Senast kontrollerat: 02/04/2022

Samboförhållande

Den här sidan handlar om par som lever i stabila förhållanden, men inte är gifta eller har registrerat förhållandet hos en myndighet.

Läs om rättigheterna för registrerade partner.

Om du bor tillsammans med en partner i ett stabilt och långvarigt förhållande, har du vissa rättigheter i EU. Det gäller även om ni inte har registrerat ert förhållande hos myndigheterna.

Flytta till ett annat EU-land

Om du flyttar med din sambo till ett annat EU-land ska det landet underlätta hans eller hennes inresa och bosättning, oavsett om din sambo är EU-medborgare eller inte.

Ni måste kunna bevisa att ni bor tillsammans eller på annat sätt styrka att ni har ett långvarigt förhållande. Många EU-länder har dock inte fastställt exakt hur ni ska bevisa att ni har varit ett par eller bott tillsammans länge.

Rättigheter och skyldigheter

I de EU-länder som erkänner samboförhållanden har ni också rättigheter och skyldigheter som gäller tillgångar, arv och underhåll efter en separation.

Sådana rättigheter är särskilt viktiga för samkönade par, eftersom de inte får gifta sig eller registrera sitt partnerskap i alla EU-länder.

Samboavtal

Om ni bor i ett land där ni inte kan gifta er (samkönade par) eller registrera partnerskap – eller väljer att inte göra någotdera – kan ett alternativ vara att skriva ett samboavtal och ordna upp vissa aspekter av ert samboende.

I praktiken kan det dock vara svårt att få rätt även om ni har ett samboavtal. Om det uppstår konflikter om tillgångar är det ofta lagen i landet där konflikten uppstod som gäller.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: