdnaden
 • om vårdnaden är enskild eller delad
 • vem som ska besluta om barnets skolgång
 • vem som sköter barnets tillgångar och liknande frågor.

I alla EU-länder har barn rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna, även om de bor i olika länder.

Vid en skilsmässa eller separation är det viktigt att besluta om barnen ska bo med en eller båda föräldrarna. Du och din före detta partner kan försöka nå en överenskommelse.

Vårdnadstvister

Om ni inte kan komma överens, får ni troligtvis vända er till en domstol.

I ärenden som gäller mer än ett land, t.ex. om föräldrarna inte bor i samma land, är det domstolarna i barnets vanliga bostadsland som avgör vårdnadstvisten.

Du och barnets andra förälder kan bestämma att den domstol som beslutade om er skilsmässa också ska avgöra vårdnadsfrågor med koppling till skilsmässan.

Domstolen ska avgöra vad som är bäst för barnet, dvs. vem som får vårdnaden, umgängesregler och var barnet ska bo.

Erkänns domen utomlands?

Domstolsbeslut om föräldraansvar från ett EU-land erkänns i alla andra EU-länder utan några särskilda förfaranden.

Domens verkställighet underlättas genom ett standardförfarande.

Läs mer om hur domar om föräldraansvar från ett EU-land erkänns och verkställs i ett annat land.

Myndigheten som ansvarar för föräldraansvar kan hjälpa dig med ditt ärende. Sök myndigheter som ansvarar för äktenskapsmål och föräldraansvar

Undantag – Danmark

EU:s regler om föräldraansvar, t.ex. behörig domstol, erkännande och verkställighet, gäller inte i Danmark.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd